KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Peter Louıs Marıette TALLOEN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
E-Posta petertalloen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9644-3073
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Talloen, P. (2015) Cult in Pisidia. Religious Practice in Southwestern Asia Minor from Alexander the Great to the Rise of Christianity (Studies in Eastern Mediterranean Archaeology 10) Turnhout.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Talloen, P., Albayrak, M. and J. Poblome (2018) Investigating the defences of Sagalassos: the 2017 excavations on the Akra, Anmed 16, 95-102.
 • 2 Vandam, R., Talloen, P., Zenger, Y. and J. Poblome (2018) Düldül Yüzü. The exploration of a secondary centre in the territory of Sagalassos, Anmed 16, 180-187
 • 3 Talloen, P., Albyarak, M. and J. Poblome (2016) The 2015 control excavation on the Upper Agora of Sagalassos, Anmed 14, 109-118.
 • 4 Talloen, P., Beaujean, B. and J. Poblome (2016) The 2015 control excavations in the Bouleuterion-basilica of Sagalassos, Anmed 14, 119-128.
 • 5 Talloen, P., Beaujean, B., Daems, D. and J. Poblome (2015) The 2014 control excavations on the Upper Agora of Sagalassos, Anmed 13, 99-107.
 • 6 Talloen, P., Poblome, J. and H.A. Ekinci (2015) Salvage excavations at a rock sanctuary near Sagalassos in 2014, Anmed 13, 108-113.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Talloen, P. (2019) The Tychaion of Sagalassos: The cultural biography of an emblematic monument, Istanbuler Mitteilungen 64, 261-304.
 • 2 Cleymans, S., Talloen, P., Beaujean, B., Vandevijver, K. and J. Poblome (2018) From burial plot to dump site: the history of the PQ4 compound at Sagalassos (SW Anatolia), Anatolica 44, 123-163.
 • 3 Talloen, P. (2018) Rolling the dice: Public game boards from Sagalassos, Herom 7, 97-132.
 • 4 Talloen, P. (2018) De Boven Agora van Sagalassos: een architecturale spiegel van de lokale gemeenschap, Tijdschrift Mediterrane Archeologie 58, 5-11.
 • 5 Talloen, P. (2017) Pisidian-Greek-Roman: Acting out communal identity on the Upper Agora of Sagalassos, Colloquium Anatolicum 16, 199-216.
 • 6 Talloen, P. and J. Poblome (2016) The 2014 and 2015 control excavations on and around the Upper Agora of Sagalassos: The structural remains and general phasing, Anatolica 42, 111-150.
 • 7 Talloen, P., Stroobants, F. and P. Degryse (2015) Hephaistos in Pisidia: Establishing the importance of a coin type, Revue belge de numismatique et de syllografie 161, 325-342.
 • 8 Talloen, P. and M. Waelkens (2005) Apollo and the Emperors, II. The Evolution of the Imperial Cult at Sagalassos, Ancient Society 35, 217-249.
 • 9 Talloen, P. and J. Poblome (2005) What were they thinking of? Relief decorated pottery from Sagalassos. A cognitive approach, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 117.1, 55-81.
 • 10 Talloen, P. and M. Waelkens (2004) Apollo and the Emperors, I. The Material Evidence for the Imperial Cult at Sagalassos, Ancient Society 34, 171-216.
 • 11 Talloen, P. (2001) The Egyptian Connection. The Cult of Nilotic Deities at Sagalassos, Ancient Society 31, 289-327.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Talloen, P. and J. Poblome (2019) The age of specialization. Dionysus and the production of wine in Late Antiquity: a view from Sagalassos (SW Turkey), Olba 27, 413-442.
 • 2 Cleymans, S. and P. Talloen (2018) Protection in life and death: Pendant crosses from the cemetery of Apollo Klarios at Sagalassos, European Journal of Archaeology 21.2, 280-298.
 • 3 Talloen, P., Vandam, R., Broisch, M. and J. Poblome (2017) A Byzantine church discovered in the village of Aglasun (Burdur): Some more light on Dark Age Pisidia, Adalya 20, 375-404.
 • 4 Ottoni, C., Rasteiro, R., Willet, R., Claeys, J., Talloen, P., Van de Vijver, K., Chikhi, L., Poblome, J., and R. Decorte (2016) Comparing maternal genetic variation across two millennia reveals the demographic history of an ancient human population in Southwest Turkey, Royal Society Open Science 3: 150250.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Talloen, P. and N. Alp (2007) Pisidia Kültleri. Antik Çağda Burdur İlinde Dinsel Hayat, in: I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, 738-747.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Daems, D, M. Van Der Enden, P. Talloen, and J. Poblome (2019) The Hellenistic Pottery Repertoire made at Sagalassos, SW Anatolia, in A. Peignard-Giros (ed.) Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the second conference of the International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period (IARPOTHP), Lyon, November 2015, Vienna, 81-96.
 • 2 Talloen, P. (2007) One question, several answers: The introduction of the imperial cult in Pisidia, in: M. Meyer (ed.), Neue Zeiten - Neue Sitten. Zu Rezeption und Integration römischen und italischen Kulturguts in Kleinasien, (Wiener Forschungen zur Archäologie 12) Wien, 233-242.
 • Alanında yurtdışında yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Poblome, J., Talloen, P., Brulet, R. and M. Waelkens (eds.) (2004) Early Italian sigillata. The chronological framework and trade patterns. Proceedings of the First International ROCT-Congress (Babesch Supplements 10) Leuven-Paris-Dudley (MA).
VERDİĞİ DERSLER
Geç Antik Dönem Arkeolojisi
Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
Grek ikonografisi
Mesleki Yabancı Dil
Mitoloji I
Mitoloji II
Pişmiş toprak heykelcikler
Terminoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!