KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Senem AKKOÇ
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta senemakkoc@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1260-9425
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ KİMYA PR. 17.07.2009
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 07.08.2012
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 04.09.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Bis[1-((1H-indol-3-il)metilenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-p-tolilpirimidin-2(1H)-on]dikloro Kobalt(II) Kompleksinin Sentezi ve Katalitik Aktivite Çalışmaları' Kimya Araştırmaları-I, Bölüm 4, Editör: Dr. Mehmet Şakir Ece, İKSAD Yayınevi, 44-51, Mart 2020, Ankara/Türkiye. ISBN: 978-605-7811-53-0
 • 2 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Pirimidin Bazlı Yeni Bir Heterosiklik Bileşiğin Karbon-Karbon Bağ Eşleşme Reaksiyonunda Katalitik Aktivite Çalışması' Kimya Araştırmaları-I, Bölüm 5, Editör: Dr. Mehmet Şakir Ece, İKSAD Yayınevi, 52-59, Mart 2020, Ankara/Türkiye. ISBN: 978-605-7811-53-0
 • 3 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak '(1-(2,5-Dimetoksibenzilidenamino)-2-tiyokso-4-p-tolil-1,2-dihidropirimidin-5-il)(p-tolil)metanon Bileşiğinin Sentezi ve Katalitik Aktivite Uygulamaları' Kimya Araştırmaları-I, Bölüm 6, Editör: Dr. Mehmet Şakir Ece, İKSAD Yayınevi, 60-67, Mart 2020, Ankara/Türkiye. ISBN: 978-605-7811-53-0
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak ''Synthesis and Cytotoxic Activity Evaluation of New Metal Complexes'' Erzincan University Journal of Science and Technology, 14(1), 306-313, 2021. DOI: 10.18185/erzifbed.875774
 • 2 Zülbiye Kökbudak, Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, 'New Schiff Bases Based on 1-Aminopyrimidine-2-(1H)-one: Design, Synthesis, Characterization and Theoretical Calculations' Heterocycles, vol:100, no: 3, 2020. Doi: 10.3987/COM-20-14221
 • 3 Engin Saka, Senem Akkoç, Burak Coban 'Synthesis, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies of a Novel 2,1,3-Benzothiadiazole-Benzimidazole Derivative' The Pharmaceutical and Chemical Journal, 7(3), 82-89, 2020.
 • 4 Senem Akkoç, 'In Vitro Cytotoxic Activity Studies of Benzimidazolium Salts against HeLa and Beas-2B Cell Lines' Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute, 10(2), 505-513, 2020. Doi: 10.17714/gumusfenbil.613631.
 • 5 Senem Akkoç 'Application of Heterocyclic Compounds as Catalysts in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction' Cumhuriyet Science Journal, vol: 40-4, 854-859, 2019.
 • 6 Güzin Aslan, Senem Akkoç, Mehmet Akkurt, Namık Özdemir, Zülbiye Kökbudak, ‘Synthesis, spectroscopic characterization and catalytic activity of 1-(2-hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one’ Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 6 (2), 145-155, 2018. Doi: 10.1080/22243682.2018.1442742.
 • 7 Senem Akkoç, Sevtap Çağlar Yavuz, Mehmet Akkurt, Cem Cüneyt Ersanlı, 'Density functional theory study of a silver N-heterocyclic carbene complex' Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 6, 112-122, 2018.
 • 8 Senem Akkoç, Yetkin Gök, Hulya Erdogan and Sevil Albayrak ‘Biological activity evaluation of novel N-heterocyclic carbene precursors’ International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 8(1), 262-267, 2017. Doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.8(1).262-67.
 • 9 Senem Akkoç, Sevim Türktekin Çelikesir, Yetkin Gök, Sevtap Çağlar Yavuz, Mehmet Akkurt and Namık Özdemir ‘DFT studies and crystal structure of synthesized 1,3-bis(2-thiophenylmethyl)-4,5-dihydroimidazolidinium hexafluorophosphate salt’ Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 4(1), 45-58, 2017.
 • 10 İlhan Özer İlhan, Mehmet Çadir, Murat Saracoglu, Fatma Kandemirli, Zülbiye Kökbudak and Senem Akkoç ‘The Reactions and Quantum Chemical Calculations of Some Pyrazole-3- Carboxylic Acid Chlorides with Various Hydrazides’ Chemical Science Review and Letters 4(15), 838-850, 2015.
 • 11 Sevim Türktekin Çelikesir, Ömer Çelik, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök and Mehmet Akkurt ‘Crystal structure of 1,3-bis(4-methylbenzyl)-1H-1,3-benzimidazol-3-ium bromide monohydrate’ Acta Crystallographica E71, 10-11, 2015. Doi: 10.1107/S2056989014025857.
 • 12 Yetkin Gök, Yakup Sarı, Senem Akkoç, İlknur Özdemir and Selami Günal ‘Antimicrobial studies of N-heterocyclic carbene silver complexes containing benzimidazol-2-ylidene ligand’ International Journal of Inorganic Chemistry, 2014. http://dx.doi.org/10.1155/2014/191054.
 • 13 Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlknur Özdemir and Selami Günal ‘N-Heterocyclic Carbene Silver Complexes: Synthesis, Characterization and in Vitro Antimicrobial Studies’ Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 2 (1), 20-30, 2014. Doi: 10.1080/22243682.2014.882795.
 • 14 Ilhan Ozer Ilhan, Kazim Demirkol, Zulbiye Önal, Senem Akkoç and Mehmet Çadır ‘Functionalization Reactions of Various Pyrazole-3-carboxylic Acid Chlorides with Some Ureas’ Asian Journal of Chemistry, 26 (8), 2365-2368, 2014.
 • 15 Mehmet Akkurt, Senem Akkoç, Yetkin Gök and M. Nawaz Tahir ‘1,3-Bis[(5-Aminofuran-2-yl)methyl]-3,4,5,6-Tetrahydropyrimidin- 1-ium Hexafluorophosphate’ Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, 69 (8), 1325-1325, 2013.
 • 16 Mehmet Akkurt, Senem Akkoç, Yetkin Gök, Yilmaz Dağdemir and M. Nawaz Tahir ‘Chlorido[1-phenyl-3-(2,3,5,6-tetra-methylbenzyl)benzimidazol-2-ylidene]-silver (I)’ Acta Crystallographica, E68(5), 590-591, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertuğrul Gazi Sağlam, Senem Akkoç, Yunus Zorlu, Elif Bulat, Aziz Akgün ‘New Phenanthroline Nickel(II) Organodithio-Phosphorus Complexes: Syntheses, Structural Characterizations and In Vitro Cytotoxic Activity Studies’ Polyhedron, 2021.
 • 2 Ebru Önem, Burak Tüzün, Senem Akkoç ''Anti-quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa PA01 of benzimidazolium salts: Electronic, spectral and structural investigations as theoretical approach'' Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 2021.
 • 3 Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç, Burak Tüzün, Onur Şahin, Emin Sarıpınar ''Efficient synthesis and molecular docking studies of new pyrimidine-chromeno hybrid derivatives as potential antiproliferative agents'' Synthetic Communications, 2021.
 • 4 Senem Akkoç 'Design, synthesis, characterization and in vitro cytotoxic activity evaluation of 1,2-disubstituted benzimidazole compounds' Journal of Physical Organic Chemistry, 34, e4125, 2021
 • 5 Feyza Tınmaz, İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç 'Preparation and Properties of Some New Pyrazole Derivatives' Organic Preparations and Procedures International, 53 (1), 89-94, 2021.
 • 6 Ertuğrul Gazi Sağlam, Senem Akkoç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hakan Dal, Özgür Tutsak ''New heterobimetallic nickel(II) ferrocenyldithiophosphonato complexes: syntheses, characterization, antiproliferative activity studies and X-ray, DFT, molecular docking on trans-bis-[O-3-methyl-1-butyl-(ferrocenyl)dithiophosphonato]nickel(II)'' Inorganica Chimica Acta, 514, 119991, 2021.
 • 7 Gulsen Turkoglu, Senem Akkoç ''Substituent-Dependent Absorption Spectra, Electrochemical and Antiproliferative Activity Studies of Some 3-(4-(Benzyloxy)phenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-(substitutedphenyl)formazans'' ChemistrySelect, 5 (43), 13469-13476, 2020. Doi.org/10.1002/slct.202003498.
 • 8 Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç, Burçin Türkmenoğlu, Emin Sarıpınar, 'Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Containing Pyrimidine Nucleus Using the Biginelli Reaction: Antiproliferative Activity and Docking Studies' Journal of Heterocyclic Chemistry, 57, 2615-2627, 2020. https://doi.org/10.1002/jhet.3978
 • 9 Ufuk Yıldız, İrfan Kandemir, Fusun Comert, Senem Akkoç, and Burak Coban, "Synthesis of naphthalimide derivatives with potential anticancer activity, their comparative ds- and G-quadruplex-DNA binding studies and related biological activities" Molecular Biology Reports, 47(3), 1563-1572, 2020.
 • 10 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Anticancer activities of various new metal complexes prepared from a Schiff base on A549 cell line' Inorganic Chemistry Communications, vol: 111, 107645, 2020. Doi: 10.1016/j.inoche.2019.107645.
 • 11 Zülbiye Kökbudak, Murat Saracoglu, Senem Akkoç, Zeynep Çimen, M. Izzettin Yılmazer, Fatma Kandemirli 'Synthesis, cytotoxic activity and quantum chemical calculations of new 7-thioxopyrazolo[1,5-f]pyrimidin-2-one derivatives' Journal of Molecular Structure, vol: 1202, p: 127261, 2020. Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127261.
 • 12 Bahar Caymaz, Ufuk Yıldız, Senem Akkoç, Zuhal Gerçek, Abdurrahman Şengül, Burak Coban 'Synthesis, characterization, and antiproliferative activity studies of novel benzimidazole-imidazopyridine conjugates as DNA groove binders' ChemistrySelect, 5, 8465-8474, 2020. doi.org/10.1002/slct.202001580.
 • 13 Gulsen Turkoglu, Senem Akkoç, 'Synthesis, optical, electrochemical and antiproliferative activity studies of novel formazan derivatives' Journal of Molecular Structure, 1211, 128028, 2020. Doi: 10.1016/j.molstruc.2020.128028
 • 14 Bahrouz Abulhasanov, Ufuk Yıldız, Senem Akkoç, Burak Coban 'Synthesis, Characterization, DNA Interactions and Anticancer Activities of Novel Octahedral [Ni(phen)2(dppz-idzo)]2+ and [Co(phen)2(dppz-idzo)]3+ Complexes' Applied Organometallic Chemistry, e5866, 2020.
 • 15 Senem Akkoç, Burak Tüzün, İlhan Özer İlhan, Mehmet Akkurt 'Investigation of structural, spectral, electronic, and biological properties of 1,3-disubstituted benzimidazole derivatives' Journal of Molecular Structure, 1219, 128582, 2020. Doi: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128582.
 • 16 Senem Akkoç, Sevtap Çağlar Yavuz, Burçin Türkmenoğlu, İlhan Özer İlhan, Mehmet Akkurt, 'Single Crystal, DFT and Docking Studies of a Benzimidazolium Salt' Crystallography Reports, 65 (7) 1173-1178, 2020. Doi: 10.1134/S1063774520070032.
 • 17 Yetkin Gök, Senem Akkoç, Özlem Özeroğlu Çelikal, İlknur Özdemir and Selami Günal ‘In Vitro Antimicrobial Studies of Naphthalen-1-ylmethyl Substituted Silver N-Heterocyclic Carbene Complexes’ Arabian Journal of Chemistry, 12, 2513-2518, 2019. Doi:10.1016/j.arabjc.2015.04.019.
 • 18 Ufuk Yıldız, Abdurrahman Şengül, İrfan Kandemir Fusun Comert, Senem Akkoç, and Burak Coban, 'The comparative study of the DNA binding and biological activities of the quaternized dicnq as a dicationic form and its platinum(II) heteroleptic cationic complex' Bioorganic Chemistry, 87, 70-77, 2019. Doi: 10.1016/j.bioorg.2019.03.009
 • 19 Funda Özdemir, İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç 'Synthesis and characterization of new 4,5-dihydropyrazol-1-yl derivatives' Synthetic Communications, 49 (18), 2417-2424, 2019. Doi: 10.1080/00397911.2019.1627457
 • 20 Senem Akkoç 'Antiproliferative activities of 2-hydroxyethyl substituted benzimidazolium salts and their palladium complexes against human cancerous cell lines' Synthetic Communications, vol: 49, no:21, 2903-2914, 2019. Doi: 10.1080/00397911.2019.1650187
 • 21 Senem Akkoç, Veysel Kayser, İlhan Özer İlhan 'Synthesis and in vitro Anticancer Evaluation of Some Benzimidazolium Salts' Journal of Heterocyclic Chemistry, 56, 2934-2944, 2019. Doi: 10.1002/jhet.3687
 • 22 Senem Akkoç 'Derivatives of 1-(2-(Piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole: Synthesis, Characterization, Determining of Electronic Properties and Cytotoxicity Studies' ChemistrySelect, 17 (4) 4938-4943, 2019. Doi: 10.1002/slct.201900353
 • 23 Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç, Emin Sarıpınar 'Cytotoxic activities of imidazole derivatives prepared from various guanylhydrazone and phenylglyoxal monohydrate' Synthetic Communications, vol: 49, no: 22, 3198-3209, 2019. Doi: 10.1080/00397911.2019.1661481.
 • 24 Zeynep Çimen, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Reactions of Amino Pyrimidine Derivatives with Chloroacetyl and Isophthaloyl Chlorides' Heteroatom Chemistry, 2018. https://doi.org/10.1002/hc.21458
 • 25 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak and Lütfiye Aydın 'Synthesis, characterization, antimicrobial and catalytic activity of a new Schiff base and its metal(II) complexes' Journal of the Iranian Chemical Society, 14, 2263-2273, 2017. Doi: 10.1007/s13738-017-1163-4.
 • 26 Ziya Sahin, Senem Akkoc, Ronald Neeleman, Jonathan Haines, Veysel Kayser ‘Nile Red Fluorescence Spectrum Decomposition Enables Rapid Screening of Large Protein Aggregates in Complex Biopharmaceutical Formulations Like Influenza Vaccines’ Vaccine, 35, 3026-3032, 2017.
 • 27 Ziya Sahin, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Veysel Kayser ‘Palladium N-Heterocyclic Carbene Complexes: Synthesis from Benzimidazolium Salts and Catalytic Activity in Carbon-Carbon Bond-Forming Reactions’ Journal of Visualized Experiments (JoVE), 2017.
 • 28 Senem Akkoç, Veysel Kayser, İlhan Özer İlhan, David E. Hibbs, Yetkin Gök, Peter A. Williams, Bryson Hawkins, Felcia Lai 'New compounds based on a benzimidazole nucleus: synthesis, characterization and cytotoxic activity against breast and colon cancer cell lines' Journal of Organometallic Chemistry, Special Issue, 839, 98-107, 2017.
 • 29 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök, Veysel Kayser ‘Carbon-carbon bond formation catalyzed by PEPPSI Pd-NHC’ Inorganica Chimica Acta, 461, 52-56, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2017.01.025.
 • 30 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök, Parth J. Upadhyay and Veysel Kayser 'In vitro cytotoxic activities of new silver and PEPPSI palladium N-heterocyclic carbene complexes derived from benzimidazolium salts' Inorganica Chimica Acta, 449, 75-81, 2016. Doi.org/10.1016/j.ica.2016.05.001.
 • 31 Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlhan Özer İlhan and Veysel Kayser 'N-Methylphthalimide substituted benzimidazolium salts and PEPPSI Pd-NHC complexes: synthesis, characterization and catalytic activity in carbon-carbon bond forming reactions' Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12, 81-88, 2016. Doi: 10.3762/bjoc.12.9.
 • 32 Yakup Sarı, Senem Akkoç, Yetkin Gök, Vicki Sifniotis, İlknur Özdemir, Selami Günal and Veysel Kayser ‘Benzimidazolium based novel silver N-heterocyclic carbene complexes: synthesis, characterisation and in vitro antimicrobial activity’ Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31(6), 1527-1530, 2016. Doi: 10.3109/14756366.2016.1156102.
 • 33 Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlhan Özer İlhan and Veysel Kayser 'In situ generation of efficient palladium N-heterocyclic carbene catalysts using benzimidazolium salts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction' Current Organic Synthesis, 13(5), 761-766, 2016.
 • 34 Yetkin Gok, Senem Akkoc, Hulya Erdogan and Sevil Albayrak ‘In vitro antimicrobial studies of new benzimidazolium salts and silver N-heterocyclic carbene complexes’ Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31(6), 1322-1327, 2016. Doi: 10.3109/14756366.2015.1132210.
 • 35 Senem Akkoç and Yetkin Gök ‘Dichlorido(3-chloropyridine-N)[1,3-dialkylbenzimidazol-2-ylidene]palladium(II) complexes: Synthesis, characterization and catalytic activity in the arylation reaction’ Inorganic Chimica Acta, 429, 34-38, 2015.
 • 36 Senem Akkoç and Yetkin Gök ‘Catalytic Activities in Direct Arylation of Novel Palladium N-Heterocyclic Carbene Complexes’ Applied Organometallic Chemistry, 28, 854-860, 2014.
 • 37 Yetkin Gök, Senem Akkoç, Mehmet Akkurt and Muhammad Nawaz Tahir ‘Imidazole, Pyrimidine and Diazepine Containing Heteroaryl-Substituted Heterocyclic Salts as Efficient Ligand Precursors for Mizoroki-Heck Coupling Reaction: Synthesis, Structural Characterization and Catalytic Activities’ Journal of the Iranian Chemical Society, 11, 1767-1774, 2014.
 • 38 Senem Akkoç, Yetkin Gök, Mehmet Akkurt and M. Nawaz Tahir ‘Catalytic Activities in the Direct C5 Arylation of Novel Palladium N-Heterocyclic Carbene Complexes Containing Benzimidazol-2-ylidene Nucleus’ Inorganica Chimica Acta, 413, 221-230, 2014.
 • 39 Yetkin Gök, Senem Akkoç, Sevil Albayrak, Mehmet Akkurt and M. Nawaz Tahir ‘N-Phenyl Substituted Carbene Precursors and Their Silver Complexes: Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities’ Applied Organometallic Chemistry, 28(4), 244-251, 2014.
 • 40 Yetkin Gök, Senem Akkoç, Özlem Özeroğlu, İsmail Özdemir, Selami Günal and Elif Sayin ‘N-Functionalized Benzimidazol-2-ylidene Silver Complexes: Synthesis, Characterization and Antimicrobial Studies’ Turkish Journal of Chemistry, 37 (6), 1007-1013, 2013.
 • 41 Ilhan Ozer İlhan, Ayse Çağlayan, Zulbiye Önal, Senem Akkoç and Mehmet Çadir ‘Reactions of Some Pyrazole-3-Carboxylic Acids and Carboxylic Acid Chlorides with Various O- and N- Nucleophiles’ Letters in Organic Chemistry, 10 (8), 602-610, 2013.
 • 42 Aydin Aktaş, Senem Akkoç and Yetkin Gök ‘Palladium Catalyzed Mizoroki-Heck And Suzuki-Miyaura Reactions Using Napthalenomethyl-Substituted Imidazolidin-2-ulidene Ligands in Aqueous Media’ Journal of Coordination Chemistry, 66 (16), 2901-2909, 2013.
 • 43 Senem Akkoç and Yetkin Gök ‘Synthesis And Characterization of 1- Phenyl-3-Alkylbenzimidazol-2-ylidene Salts And Their Catalytic Activities in The Heck And Suzuki Cross-Coupling Reactions’ Journal of Coordination Chemistry, 66 (8), 1396-1404, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Senem Akkoç, ''Importance of some factors on the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction'' Journal of the Chinese Chemical Society, 2021.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Burcu Somtürk Yılmaz, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak, Nalan Özdemir, 'Organik bir bileşiğin çiçek desenli hibrit nano yapıların haline getirilmesi ve karektarizasyonu' P101, Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 22-25 Mart 2018, Antalya/Türkiye.
 • 2 Senem Akkoç, Shahla Langar, Yahuza Abdulai, Medine Canakdag, Funda Özdemir, İlhan Özer İlhan 'Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Reaksiyonlarında Yeni Bileşiklerin Katalitik Aktiviteleri' P153, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 10-14 Eylül 2017, Ankara/Türkiye.
 • 3 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan 'Meme Kanserine Karşı Etkili İlaç Adaylarının Geliştirilmesi' P412, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 10-14 Eylül 2017, Ankara/Türkiye.
 • 4 Funda Özdemir, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ‘Kalkon türevlerinin sentezi ve elde edilen türevlerin hidrazin ile reaksiyonlarının incelenmesi’ P20, Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart-2 Nisan 2017, P20, Antalya/Türkiye.
 • 5 Senem Akkoç, Medine Canakdag, İlhan Özer İlhan ‘Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Unsimetrik Sübstitüentli İnorganik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu’ P21, Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart-2 Nisan 2017, P21, Antalya/Türkiye.
 • 6 İdris Dirlik, Senem Akkoç ve İlhan Özer İlhan ‘Çevre Dostu Yeni Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Uygulamaları’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, 26 Kasım 2016, İstanbul/Türkiye.
 • 7 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ve Veysel Kayser ‘Potansiyel Antikanser İlaç Adayları Olarak Yeni Organik Ve İnorganik Bileşikler’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, 26 Kasım 2016, İstanbul/Türkiye.
 • 8 Senem Akkoç ‘Göğüs ve Kolon Kanser Hücrelerine Karşı Cis-Platinden Daha Aktif Olan ve Suda Çözünebilen Yeni Antikanser İlaç Adayı’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, 26 Kasım 2016, İstanbul/Türkiye.
 • 9 Büşra Temiz ve Senem Akkoç ‘Sağlık Açısından Yararlı Bitkisel Yağlar Kullanılarak Parfüm Eldesi’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı, 26 Kasım 2016, İstanbul/Türkiye.
 • 10 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ve Yetkin Gök 'Gaz Kromatografisi ile Yeni Organometalik Bileşiklerin Katalizör Olarak Farklı C-C Bağ Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitelerinin Analizi' P66, 16. Kromatografi Kongresi, 31 Ağustos-2 Eylül 2016, Malatya/Türkiye.
 • 11 Burcu Somtürk Yilmaz, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ve Nalan Özdemir ‘Peroksidaz Enzimi Üzerine Yeni Organik Bileşiklerin İhbisiyon Etkisi’ 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, Ayvalık/Balıkesir/Türkiye
 • 12 Senem Akkoç, Burcu Somtürk Yilmaz, İlhan Özer İlhan ve Nalan Özdemir ‘Üreaz Enzim Aktivitesi Üzerine Benzimidazolyum Tuzlarinin İnhibisyon Etkisi’ 10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, Ayvalık/Balıkesir/Türkiye
 • 13 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Veysel Kayser ‘Farklı Kanser Hücre Hatlarında Etkili Olan Yeni Herosiklik Karben Öncül ve Komplekslerinin Sentezi’ 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 17-20 Mart 2016, Kuşadası/Aydın/Türkiye.
 • 14 Senem Akkoç, Burcu Somtürk Yılmaz, Funda Özdemir, İlhan Özer İlhan ve Nalan Özdemir ‘N-Heterosiklik Karben Öncülleri Olarak Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi Karakterizasyonu ve Üreaz İnhibisyonu Üzerindeki Etkisi’ 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Madde Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 17-20 Mart 2016, Kuşadası/Aydın/Türkiye.
 • 15 Burcu SomtürkYılmaz, Senem Akkoç, Burçin Türkmenoğlu, Nalan Özdemir, İlhan Özer İlhan ‘Inhibition of Peroxidase Activity by Symmetric and Unsymmetric Substituent Novel’ 28. Ulusal Kimya Kongresi, P-018, 15-21 Ağustos 2016, Mersin/Türkiye.
 • 16 Senem Akkoç, Funda Özdemir, Rukiye Gündüz, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Kökbudak, Sümeyye Uğur 'Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Teorik Uygulaması' 27. ulusal kimya kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale/Türkiye.
 • 17 Senem Akkoç, Funda Özdemir, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ve Veysel Kayser 'Yeşil Kimya için Yeni PEPPSI Pd Katalizörlerin Sentezi ve Uygulamaları' 27. Ulusal kimya kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale/Türkiye.
 • 18 Senem Akkoç, Funda Özdemir, Yetkin Gök, Veysel Kayser, İlhan Özer İlhan, İlknur Özdemir ve Selami Günal 'Naftalen-1-İlmetil Sübstituentli Gümüş N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin In Vitro Antimikrobiyal Aktiviteleri' 27. Ulusal kimya kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale/Türkiye.
 • 19 Fatma Cansu, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ve Veysel Kayser ‘Çeşitli Metal N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin/Türkiye.
 • 20 Medine Canakdağ, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ve Veysel Kayser ‘Palladyum PEPPSI N-Heterosiklik Karben Kompleksleri: Sentezi, Karakterizasyonu ve C-C Bağ Oluşum Tepkimesindeki Katalitik Uygulamarı’ V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin/Türkiye.
 • 21 Medine Canakdağ, Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlhan özer İlhan, Özlem Özeroğlu, İlknur Özdemir, Selami Günal ‘Naftil Grubu Iceren Benzimidazolyum Tuzlarinin Antimikrobiyal Aktiviteleri’ 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart 2015, P222, Antalya/Türkiye.
 • 22 Senem Akkoç, Funda Özdemir, Yetkin Gök ve İlknur Özdemir ‘2-Morfolinoetil ve 2-Dietilaminoetil Sübstituentli Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri’ 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart 2015, P223, Antalya/Türkiye.
 • 23 Fatma Cansu, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök, Aydın Aktaş, İlknur Özdemir ve Selami Günal ‘Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri’ 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart 2015, P221, Antalya/Türkiye.
 • 24 Senem Akkoç, Sümeyye Ugur, Yetkin Gök ve Zülbiye Kökbudak ‘Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Gümüş Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ 3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart 2015, P214, Antalya/Türkiye.
 • 25 Senem Akkoç, Amanmyrat Torayew, Fatma Cansu, Medine Çanakdağ, İsmail Mohammed, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘Synthesis, Caharacterization and Their Catalytic Activities in Mizoroki-Heck Coupling Reaction of Benzimidazolium Salts as Novel, Convenient and Green Catalyst Precursors’ 5. National Catalysis Conference, 23-26 April, Adana/Turkey.
 • 26 Senem Akkoç, Handan Kocabay, Funda Özdemir, Ezgi Ertop, Yetkin Gök and İlhan Özer İlhan ‘PEPPSI Complexes: Synthesis, Characterization and Use as Catalysts in the Mizoroki-Heck Reaction’ 5. National Catalysis Conference, 23-26 April, Adana/Turkey.
 • 27 Senem Akkoç, Ezgi Ertop, Funda Özdemir, Handan Kocabay, Yetkin Gök and İlhan Özer İlhan ‘Synthesis, Characterization of Various 1,2-Dialkylbenzimidazolium Salts and Their Application to Suzuki-Miyaura Reaction’ 5. National Catalysis Conference, 23-26 April, Adana/Turkey.
 • 28 Senem Akkoç, Funda Özdemir, Ezgi Ertop, Handan Kocabay, Yetkin Gök, İlhan Özer İlhan ve Sevil Albayrak ‘N-Heterosiklik Karben Öncülleri ile Gümüş Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özellikleri’ 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 21-23 Mart 2014, Antalya/Türkiye.
 • 29 Senem Akkoç, İsmail Mohammed, İlhan Özer İlhan ‘Sentezlenen Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Mizoroki-Heck Çapraz Eşleşme Tepkimesindeki Katalitik Aktiviteleri’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 • 30 Medine Canakdag, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘Temiz Teknoloji İçin Yeni Katalizörlerin Sentezi’ Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 • 31 AmanMyrat Torayew, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘Sentezlenen Yeni Çevreci Katalizörlerin Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Uygulamaları’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 • 32 Fatma Cansu, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘N-Heterosiklik Karben Kompleksleri ve Uygulamaları’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 • 33 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök, Çagri Şakalar ‘Kanser Hücre Hatlarında Etkili Olan Yeni PEPPSI-Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı, 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 • 34 Senem Akkoç, Medine Canakdağ, İlhan Özer İlhan ve Yetkin Gök ‘Benzimidazol Çekirdeği İçeren Farklı N-Heterosiklik Karben Öncüllerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26 Eylül 2014, Ankara/Türkiye.
 • 35 Senem Akkoç, Medine Canakdağ, İlhan Özer İlhan ve Yetkin Gök ‘Yeni PEPPSI Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimesinde Katalitik Uygulamaları’ 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26 Eylül 2014, Ankara/Türkiye.
 • 36 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Önal, Yetkin Gök ‘Schiff Bazları: Sentezleri, Karakterizasyonu ve Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerinde Katalitik Aktivite Çalışmaları’ IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 05-08 Haziran 2014, Denizli/Türkiye.
 • 37 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘Morfolinoetil Sübstitüentli N-Heterosiklik Karben Öncüllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktiviteleri’ IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 05-08 Haziran 2014, Denizli/Türkiye.
 • 38 Senem Akkoç, Medine Canakdağ, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ‘Metal PEPPSI N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin: Sentezi ve Karakterizasyonu’ IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 05-08 Haziran 2014, Denizli/Türkiye.
 • 39 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Önal, Yetkin Gök ‘Çeşitli Schiff Bazlarının Sentezleri ve Katalitik Aktivite Çalışmaları’ 5. National Catalysis Conference, 23-26 April 2014, Adana/Türkiye.
 • 40 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Fenil Sübstitüentli Gümüş N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya/Türkiye.
 • 41 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Çeşitli Aril Bromürler ile Heteroaromatiklerin Palladyum Katalizli Doğrudan C5 Arilasyonu için Yeni Pd-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya/Türkiye.
 • 42 Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlhan Özer İlhan ‘Piridin-Pd-N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu’ IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat/Türkiye.
 • 43 Senem Akkoç, Hulya Polat, Yetkin Gök ‘1,2-Dialkil Sübstitüentli Palladyum N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalizör Olarak Arilasyon Tepkimelerindeki Aktiviteleri’ IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat/Türkiye.
 • 44 Aydin Aktaş, Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Rutenyum-N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Transferi Reaksiyonlarındaki Katalitik Uygulamaları’ IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat/Türkiye.
 • 45 Senem Akkoç, Yakup Sarı, Yetkin Gök ‘Gümüş N-Heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu’ IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat/Türkiye.
 • 46 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Gümüş-NHC Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri’ 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla/Türkiye.
 • 47 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Fenil Sübstitüentli NHC-Pd Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri’ 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla/Türkiye.
 • 48 Senem Akkoç, Yetkin Gök, Engin Çetinkaya ‘Furan, Tiyofen ve Pirol Halkası İçeren Tuzların Sentezi ve Özellikleri’ Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, 16-17 Mayıs 2010, Malatya/Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Senem Akkoç, H. Güzin Aslan, Zülbiye Kökbudak, 'Synthesis and Cytotoxic Activity Studies of 1-(3,4,5-trimethoxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one, UMTEB 8. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Sivas/Türkiye
 • 2 H. Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak Synthesis, 'Characterization and In Vitro Cytotoxic Activity Studies against Different Cancer Cell Lines of a New Heterocyclic Compound Containing Pyrimidine Ring' UMTEB 8. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Sivas/Türkiye
 • 3 H. Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Catalytic Activity Study of a New Heterocycle Compound Based on Pyrimidine in Carbon-Carbon Bond Coupling Reaction' Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 15-17 Kasım 2019, Adana/Türkiye.
 • 4 H. Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Synthesis and Catalytic Activity Application of (1-(2,5-Dimethoxybenzilideneamino)-2-thioxo-4-p-tolyl-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)(p-tolyl)methanone Compound' Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 15-17 Kasım 2019, Adana/Türkiye.
 • 5 H. Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Synthesis and Catalytic Activity Studies of Bis[(E)-1-((1H-indol-2-yl)methyleneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1H)-one]dichloro Cobalt(II) Complex' Avrasya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 15-17 Kasım 2019, Adana/Türkiye.
 • 6 Senem Akkoç 'Synthesis and Characterization of Organic Compounds Including 2-p-Tolyl-1H-benzo-[d]-imidazole Nucleus and Anti-Cancer Properties in MCF-7 Cell Line' International Congress on Multidisciplinary Studies, November 6-7, 2018, Iğdır/Turkey.
 • 7 Zülbiye Kökbudak, Sümeyye Buran, Şengül Dilem Doğan, Halime Güzin Aslan and Senem Akkoç ‘The Cytotoxic Activity Properties and Reactions of Aminopyrimidine Derivatives with Dimethyl Acetylenedicarboxylate’ 2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, P341, 05-08 July 2018, Nevşehir/Turkey.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Senem Akkoç, 'Synthesis of 1,2-Disubstituted Benzimidazole Derivatives and Investigation of Their In Vitro Anticancer Efficacy' 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 228, 19-20 Mart 2020, Ankara/Türkiye.
 • 2 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, 'Application of New Heterocyclic Compounds as Catalysts in the Suzuki-Miyaura and Mizoroki-Heck Cross-Coupling Reactions in Aqueous Media' 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 238, 19-20 Mart 2020, Ankara/Türkiye.
 • 3 Senem Akkoç, 'Biological activity evaluation of a series of 1-((2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methyl)-3-alkylbenzimidazolium salts' 6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, 8-9 August 2019, Amsterdam/Netherlands. Chemical Sciences Journal, Page:40, vol:10, ISSN: 2150-3494.
 • 4 Senem Akkoç, 'Catalytic activities in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of unsymmetrical substituted benzimidazolium salts and their palladium complexes' 6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, 8-9 August 2019, Amsterdam/Netherlands. Chemical Sciences Journal, Page:47, vol:10, ISSN: 2150-3494.
 • 5 Senem Akkoç, 'Anticancer activity studies in different cell lines of various organic compounds' 6 th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, 8-9 August 2019, Amsterdam/Netherlands. Chemical Sciences Journal, Page:44, vol:10, ISSN: 2150-3494.
 • 6 Senem Akkoç, 'Antiproliferative Activities of Newly Synthesized Heterocyclic Compounds Against Human Cell Lines' 6th International Conference on Organic and Inorganic Chemistry, 8-9 August 2019, Amsterdam/Netherlands. Chemical Sciences Journal, Page: 34, vol: 10, ISSN: 2150-3494.
 • 7 Burcu Somtürk Yılmaz, Senem Akkoç and Nalan Özdemir ‘Effect of synthesized compound against cancerous cell line and synthesis of copper ion incorporated benzimidazolium salt-based hybrid nanoflowers’ 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November 2017, Kayseri/Turkey.
 • 8 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan and Veysel Kayser ‘Developed of effective anticancer drug candidates against breast and colon cancers’ 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November 2017, Kayseri/Turkey.
 • 9 Senem Akkoç, Burçin Türkmenoğlu and Sevtap Çağlar Yavuz ‘Synthesized a new organic compound’s cytotoxic activity quantum mechanics calculations and docking studies’ 2nd NPCPT International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November 2017, Kayseri/Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ertuğrul Gazi Sağlam, Senem Akkoç, Yunus Zorlu, Elif Bulat, Aziz Akgün, 'New phenanthroline nickel(II) organodithio-phosphorus complexes: syntheses, structural characterizations and in vitro cytotoxic activity studies' 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 674, 19-20 March 2020, Ankara/Turkey.
 • 2 Ertuğrul Gazi Sağlam, Senem Akkoç, Celal Tuğrul Zeyrek, Hakan Dal, Özgür Tutsak, 'New heterobimetallic nickel(II) ferrocenyldithiophosphonato complexes: Syntheses, structural characterization, antiproliferative activity and X-ray, DFT, molecular docking studies on trans-bis-[O-3-methyl-1-butyl-(ferrocenyl)dithiophosphonato]nickel(II)' 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 675, 19-20 March 2020, Ankara/Turkey.
 • 3 Engin Saka, Senem Akkoç, Burak Coban, 'A Novel Benzimidazole-Benzothiadiazole Derivative: Synthesis, Characterization, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies' 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 27 Şubat-01 Mart 2020, Antalya/Türkiye.
 • 4 Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç ‘’Theorical and X-ray studies of an Ag-NHC complex’’ International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (Pcfm’18), P195, 19-21 June 2018, Elaziğ, Turkey.
 • 5 Senem Akkoç, Sevtap Çağlar Yavuz, Burçin Türkmenoğlu, "Theoretical Calculations And Molecular Docking Study Anticancer Effect Of Synthesized Salt Againist Hela Cell Line", International Conference On Physical Chemistry And Functional Materials (Pcfm’18), P313, 19-21 June 2018, Elaziğ, Turkey.
 • 6 Senem Akkoç, Dilem Şengül Doğan, Zülbiye Kökbudak ‘Anticancer Activity of Development Two Organic Compounds Against Human Breast Cancer (MCF-7) Cell Line’ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 26-27 April 2018, Ankara/Turkey.
 • 7 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Kökbudak, Halime Güzin Aslan ‘New Organic and Inorganic Compounds: Synthesis, Characterization and Cytotoxic Activity’ International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), P136, 3-6 January 2018, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • 8 Halime Güzin Aslan, Zülbiye Kökbudak, İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç ‘Synthesis of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-(4-methylphenylpyrimidin)-2(1H)-one and Its Ni Complex’ International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), P138, 3-6 January 2018, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • 9 Senem Akkoç, Halime Güzin Aslan, Zülbiye Kökbudak 'Cu, Co and Mn Complexes: Synthesis, Characterization and Cytotoxic Activity' International Congress on Multidisciplinary Studies, November 6-7, 2018, Iğdır/Turkey.
 • 10 Senem Akkoç, Halime Güzin Aslan, Zülbiye Kökbudak 'Synthesis, Caharacterization and Anticancer Studies of Pyrimidin Based Pd (II) and Pt (II) Complexes' Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, P131, 25-26 August 2018, Gevaş-Van/Turkey.
 • 11 Senem Akkoç 'In Vitro Cytotoxic Activity Evaluation of New Organic Compounds Including 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole' Ahtamara 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, P132, 25-26 August 2018, Gevaş-Van/Turkey.
 • 12 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç and Zülbiye Kökbudak, ‘Anticancer Activity Against A549 Cell Line of Synthesized Ag (I), Cr (II) and Ni (II) Complexes’ 2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, P215, 05-08 July 2018, Nevşehir/Turkey.
 • 13 Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç and Emin Sarıpınar ‘Cytotoxic Activity Properties of Pyrimidine Derivative Compounds’ 2nd International Scientific and Vocational Studies Congress, P231, 05-08 July 2018, Nevşehir/Turkey.
 • 14 Senem Akkoç, Halime Güzin Aslan and Zülbiye Kökbudak, ‘Ag(I) And Ni(Ii) Complexes: Synthesis, Characterization And Cytotoxic Activities’ 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, P42, 21-22 June 2018, Gaziantep/Turkey.
 • 15 Senem Akkoç, Halime Güzin Aslan and Zülbiye Kökbudak, ‘Catalytic Activity Of 1-(2-Hydroxybenzylideneamino)-5-(4-Methylbenzoyl)-4-(4-Methylphenylpyrimidin)-2(1h)-One’ 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences, P56, 21-22 June 2018, Gaziantep/Turkey.
 • 16 Senem Akkoç, Burcu Somtürk Yılmaz, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Kökbudak, ‘Effect of Synthesized Compounds on Proliferation of Human Colorectal Adenocarcinoma (DLD-1) Cell Line as in vitro’ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, P500, 26-27 Nisan 2018, Ankara/Turkey.
 • 17 Senem Akkoç, Şengül Dilem Doğan, Zülbiye Kökbudak, '1,3-Tiyazol-2-amin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Aktivite Özellikleri' 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, KS101, 22-25 Mart 2018, Antalya/Türkiye.
 • 18 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Sevil Albayrak 'Synthesis and Characterization of Biologically Important Organic Compounds' PP-38, 5th International BAU Drug Design Congress, 19-21 October 2017, İstanbul/Turkey.
 • 19 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan 'Anticancer Activities of New Compounds that Include Anthracene' PP-39, 5th International BAU Drug Design Congress, 19-21 October 2017, İstanbul/Turkey.
 • 20 Burcu Somtürk Yılmaz, Senem Akkoç, Nalan Özdemir 'Synthesis of Copper Ion Incorporated 1-(3,4-diaminophenyl) Ethanone Based Hybrid Nanoflowers for Enhanced Catalytic Activity' P-100, 1st International Congress on Cancer and Ion Channels, P107, 21-23 September, 2017, Şanlıurfa/Turkey.
 • 21 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ve Veysel Kayser 'Anticancer Activities of Heterocyclic Compounds Against Breast and Colon Cancer Cell Lines' 1st International Congress on Cancer and Ion Channels, O108, P43, 21-23 Eylül, 2017, Şanlıurfa/Türkiye.
 • 22 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ve Veysel Kayser ‘Kolon Kanserine Karşı Etkili Yeni Potansiyel Antikanser İlaç Adaylarının Sentezi ve Karakterizasyonu’ 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, S4, 30 Mart-2 Nisan 2017, S221, Antalya/Türkiye.
 • 23 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan ‘Cytotoxic activities of various synthesized new compounds in human DLD-1 colon cancer cells’ PP-110, 4th International BAU Drug Design Congress, 13-15 October 2016, İstanbul/Turkey.
 • 24 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Veysel Kayser ‘Organic and inorganic compounds: synthesis, characterization and in vitro cytotoxic effects on human noncancerous embryonic kidney cells’ 4th International BAU Drug Design Congress, 13-15 October 2016, İstanbul/Turkey.
 • 25 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök '1-(4-Methoxybenzylideneamino)-5-(4-methylbenzoyl)-4-p-tolylpyrimidin-2(1h)-one and its Catalytic Activity Properties' XXXIV GEQO Congress, 7-9 September 2016, Girona/Spain.
 • 26 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök '5-(4-Methylbenzoyl)-4-p-tolyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzylideneamino)pyrimidin-2(1h)-one and it’s Antimicrobial Properties' XXXIV GEQO Congress, 7-9 September 2016, Girona/Spain.
 • 27 Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak, İlhan Özer İlhan, Halime Güzin Aslan and Yetkin Gök 'Cytotoxic Activities in Breast Cancer Cell Line of Organometallic Compounds' XXXIV GEQO Congress, 7-9 September 2016, Girona/Spain.
 • 28 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Kökbudak, Yetkin Gök and Halime Güzin Aslan 'Catalytic Activity in Carbon-Carbon Bond Forming Ractions of PEPPSI Pd-NHC Type N-heterocyclic Carbene Complexes' XXXIV GEQO Congress, 7-9 September 2016, Girona/Spain.
 • 29 Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan and Yetkin Gök ‘Synthesis and Characterization of Novel PEPPSI Pd-NHC Complexes’ P53, International Symposium on Molecular Chemistry, 18-19 December, İstanbul/Turkey.
 • 30 Senem Akkoç, Yetkin Gök, İlhan Özer İlhan ‘N-Pyridine-[1,3-Dialkylbenzimidazol-2-ylidene]Palladium(II) Complexes: Synthesis, Characterization and Catalytic Activitiesin the Arylation Reaction’ P1108, 44 th World Chemistry Congress, 11-16 August 2013, İstanbul/Turkey.
 • 31 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Synthesis and Catalytic Activity of Diazepinium Salts Containing Furan, Thiophene and Pyrrole Ring’ PP-09, Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • 32 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Synthesis and Catalytic Activity of Phenyl-Substituted Benzimidazolium Salts in Aqueous Media’ PP-10, Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • 33 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Synthesis and Characterization of Silver N-Heterocyclic Carbene Complexes’ PP-11, Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • 34 Senem Akkoç, Yetkin Gök ‘Synthesis and Catalytic Activity of Dichlorido(3-Chloropyridine-N)[1,3-diarylbenzimidazolium-2-ylidene]palladium (II) Complexes’ PP-12, Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • 35 Aydin Aktaş, Yetkin Gök, Senem Akkoç ‘Synthesis and Catalytic Activity of NHC-Ru Complexes’ PP-15, Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • 36 Yakup Sarı, Yetkin Gök, Senem Akkoç ‘Synthesis and Catalytic Activity of NHC-Pd Complexes’ Eurasian Meeting on Heterocyclic, 17-21 June 2012, İstanbul/Turkey.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Senem Akkoç, 'Antikanser İlaç Adayı Olabilecek Bazı Organik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Farklı İnsan Hücre Hatlarına Karşı İn Vitro Sitotoksik Aktivite Çalışmaları' 19.997,04 TL, Yürütücü, 8231, 11.02.2021-11.02.2022.
 • 2 Büşra Ünlü, Meryem Erol, Esma Alakısa, Senem Akkoç, ''Potansiyel antikanser ajan olarak yeni bir benzimidazolyum tuzunun tasarlanması, sentezi, yapısının spektral yöntemler ile aydınlatılması ve iki farklı hücre hattında sitotoksik aktivite çalışmalarının yürütülmesi'' 2.499,24 TL, Yürütücü, TLP-2021-8332, 21.04.21-Devam ediyor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç ''İmidazol, Pirimidin ve Diazepin Çekirdeği İçeren Organik Bileşiklerin İnsan Hücre Hatlarındaki Antiproliferatif Aktivite Çalışmaları' 30.882,90 TL Araştırmacı, FBA-2020-10530, 17.12.2020-2022.
 • 2 Dilek Bahar, Senem Akkoç, Buket Banu Özkan, 'Organik Tuz ve Metal Komplekslerinin Biyolojik Aktivite Uygulamaları' Araştırmacı, 13.08.2020-2022.
 • 3 Nazmiye Bitgen, Hamiyet Altuntaş, Senem Akkoç, Mustafa Çakır ‘Yeni sentezlenmiş bir benzimidazolyum tuzunun, 1-(2-siyanobenzil)-3-(4-vinilbenzil)-1H-benzo[d]imidazol-3-yum klorür, kolon kanseri hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması’ 70.000,00 TL, Araştırmacı, 26.03.2021-Devam ediyor.
 • 4 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç, Mustafa Yıldız 'Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu, Farklı Kanser Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkileri, Apoptoz ve Hücre Siklusu Çalışmaları' 59.664,24 TL Araştırmacı, FBA-2019-9476, 13.11.2019-Devam ediyor.
 • 5 Zülbiye Kökbudak, Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, ‘’Pirimidin Halkası İçeren Schiff Bazlarının ve Bunların Nikel Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve In vitro Antikanser Çalışmaları’’27.705,78 TL Araştırmacı, FBA-2019-8639, 2019-Devam ediyor.
 • 6 Halime Güzin Aslan, Senem Akkoç, Zülbiye Kökbudak 'Pirimidin Halkası İçeren Schiff Bazı ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Özellikleri' 49.999,40 TL, Araştırmacı, FBA-2018-7643, 20.03.2018-19.03.2020.
 • 7 Zülbiye Kökbudak, Senem Akkoç, Şengül Dilem Doğan ‘Tiyazolimin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Aktivite Çalışmaları’ 49.995,83 TL, Araştırmacı, FBA-2017-7340, 03.08.2017-13.08.2020.
 • 8 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç, Medine Canakdag ‘Antibakteriyel Aktivite Gösteren Yeni Bileşiklerin Sentezlenmesi’ 4.999,37 TL, Araştırmacı, FHD-2017-7610, 02.10.2017-26.12.2018.
 • 9 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç, İdris Dirlik 'Suzuki-Miyaura Çapraz Eşleşme Tepkimesinde Katalizör Etkisi Araştırılacak Yeni Organik Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu' 49.443,28 TL, Araştırmacı, FBA-2016-6750, 28.07.2016-02.06.2018.
 • 10 Funda Özdemir, Senem Akkoç, Mehmet Çadır, İlhan Özer İlhan 'Bazı Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Bu Elde Edilen Türevlerin Çeşitli Aldehit ve Hidrazin Türevleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi' 9.997,23 TL, Araştırmacı, FBA-2016-6492, 10.03.2015-12.04.2018.
 • 11 Halime Güzin Aslan, Zülbiye Önal, Senem Akkoç, Yetkin Gök 'Bazı Schiff Bazı Türevi Bileşiklerin Çeşitli Reaktiflerle Kompleksleştirme Reaksiyonları ve Katalitik Uygulamaları' 44.744,81 TL, Araştırmacı, FBA-2013-4659, 2013-08 Mart 2017.
 • 12 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç, Yetkin Gök 'Azolyum Tuzları ile Metal-PEPPSI Komplekslerinin Sentezi, Katalitik Uygulamaları ve Hücre Hatlarında Anti-Kanser Aktiviteleri' 21.999,22 TL, Araştırmacı, FDK-2014-5091, 2014-2016.
 • 13 Fatma Cansu, Medine Canakdag, Myrat Torayew, Ismail Mohammed, Senem Akkoç 'Temiz Teknoloji için Yeni Katalizörlerin Sentezi' 3.000,00 TL, Danışman, 1919B011401237, 14 Ağustos 2014-2015 (2209/A 2014 yili 1. Donem).
 • 14 İlhan Özer İlhan, Senem Akkoç, Yetkin Gök 'Dikloro(3-kloropiridin-N)[1,3-dialkilbenzimidazolyum-2-iliden]palladyum(II) (PEPPSI) Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri' 38.292,69 TL, Araştırmacı, FBA-2013-4307, 2013-18 Şubat 2015.
 • 15 Senem Akkoç, Yetkin Gök 'N-Heterosiklik Tuzların Sentezi Ve Özellikleri' 5.000,00 TL, Araştırmacı, 2009-2012.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal Organometalik Kimya ve Kataliz Çalıştayı, 2010, Malatya/Türkiye.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, 2018
 • 2 Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Haziran 2014
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Senem Akkoç ‘Yüksek Antikanser Aktiviteye Sahip Yeni Bir Benzimidazolyum Tuzunun Sentezi’ Tesillendi. Section C-Chemistry; Metallurgy, Patent no: TR 2017 21581 B. Buluşun tasnif sınıfı: C07D 235/00, 21.10.2020. (Başvuru yayın no: TR 2017 21581 A2 )
 • 2 Senem Akkoç, Mustafa Çetin, ''Bitkisel Kaynaklı Bir Maddeden Yararlanak Çevre Dostu, Ucuz Ve Kolay Üretilebilir Hidrofobik Bir Solüsyonun Hazırlanması Ve Çeşitli Kumaşlar Üzerine Kaplanması'' 29.06.2020. (2020/10201)
 • 3 Senem Akkoç, Mustafa Çetin, 'Tıbbi Yüz Maskesi Kullanımına Yönelik Hidrofobik Bir Maddenin Geliştirilmesi' 11.03.2020. (2020/03738)
 • 4 Emin Sarıpınar, Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç 'Hidrazino-Pirimidin-5-Karbonitril Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri' 27.12.2020. Patent başvurusu yapıldı.
 • 5 Emin Sarıpınar, Sevtap Çağlar Yavuz, Senem Akkoç '5-Fenil-2-[2-(Fenilmetiliden)hidrazino]-1H-imidazol-4-ol ve Türevlerinin Sentezi' 21.02.2020.
 • 6 Senem Akkoç 'Göğüs Kanseri Tedavisinde Etkili Yeni Bir İlaç Adayı' Patent başvurusu yapıldı, 2018.
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 Senem Akkoç ve Veysel Kayser, 'Methods and compounds for the treatment of cancer', 2019. (M50176324)
 • 2 Senem Akkoç ve Veysel Kayser, 'Effective catalysts in Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction', 2019. (M50198496)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Preventive Medicine Research, Mayıs 2018.
 • 2 International Journal of Bioorganic Chemistry
 • 3 MAYFEB Journal of Chemistry
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 European Journal of Chemistry, 12 Şubat 2021
 • 2 BenthhamScience, 03 Ekim 2020
 • 3 Asian Journal of Applied Chemistry Research, 14 Mayıs 2020
 • 4 Journal of Pharmaceutical Research International, 13 Ağustos 2020
 • 5 Heliyon, 11 Şubat 2020
 • 6 Journal of Pharmaceutical Research International, 03 Nisan 2019
 • 7 Current Bioactive Compounds, 23 Mart 2019
 • 8 Asian Journal of Applied Chemistry Research, 23 Eylül 2019
 • 9 Asian Journal of Chemical Sciences , 28 Eylül 2019
 • 10 Journal of the Serbian Chemical Society, 27 Mart 2015
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, 02 Ocak 2021
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 08 Nisan 2021
 • 3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 12 Ağustos 2020
 • 4 Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 30 Kasım 2020
 • 5 International Journal of Secondary Metabolite, 30 Kasım 2020
 • 6 International Journal of Secondary Metabolite, 03 Ekim 2020
 • 7 Bentham BMS, 07 Eylül 2020
 • 8 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 09 Eylül 2020
 • 9 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 06 Kasım 2019
 • 10 Journal of Turkish Chemical Sociaty, Section A: Chemistry, 11 Eylül 2019
 • 11 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11 Eylül 2019
 • 12 Anti-Infective Agents, 25 Nisan 2019
 • 13 Journal of Turkish Chemical Sociaty, Section A: Chemistry, 9 Temmuz 2018
 • 14 Journal of Turkish Chemical Sociaty, Section A: Chemistry, 4 Kasım 2016
 • 15 Journal of Turkish Chemical Sociaty, Section A: Chemistry, Temmuz 2016
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ChemistrySelect, 04 Mart 2021
 • 2 Letters in Drug Design Discovery, 09 Eylül 2020
 • 3 Organic Preparations and Procedures International, 18 Eylül 2020
 • 4 Synthetic Communications, 23 Kasım 2020
 • 5 Research on Chemical Intermediates, 13 Ağustos 2020
 • 6 Journal of the Chinese Chemical Society, 13Ağustos 2020
 • 7 Journal of Molecular Structure, 07 Eylül 2020
 • 8 Journal of the Chinese Chemical Society, 14 Mayıs 2020
 • 9 Journal of Molecular Structure, 27 Mayıs 2020
 • 10 ChemistrySelect, 22 Haziran 2020
 • 11 ChemistrySelect, 10 Temmuz 2020
 • 12 Medicinal Chemistry Research, 25 Temmuz 2020
 • 13 Inorganica Chimica Acta, 17 Mart 2020
 • 14 Applied Organometallic Chemistry, 07 Haziran 2020
 • 15 ChemistrySelect, 07 Haziran 2020
 • 16 Synthetic Communications, 07 Haziran 2020
 • 17 Synthetic Communications, 29 Mart 2020
 • 18 Synthetic Communications, 07 Nisan 2020
 • 19 Inorganica Chimica Acta, 06 Şubat 2020
 • 20 Chemistry and Biodiversity, 14 Mart 2020
 • 21 Current Organic Synthesis, 08 Nisan 2019
 • 22 Medicinal Chemistry Research, 27 Şubat 2019
 • 23 Current Organic Synthesis, 01 Nisan 2019
 • 24 Heliyon, 02 Nisan 2019
 • 25 Current Organic Synthesis, 03 Nisan 2019
 • 26 Chemistry and Biodiversity, 25 Şubat 2019
 • 27 Chemical Science International Journal, 21 Şubat 2019
 • 28 Chemistry and Biodiversity, 19 Ekim 2019
 • 29 Inorganica Chimica Acta, 28 Ekim 2019
 • 30 Organic Preparations and Procedures International, 28 Eylül 2019
 • 31 Inorganica Chimica Acta, 07 Aralık 2019
 • 32 Letter in Drug Design and Discovery, 6 Temmuz 2018
 • 33 Journal of Organometallic Chemistry, 8 Nisan 2018
 • 34 Chemistry Select, 7 Nisan 2018
 • 35 American Chemical Society (ACS) Omega, 7 Nisan 2018
 • 36 New Journal of Chemistry, 13 Mart 2018
 • 37 Chemistry Select, 12 Mart 2018
 • 38 Inorganic and Nano-Metal Chemistry, 19 Şubat 2018
 • 39 Applied Organometalic Chemistry, 17 Şubat 2018
 • 40 New Journal of Chemistry, 13 Temmuz 2018
 • 41 Applied Organometalic Chemistry, 04 Aralık 2017
 • 42 Inorganica Chimica Acta, 02 Aralık 2017
 • 43 Inorganica Chimica Acta, 23 Kasım 2017
 • 44 New Journal of Chemistry, 08 Eylül 2017
 • 45 Applied Organometalic Chemistry, 19 Temmuz 2017
 • 46 Applied Organometalic Chemistry, 30 Temmuz 2017
 • 47 Inorganica Chimica Acta, 05 Temmuz 2017
 • 48 Inorganica Chimica Acta, 04 Temmuz 2017
 • 49 Catalysis Letters, 14 Haziran 2017
 • 50 Catalysis Letters, 12 Mayıs 2017
 • 51 Current Organic Synthesis, 3 Mayıs 2017
 • 52 Asian Journal of Biology, 4 Nisan 2017
 • 53 Inorganica Chimica Acta, 13 Mart 2017
 • 54 Journal of Organometallic Chemistry, 22 Şubat 2017
 • 55 Arabian Journal of Chemistry, 20 Şubat 2017
 • 56 Inorganica Chimica Acta, 18 Ocak 2017
 • 57 Current Organic Synthesis, 12 Aralık 2016
 • 58 Journal of Applied Chemical Science International, 31 Haziran 2016
 • 59 Heteroatom, 27 Ocak 2016
 • 60 Journal of Coordination Chemistry, 24 Eylül 2015
 • 61 American Chemical Science Journal, 09 Temmuz 2015
 • 62 Journal of Coordination Chemistry, 21 Temmuz 2015
 • 63 Bioorganic and Medicinal Chemistry, 20 Ekim 2015
 • 64 Current Organic Synthesis, 18 Kasım 2015
 • 65 Journal of Basic and Applied Research international, 2014
 • 66 Medicinal Chemistry Research, Aralık 2014
 • 67 Journal of Coordination Chemistry, Ekim 2014
 • 68 Medicinal Chemistry Research, Nisan 2014
 • 69 Medicinal Chemistry Research, Ekim 2014
 • 70 Inorganica Chimica Acta, Haziran 2013
 • 71 Medicinal Chemistry Research, Temmuz 2013
VERDİĞİ DERSLER
Genel Kimya I
Genel Kimya II
İleri Organik Kimya
Organik Kimya I
Sentetik İlaçların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Temel Laboratuvar Bilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!