KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Buşra İNCİRKUŞ ULUSHAN
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon 2462118395
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 06.07.2010
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 22.05.2014
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ 13.06.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ISLAM ASADUL, İNCİRKUŞ BUŞRA, Soul Animasyon Filminin Göstergebilimsel Analizi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(7), , 85-104. Doi: 10.46372/arts.982060, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 İNCİRKUŞ BUŞRA, Portre Resimlerinin Yapılma Amaçları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 65(65), , 34-49. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 İNCİRKUŞ BUŞRA, Portre Çalışmalarının Öğrencilerin Bireysel Kimlik Tanımlama Becerilerine Katkısı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52(52), , 529-554. Doi: 10.15285, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 İNCİRKUŞ BUŞRA, Çağdaş Sanat Yapıtının Göstergebilimsel İncelenmesi: Joseph Kosuth’un “Bir ve Üç Sandalye” Adlı Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), , 615-623. Doi: 10.32709, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 İNCİRKUŞ BUŞRA, Mehmed Fuad Köprülü’nün ve Erwin Panofsky’nin Sanat Yapıtı İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(45), , 497-500. Doi: 10.7816/idil-07-45-02, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 6 İNCİRKUŞ BUŞRA, Sanat Eleştirisi Bağlamında Klasik Eser Çözümlemesi: Horace Kardeşlerin Yemini. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(46), , 639-645. Doi: 10.7816/idil-07-46-02, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 7 İNCİRKUŞ BUŞRA, BULUT EROL, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ PORTRE ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. SED Journal of Art Education, 5(2), , 135-146. Doi: 10.7816/sed-05-02-01, (2017), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNCİRKUŞ BUŞRA, Türkiye’de Sanat Eleştirisinin Durumu. IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 İNCİRKUŞ BUŞRA, Türk Grafik Sanatında Kaligrafi. 1. Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 İNCİRKUŞ BUŞRA, Resmediliş Şekline Göre Portre Resim Türleri. V. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 TARHAN SENA HÜMEYRA, İNCİRKUŞ BUŞRA, Mitolojik Bir Karakter Olan Lilith’in Yeni Medyada Kullanımı: Netflix Dizisi ’Chilling Adventure of Sabrina’ Örneği. 3. Uluslararası Sada Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 İNCİRKUŞ BUŞRA, Çağdaş Sanat Yapıtının Göstergebilimsel Olarak İncelenmesi: Bir ve Üç Sandalye. ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 6 İNCİRKUŞ BUŞRA, Mehmed Fuad Köprülü’nün ve Erwin Panofsky’nin Sanat Yapıtı İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 7 İNCİRKUŞ BUŞRA, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim Dersleri Müfredatında Yer Alan Portre Çalışmalarının Öğrencilerin Bireysel Kimlik Tanımlama Becerilerine Katkısı. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 8 İNCİRKUŞ BUŞRA, Resmetme Anlayışı Olarak Yüzey Üzerine Yapılan Çeşitli Uygulamalar. I. International Thessaloniki Contemporary Art Festival (2016). (Tam metin bildiri)
 • 9 İNCİRKUŞ BUŞRA, İlköğretim Birinci Kademe 9 Yaş Grubu Çocuklarda Müze Eğitimi Yoluyla Estetik Bilincin Kazandırılması. III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 10 İNCİRKUŞ BUŞRA, BULUT EROL, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Verilen Görsel Sanatlar Dersindeki Portre ve Otoportre Çalışmalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. VII. International Congress of Educational Research (2015). (Tam metin bildiri)
 • 11 İNCİRKUŞ BUŞRA, Çağdaş Sanatta Mekan. Uluslararası Sanat Sempozyumu (2015). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 İNCİRKUŞ BUŞRA, Osmanlı Döneminde Müzikle Tedavi. 100. Yılında Milli Mücadele’xxde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • Sanatsal Faaliyet
 • 1 İNCİRKUŞ Buşra, Cosmic Motion Revealed International Group Exhibition. Boris Georgiev City Art Gallery, Sergi, 06.11.2020 - 08.11.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Temel Sanat Eğitimi-II
 
Bu İçeriği Paylaş!