KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Senem AKKOÇ
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-1260-9425
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 19
Alıntı Sayısı: 1250
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ KİMYA PR. 17.07.2009
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KİMYA 17.07.2009
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 07.08.2012
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 07.08.2012
Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 04.09.2018
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 04.09.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Yeni Piridin Türevlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve OV-90 Hücre Hattına Karşı Sitotoksik Etkilerinin Test Edilmesi, Öğrenci Projesi, , 23.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Heterohalkalı Organik Moleküllerin Sentezi ve Karaciğer Hücre Hattına Karşı Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Olarak Test Edilmesi, Öğrenci Projesi, , 23.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Çeşitli (3H-benzo[d]imidazol-5-il)fenil)methanon Moleküllerinin Hazırlanması ve MCF-7 Kanser Hücre Hattına Karşı Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, Öğrenci Projesi, , 23.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 4 Yeni Schiff Baz Moleküllerinin Hazırlanması ve A549 Hücre Hattına Karşı Sitotoksik Etkilerinin Test Edilmesi, Öğrenci Projesi, , 23.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 5 Yeni Schiff Bazlarının Hazırlanması ve MDA-MB-231 Hücre Hattına Karşı Antiproliferatif Etkilerinin Araştırılması, Öğrenci Projesi, , 11.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 6 2-((E)-((E)-2-((E)-(2-Hidroksifenilimino)metil)benziliden)amino)fenol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Meme Kanser Hücre Hattında Antikanser Etkilerinin Araştırılması, Öğrenci Projesi, , 16.05.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 7 Akciğer Kanserine Karşı Etkili Olabilecek Yeni Moleküllerin Ortofenilendiaminden Yola Çıkılarak Tek Basamakta Sentezlenmesi , Öğrenci Projesi, , 16.05.2022 - 15.02.2023 (ULUSAL)
 • 8 1-(4-Nitrofenetil)-3-(antrasen-10-ilmetil)-1H-benzo[d]imidazol-3-yum Klorür Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve in vitro Sitotoksik Aktivite Çalışmaları, Öğrenci Projesi, , 16.05.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 9 Cilt Lekelerine Yönelik Bitkisel İçerikli Bir Serumun Hazırlanması, Öğrenci Projesi, , 16.05.2022 - 03.02.2023 (ULUSAL)
 • 10 3-Metilbenzil Sübstitüentli Yeni Heterohalkalı Bileşiklerin Biyolojik Aktivite Uygulamalarının Yürütülmesi, Öğrenci Projesi, , 15.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 11 1-(Antrasen-10-ilmetil)-1H-benzo[d]imidazol çekirdeği içeren farklı heterosiklik bileşiklerin tasarlanması, sentezi, yapılarının spektral yöntemler ile aydınlatılması ve kanser hücre hatlarında antiproliferatif aktivite çalışmalarının yürütülmesi, Öğrenci Projesi, , 05.11.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Mavvaji Mohammad, AKKOÇ Senem, MUHAMMED Muhammed Tılahun, AKKOÇ Senem, Synthesis, Cytotoxic Activity, Docking and MD Simulation of N,N‐Disubstituted New Benzimidazolium Salts. ChemistrySelect, 8(43), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202303053, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Mavvaji Mohammad, AKKOÇ Senem, AKKOÇ Senem, Recent Advances in the Anticancer Applications of Benzimidazole Derivatives. ChemistrySelect, 8(35), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202302561, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Senan Ahmed M., AKKOÇ Senem, Senan Ahmed M., Al-Areqi Niyazi A.S., MUHAMMED Muhammed Tılahun, Al-Shuraym Laila A., Alhag Sadeq K., AKKOÇ Senem, Synthesis, structure characterization, DFT calculations, and computational anticancer activity investigations of 1-phenyl ethanol derivatives. Journal of Molecular Structure , 136323-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2023.136323, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 ÇAKMAK REŞİT, AY BURAK, ÇINAR ERCAN, BAŞARAN EYÜP, AKKOÇ SENEM, BOĞA MEHMET, TAŞ EŞREF, Synthesis, spectroscopic, thermal analysis and in vitro cytotoxicity, anticholinesterase and antioxidant activities of new Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Ru(III) complexes of pyrazolone-based Schiff base ligand. Journal of Molecular Structure , 136225-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2023.136225, (2023), (SCI-Expanded)
 • 5 Sivri Firdevs Mert, Önem Ebru, AKKOÇ Senem, Çırrık Cennet, Ezer Aleyna, AKKOÇ Senem, Biosynthesis of ZnO nanoparticles using Laurus nobilis leaf extract and investigation of antiproliferative and antibacterial activity potential. International Journal of Secondary Metabolite, 10(3), , 414-424. Doi: 10.21448/ijsm.1266244, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 6 GÜRAĞAÇ DERELİ FATMA TUĞÇE, AKKOÇ SENEM, Investigation of In Vitro antiproliferative activity properties of Spartium junceum L. (Spanish broom) against MDA-MB-231 and HepG2 cancer cell lines. International Journal of Secondary Metabolite, 10(3), , 345-353. Doi: 10.21448/ijsm.1182965, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 AKKOÇ Senem, Özkır Demet, Başaran Eyüp, Kaya Savaş, Berisha Avni, A combined experimental and theoretical approach effect of a benzimidazolium salt as a new corrosion inhibitor on mild steel in HCl solution. Ionics, 29(9), , 3813-3827. Doi: 10.1007/s11581-023-05058-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 8 SOĞUKÖMEROĞULLARI HATİCE GAMZE, BAŞARAN EYÜP, SARIOĞLU AHMET ORAL, KÖSE AYŞEGÜL, AKKOÇ SENEM, Synthesis, Characterization, Photoluminescence Properties and Antiproliferative Activity of New Pd(II), Ni(II) and Cu(II) Mixed Complexes Bearing Schiff Base Ligand and 1,10‐phenanthroline. ChemistrySelect, 8(24), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202301014, (2023), (SCI-Expanded)
 • 9 BOZBEY MERDE İREM, TAŞKOR ÖNEL GÜLCE, AKKOÇ SENEM, KARAKÖY ZEYNEP, TÜRKMENOĞLU BURÇİN, Focusing on New Piperazinyl‐methyl‐3(2H)pyridazinone Based Derivatives: Design, Synthesis, Anticancer Activity and Computational Studies. ChemistrySelect, 8(25), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202300910, (2023), (SCI-Expanded)
 • 10 BAŞAT DERELİ DİLARA, AKKOÇ SENEM, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Protonation Constant Determination of Some Benzimidazole‐Based Drug Candidates by Reverse Phase Liquid Chromatography Method and Cytotoxic Activity Studies. ChemistrySelect, 8(28), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202301192, (2023), (SCI-Expanded)
 • 11 MUHAMMED MUHAMMED TILAHUN, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, AKKOÇ SENEM, Cytotoxic activities of the pyrimidine-based acetamide and isophthalimide derivatives: An in vitro and in silico studies. Molecular Simulation, 49(10), , 982-992. Doi: 10.1080/08927022.2023.2202766, (2023), (SCI)
 • 12 MUHAMMED MUHAMMED TILAHUN, ER MUSTAFA, AKKOÇ SENEM, Molecular modeling and in vitro antiproliferative activity studies of some imidazole and isoxazole derivatives. Journal of Molecular Structure , 0-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2023.135066, (2023), (SCI)
 • 13 Sağlam Ertuğrul Gazi, Bulat Elif, Zeyrek Celal Tuğrul, AKKOÇ Senem, Zorlu Yunus, Yılmaz Hamza, 2,4-Bis(2,4-dimethoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide and its derivatives: Syntheses, structural characterizations, anticancer activities, and theoretical studies on some dithiophosphonato Ni(II) complex. Journal of Molecular Structure , 0-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2022.134197, (2023), (SCI)
 • 14 Karatas Halis, Aydin Meltem, Kokbudak Zülbiye, Turkmenoglu Burçin, AKKOÇ Senem, Sahin Onur, Design, Synthesis, Cytotoxic Activity, and In Silico Studies of New Schiff Bases Including Pyrimidine Core. ChemistrySelect, 8(6), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202204221, (2023), (SCI)
 • 15 Zeyrek Celal Tuğrul, Akman Soner, Ilhan Ilhan Ozer, Kökbudak Zülbiye, Sarıpınar Emin, AKKOÇ Senem, AKKOÇ Senem, Experimental and theoretical studies on 3-(4-chlorophenyl)-5-(4-ethoxyphenyl)-4,5-dihydropyrazole-1-carbonitrile: DFT quantum mechanical calculation, vibrational band analysis, prediction of activity spectra, and molecular docking. Journal of Molecular Structure , 0-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2022.134773, (2023), (SCI)
 • 16 SOĞUKÖMEROĞULLARI HATİCE GAMZE, AKKOÇ SENEM, COPPER(II) COMPLEXES WITH THIOETHER BASED SNS PINCER LIGAND: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Journal of Structural Chemistry, 64(1), , 157-167. Doi: 10.1134/S0022476623010122, (2023), (SCI)
 • 17 AKKOÇ Senem, Karatas Halis, Kökbudak Zülbiye, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Ceylan Ahmet, Almalki Faisal, Laaroussi Hamid, Ben Hadda Taibi, Drug design of new therapeutic agents: molecular docking, molecular dynamics simulation, DFT and POM analyses of new Schiff base ligands and impact of substituents on bioactivity of their potential antifungal pharmacophore site. JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 41(14), , 6695-6708. Doi: 10.1080/07391102.2022.2111360, (2023), (SCI)
 • 18 Akman Soner, Ilhan Ilhan Ozer, AKKOÇ Senem, Zeyrek Celal Tugrul, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Density functional modeling, and molecular docking with SARS-CoV-2 spike protein (Wuhan) and omicron S protein (variant) studies of new heterocyclic compounds including a pyrazoline nucleus. JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 41(22), , 12951-12965. Doi: 10.1080/07391102.2023.2169765, (2023), (SCI)
 • 19 Okpareke Obinna C., Henderson William, AKKOÇ Senem, Coban Burak, Platinum(II), palladium(II), and nickel(II) complexes of bisthiourea ligands. Inorganica Chimica Acta , 0-0. Doi: 10.1016/j.ica.2021.120707, (2022), (SCI)
 • 20 Al-Janabi Ihab Adnan Salman, Yavuz Sevtap Çağlar, Köprü Semiha, Tapera Michael, Kekeçmuhammed Hüseyin, Patat Şaban, Sarıpınar Emin, AKKOÇ Senem, Tüzün Burak, Antiproliferative activity and molecular docking studies of new 4-oxothiazolidin-5-ylidene acetate derivatives containing guanylhydrazone moiety. Journal of Molecular Structure, 1258(15), , 132627-0. Doi: 10.1016/j.molstruc.2022.132627, (2022), (SCI-Expanded)
 • 21 BAŞARAN EYÜP, ÇAKMAK REŞİT, AKKOÇ SENEM, KAYA SAVAŞ, Combined experimental and theoretical analyses on design, synthesis, characterization, and in vitro cytotoxic activity evaluation of some novel imino derivatives containing pyrazolone ring. Journal of Molecular Structure , 133427-133427. Doi: 10.1016/j.molstruc.2022.133427, (2022), (SCI-Expanded)
 • 22 KONÇE İLKAY, AKKOÇ SENEM, ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Liquid Chromatographic Determination of pKa Value of 1- (2-methylbenzonitrile)-3-benzylbenzimidazolium bromide as a Drug Candidate in Acetonitrile-Water Binary Mixtures. Journal of Research in Pharmacy, 26(3), , 655-662. Doi: 10.29228/jrp.162, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 23 Devim Mahmut, Aslan Halime Güzin, Kökbudak Zülbiye, AKKOÇ Senem, Zeyrek Celal Tuğrul, Design, synthesis, in vitro antiproliferative activity properties, quantum chemical and molecular docking studies of novel Schiff bases incorporating pyrimidine nucleus. Journal of Molecular Structure , 132421-132421. Doi: 10.1016/j.molstruc.2022.132421, (2022), (SCI-Expanded)
 • 24 BAŞARAN EYÜP, SOĞUKÖMEROĞULLARI HATİCE GAMZE, ÇAKMAK REŞİT, AKKOÇ SENEM, TAŞKIN TOK TUĞBA, KÖSE AYŞEGÜL, Novel chiral Schiff base Palladium(II), Nickel(II), Copper(II) and Iron(II) complexes: Synthesis, characterization, anticancer activity and molecular docking studies. Bioorganic Chemistry , 106176-106176. Doi: 10.1016/j.bioorg.2022.106176, (2022), (SCI)
 • 25 ÖZCAN İBRAHİM, AKKOÇ SENEM, ALICI HAKAN, ÇAPANLAR SEVAL, ŞAHİN ONUR, TAHTACI HAKAN, Novel Thioether‐Bridged 2,6‐Disubstituted and 2,5,6‐Trisubstituted Imidazothiadiazole Analogues: Synthesis, Antiproliferative Activity, ADME, and Molecular Docking Studies. Chemistry and Biodiversity , 0-0. Doi: 10.1002/cbdv.202200884, (2022), (SCI)
 • 26 Önem Ebru, KENDİR Gülsen, AKKOÇ Senem, Erzurumlu Yalçın, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Özaydın Ayse Gül, Biochemical contents and antiquorum sensing, antiproliferative activities of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Peel extract. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY , 296-304. Doi: 10.1016/j.sajb.2022.07.024, (2022), (SCI-Expanded)
 • 27 Kökbudak Zülbiye, Karataş Halis, Aslan Güzin, AKKOÇ Senem, Tüzün Burak, In Silico and In Vitro Antiproliferative Activity Assessment of New Schiff Bases. ChemistrySelect, 7(3), Doi: 10.1002/slct.202103679, (2022), (SCI-Expanded)
 • 28 Doğan Nuriye, Muhammed Hüseyin Kekec, Tapera Michael, Saripinar Emin, Yavuz Sevtap Çağlar, Sahin Kader, Orhan Muge Didem, Calis Seyma, Avsar Timucin, Küp Fatma Öztürk, AKKOÇ Senem, Sahin Onur, Kilic Turker, Durdagi Serdar, Synthesis, Characterization, Biological Activity and Molecular Modeling Studies of Novel Aminoguanidine Derivatives. ChemistrySelect, 7(45), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202202819, (2022), (SCI-Expanded)
 • 29 Bulat Elif, Sağlam Ertuğrul Gazi, Zeyrek Celal Tuğrul, AKKOÇ Senem, Zorlu Yunus, Dal Hakan, Ni(II) complexes with 1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide-based ligands: Structural insights, theoretical studies, and anticancer activities. Applied Organometallic Chemistry, 36(10), , 0-0. Doi: 10.1002/aoc.6821, (2022), (SCI-Expanded)
 • 30 Yilmaz Osman, Ozcan Ibrahim, Tahtaci Hakan, Capanlar Seval, AKKOÇ Senem, Alici Hakan, Design, Synthesis, Characterization, Antiproliferative Activity, and In Silico Studies of Novel Alkyl Ether Derivatives Containing 1H-1,2,4-Triazole Ring. ChemistrySelect, 7(44), , 0-0. Doi: 10.1002/slct.202203604, (2022), (SCI-Expanded)
 • 31 Kıbrız İbrahim Evren, Çay Ümit, Üngören Şevket Hakan, AKKOÇ Senem, Sert Yusuf, Synthesis, antiproliferative activity, molecular docking studies of hydrazone functionalised thioparabanic acid and rhodanine analogues. Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 197(9), , 918-926. Doi: 10.1080/10426507.2022.2046578, (2022), (SCI-Expanded)
 • 32 Kekeçmuhammed Hüseyin, Tapera Michael, Sarıpınar Emin, Tüzün Burak, AKKOÇ Senem, Zorlu Yunus, Synthesis, Molecular Docking and Antiproliferative Activity Studies of a Thiazole‐Based Compound Linked to Hydrazone Moiety. ChemistrySelect, 7(26), Doi: 10.1002/slct.202201502, (2022), (SCI)
 • 33 AKKOÇ Senem, Karatas Halis, Kökbudak Zülbiye, MUHAMMED Muhammed Tılahun, Ceylan Ahmet, Almalki Faisal, Laaroussi Hamid, Ben Hadda Taibi, Drug design of new therapeutic agents: molecular docking, molecular dynamics simulation, DFT and POM analyses of new Schiff base ligands and impact of substituents on bioactivity of their potential antifungal pharmacophore site. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics , 1-14. Doi: 10.1080/07391102.2022.2111360, (2022), (SCI)
 • 34 AKKOÇ SENEM, Design, synthesis, characterization and in vitro cytotoxic activity evaluation of 1,2-disubstituted benzimidazole compounds. JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY, 34(1), Doi: 10.1002/poc.4125, (2021), (SCI)
 • 35 Tınmaz Feyza, İLHAN İLHAN ÖZER, AKKOÇ SENEM, Preparation and Properties of Some New Pyrazole Derivatives. ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, 53(1), , 89-94. Doi: 10.1080/00304948.2020.1846449, (2021), (SCI-Expanded)
 • 36 AKKOÇ Senem, Tüzün Burak, Özalp Ayhan, Kökbudak Zülbiye, Investigation of structural, electronical and in vitro cytotoxic activity properties of some heterocyclic compounds. Journal of Molecular Structure , 131127-131127. Doi: 10.1016/j.molstruc.2021.131127, (2021), (SCI-Expanded)
 • 37 ÇOBAN BURAK, Saka Engin, Şentürk Sedef, YILDIZ UFUK, AKKOÇ SENEM, DNA Interactions and Antiproliferative Activity Studies of Octahedral Nickel Complexes of Two Extended Phenanthrolines. ChemistrySelect , 9012-9023. Doi: 10.1002/slct.202102376, (2021), (SCI-Expanded)
 • 38 SAĞLAM ERTUĞRUL GAZİ, AKKOÇ SENEM, ACAR NURCAN, DAL HAKAN, TUTSAK ÖZGÜR, AÇIK LEYLA, Çelik Süheyla Pınar, New Heterobimetallic Ferrocenyl Dithiophosphonato Cd(II) and Hg(II) Complexes: DNA Interactions, Antimicrobial and Anticancer Activity Studies of the Cd(II) Complexes. ChemistrySelect , 12496-12505. Doi: 10.1002/slct.202103703, (2021), (SCI-Expanded)
 • 39 AKKOÇ Senem, TÜZÜN Burak, Ozalp Ayhan, KÖKBUDAK Zülbiye, Investigation of structural, electronical and in vitro cytotoxic activity properties of some heterocyclic compounds. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE , 131127-131127. Doi: 10.1016/j.molstruc.2021.131127, (2021), (SCI)
 • 40 AKKOÇ SENEM, Importance of some factors on the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Journal of the Chinese Chemical Society, 68(6), , 942-951. Doi: 10.1002/jccs.202000351, (2021), (SCI-Expanded)
 • 41 ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP, AKKOÇ SENEM, TÜZÜN BURAK, ŞAHİN ONUR, SARIPINAR EMİN, Efficient synthesis and molecular docking studies of new pyrimidine-chromeno hybrid derivatives as potential antiproliferative agents. Synthetic Communications, 51(14), , 2135-2159. Doi: 10.1080/00397911.2021.1922920, (2021), (SCI-Expanded)
 • 42 ÖNEM EBRU, TÜZÜN BURAK, AKKOÇ Senem, Anti-quorum sensing activity in Pseudomonas aeruginosa PA01 of benzimidazolium salts: electronic, spectral and structural investigations as theoretical approach. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics , 1-12. Doi: 10.1080/07391102.2021.1890222, (2021), (SCI-Expanded)
 • 43 SAĞLAM ERTUĞRUL GAZİ, AKKOÇ SENEM, Zeyrek Celal Tuğrul, DAL HAKAN, TUTSAK ÖZGÜR, New heterobimetallic nickel(II) ferrocenyldithiophosphonato complexes: syntheses, characterization, antiproliferative activity studies and X-ray, DFT, molecular docking on trans-bis-[O-3-methyl-1-butyl-(ferrocenyl)dithiophosphonato]nickel(II). INORGANICA CHIMICA ACTA , 119991-119991. Doi: 10.1016/j.ica.2020.119991, (2021), (SCI-Expanded)
 • 44 SAĞLAM ERTUĞRUL GAZİ, AKKOÇ Senem, ZORLU YUNUS, Bulat Elif, Akgün Aziz, New phenanthroline nickel(II) organodithio-phosphorus complexes: Syntheses, structural characterizations and in vitro cytotoxic activity studies. Polyhedron , 115097-115097. Doi: 10.1016/j.poly.2021.115097, (2021), (SCI-Expanded)
 • 45 AKKOÇ SENEM, ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP, TÜRKMENOĞLU BURÇİN, İLHAN İLHAN ÖZER, AKKURT MEHMET, Single Crystal, DFT and Docking Studies of a Benzimidazolium Salt. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, 65(7), , 1173-1178. Doi: 10.1134/S1063774520070032, (2020), (SCI)
 • 46 Türkoğlu Gülsen, AKKOÇ SENEM, Substituent-Dependent Absorption Spectra, Electrochemical and Antiproliferative Activity Studies of Some 3-(4-(Benzyloxy)phenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-(substitutedphenyl)formazans. ChemistrySelect, 5(43), , 13469-13476. Doi: 10.1002/slct.202003498, (2020), (SCI-Expanded)
 • 47 Caymaz Bahar, YILDIZ UFUK, AKKOÇ SENEM, GERÇEK ZUHAL, ŞENGÜL ABDURRAHMAN, ÇOBAN BURAK, Synthesis, Characterization, and Antiproliferative Activity Studies of Novel Benzimidazole‐Imidazopyridine Hybrids as DNA Groove Binders. ChemistrySelect, 5(28), , 8465-8474. Doi: 10.1002/slct.202001580, (2020), (SCI-Expanded)
 • 48 AKKOÇ SENEM, TÜZÜN BURAK, İLHAN İLHAN ÖZER, AKKURT MEHMET, Investigation of structural, spectral, electronic, and biological properties of 1,3-disubstituted benzimidazole derivatives. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE Doi: 10.1016/j.molstruc.2020.128582, (2020), (SCI)
 • 49 Abulhasanov Bahrouz, YILDIZ UFUK, AKKOÇ SENEM, ÇOBAN BURAK, Synthesis, Characterization, DNA Interactions and Anticancer Activities of Novel Octahedral [Ni(phen)2(dppz-idzo)]2 and [Co(phen)2(dppz-idzo)]3 Complexes. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY , 5866-5866. Doi: 10.1002/aoc.5866, (2020), (SCI)
 • 50 ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP, AKKOÇ SENEM, TÜRKMENOĞLU BURÇİN, SARIPINAR EMİN, Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Containing Pyrimidine Nucleus Using the Biginelli Reaction: Antiproliferative Activity and Docking Studies. JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, 57(6), , 2615-2627. Doi: 10.1002/jhet.3978, (2020), (SCI)
 • 51 Turkoglu Gulsen, AKKOÇ SENEM, Synthesis, optical, electrochemical and antiproliferative activity studies of novel formazan derivatives. Journal of Molecular Structure Doi: 10.1016/j.molstruc.2020.128028, (2020), (SCI)
 • 52 KÖKBUDAK ZÜLBİYE, ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, New Schiff Bases Based on 1-Aminopyrimidine-2-(1H)-one: Design, Synthesis, Characterization and Theoretical Calculations. HETEROCYCLES, 100(3), , 440-449. Doi: 10.3987/COM-20-14221, (2020), (Diğer)
 • 53 YILDIZ UFUK, KANDEMİR İRFAN, CÖMERT FÜSUN, AKKOÇ SENEM, ÇOBAN BURAK, Synthesis of naphthalimide derivatives with potential anticancer activity, their comparative ds- and G-quadruplex-DNA binding studies and related biological activities. Molecular Biology Reports, 47(3), , 1563-1572. Doi: 10.1007/s11033-019-05239-y, (2020), (SCI)
 • 54 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Anticancer activities of various new metal complexes prepared from a Schiff base on A549 cell line. INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS , 107645-107645. Doi: 10.1016/j.inoche.2019.107645, (2020), (SCI-Expanded)
 • 55 KÖKBUDAK ZÜLBİYE, SARAÇOĞLU MURAT, AKKOÇ SENEM, ÇİMEN ZEYNEP, YILMAZER MEHMET İZZETTİN, KANDEMİRLİ FATMA, Synthesis, cytotoxic activity and quantum chemical calculations of new 7-thioxopyrazolo[1,5-f]pyrimidin-2-one derivatives. Journal of Molecular Structure , 127261-127261. Doi: 10.1016/j.molstruc.2019.127261, (2020), (SCI)
 • 56 Saka Engin, AKKOÇ SENEM, ÇOBAN BURAK, Synthesis, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies of a Novel 2,1,3-Benzothiadiazole-Benzimidazole Derivative. The Pharmaceutical and Chemical Journal, 7(3), , 82-89. (2020), (Diğer)
 • 57 Abulhasanov Bahrouz, Yıldız Ufuk, Coban Burak, AKKOÇ Senem, Synthesis, Characterization, DNA Interactions and Anticancer Activities of Novel Octahedral [Ni(phen)2(dppz-idzo)]2 and [Co(phen)2(dppz-idzo)]3 Complexes. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 34(10), , 5866-5866. Doi: 10.1002/aoc.5866, (2020), (SCI)
 • 58 Özdemir Güney Funda, İLHAN İLHAN ÖZER, AKKOÇ SENEM, Synthesis and characterization of new 4,5-dihydropyrazol-1-yl derivatives. Synthetic Communications, 49(18), , 2417-2424. Doi: 10.1080/00397911.2019.1627457, (2019), (SCI-Expanded)
 • 59 AKKOÇ SENEM, Antiproliferative activities of 2-hydroxyethyl substituted benzimidazolium salts and their palladium complexes against human cancerous cell lines. Synthetic Communications, 49(21), , 2903-2914. Doi: 10.1080/00397911.2019.1650187, (2019), (SCI-Expanded)
 • 60 YILDIZ UFUK, ŞENGÜL ABDURRAHMAN, KANDEMİR İRFAN, CÖMERT FÜSUN, AKKOÇ SENEM, ÇOBAN BURAK, The comparative study of the DNA binding and biological activities of the quaternized dicnq as a dicationic form and its platinum(II) heteroleptic cationic complex. BIOORGANIC CHEMISTRY , 70-77. Doi: 10.1016/j.bioorg.2019.03.009, (2019), (SCI)
 • 61 AKKOÇ SENEM, Derivatives of 1-(2-(Piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole: Synthesis, Characterization, Determining of Electronic Properties and Cytotoxicity Studies. ChemistrySelect, 4(17), , 4938-4943. Doi: 10.1002/slct.201900353, (2019), (SCI-Expanded)
 • 62 Gok Yetkin, AKKOÇ Senem, Celikal Ozlem Ozeroglu, Ozdemir Ilknur, Gunal Selami, In vitro antimicrobial studies of naphthalen-1-ylmethyl substituted silver N-heterocyclic carbene complexes. ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY , 2513-2518. Doi: 10.1016/j.arabjc.2015.04.019, (2019), (SCI-Expanded)
 • 63 ÇAĞLAR YAVUZ SEVTAP, AKKOÇ SENEM, SARIPINAR EMİN, The cytotoxic activities of imidazole derivatives prepared from various guanylhydrazone and phenylglyoxal monohydrate. SYNTHETIC COMMUNICATIONS, 49(22), , 3198-3209. Doi: 10.1080/00397911.2019.1661481, (2019), (SCI)
 • 64 AKKOÇ SENEM, Kayser Veysel, İLHAN İLHAN ÖZER, Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluation of Some Benzimidazolium Salts. Journal of Heterocyclic Chemistry, 56(10), , 2934-2944. Doi: 10.1002/jhet.3687, (2019), (SCI-Expanded)
 • 65 ÇİMEN ZEYNEP, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Reactions of aminopyrimidine derivatives with chloroacetyl and isophthaloyl chlorides. Heteroatom Chemistry, 29(4), , 21458-21458. Doi: 10.1002/hc.21458, (2018), (SCI)
 • 66 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ Senem, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Aydın Lütfiye, Synthesis, characterization, and antimicrobial and catalytic activity of a new Schiff base and its metal(II) complexes. Journal of the Iranian Chemical Society, 14(11), , 2263-2273. Doi: 10.1007/s13738-017-1163-4, (2017), (SCI-Expanded)
 • 67 Sahin Ziya, AKKOÇ Senem, Neeleman Ronald, Haines Jonathan, Kayser Veysel, Nile Red fluorescence spectrum decomposition enables rapid screening of large protein aggregates in complex biopharmaceutical formulations like influenza vaccines. Vaccine, 35(23), , 3026-3032. Doi: 10.1016/j.vaccine.2017.04.066, (2017), (SCI)
 • 68 Sahin Ziya, AKKOÇ Senem, İLHAN İLHAN ÖZER, Kayser Veysel, Palladium N-Heterocyclic Carbene Complexes: Synthesis from Benzimidazolium Salts and Catalytic Activity in Carbon-carbon Bond-forming Reactions. Journal of Visualized Experiments Doi: 10.3791/54932, (2017), (SCI-Expanded)
 • 69 AKKOÇ Senem, kayser veysel, İLHAN İLHAN ÖZER, Hibbs David E, GÖK YETKİN, Williams Peter A, Hawkins Bryson, Lai Felcia, New compounds based on a benzimidazole nucleus: synthesis, characterization and cytotoxic activity against breast and colon cancer cell lines. Journal of Organometallic Chemistry , 98-107. Doi: 10.1016/j.jorganchem.2017.03.037, (2017), (SCI)
 • 70 AKKOÇ SENEM, GÖK YETKİN, Erdoğan Hülya, ALBAYRAK SEVİL, BIOLOGICAL ACTIVITY EVALUATION OF NOVEL N-HETEROCYCLIC CARBENE PRECURSORS. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH, 8(1), , 262-267. Doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.8(1).262-67, (2017), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 71 AKKOÇ SENEM, TÜRKTEKİN ÇELİKESİR SEVİM, GÖK YETKİN, ÇAĞLAR SEVTAP, AKKURT MEHMET, ÖZDEMİR NAMIK, DFT studies and crystal structure of synthesized 1,3-bis(2-thiophenylmethyl)-4,5-dihydroimidazolidinium hexafluorophosphate salt. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 4(1), , 45-58. Doi: 10.18596/jotcsa.67666, (2017), (TR DİZİN)
 • 72 AKKOÇ Senem, İLHAN İLHAN ÖZER, GÖK YETKİN, Upadhyay Parth J, Kayser Veysel, In vitro cytotoxic activities of new silver and PEPPSI palladium N-heterocyclic carbene complexes derived from benzimidazolium salts. Inorganica Chimica Acta , 75-81. Doi: 10.1016/j.ica.2016.05.001, (2016), (SCI)
 • 73 Sarı Yakup, AKKOÇ SENEM, GÖK YETKİN, Sifniotis Vicki, ÖZDEMİR İLKNUR, GÜNAL SELAMİ, Kayser Veysel, Benzimidazolium-based novel silver N-heterocyclic carbene complexes: synthesis, characterisation and in vitro antimicrobial activity. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, 31(6), , 1527-1530. Doi: 10.3109/14756366.2016.1156102, (2016), (SCI)
 • 74 AKKOÇ Senem, GÖK YETKİN, İLHAN İLHAN ÖZER, Kayser Veysel, N-Methylphthalimide substituted benzimidazolium salts and PEPPSI Pd-NHC complexes: Synthesis, characterization and catalytic activity in carbon carbon bond forming reactions. Beilstein Journal of Organic Chemistry , 81-88. Doi: 10.3762/bjoc.12.9, (2016), (SCI-Expanded)
 • 75 GÖK YETKİN, AKKOÇ SENEM, Erdogan Hülya, ALBAYRAK SEVİL, In vitro antimicrobial studies of new benzimidazolium salts and silver N-heterocyclic carbene complexes. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, 31(6), , 1322-1327. Doi: 10.3109/14756366.2015.1132210, (2016), (SCI)
 • 76 AKKOÇ Senem, İlhan İlhan Özer, AKKOÇ Senem, Kayser Veysel, Gök Yetkin, In situ Generation of Efficient Palladium N-heterocyclic Carbene Catalysts Using Benzimidazolium Salts for the Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction. Current Organic Synthesis, 13(5), , 761-766. Doi: 10.2174/1570179413666151218200334, (2016), (SCI-Expanded)
 • 77 TÜRKTEKİN ÇELİKESİR SEVİM, ÇELİK ÖMER FARUK, AKKOÇ Senem, İLHAN İLHAN ÖZER, GÖK YETKİN, AKKURT MEHMET, Crystal structure of 1,3-bis(4-methylbenzyl)-1H-1,3-benzimidazol-3-ium bromide monohydrate. Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 71(1), , 10-11. Doi: 10.1107/S2056989014025857, (2015), (Diğer)
 • 78 AKKOÇ SENEM, GÖK YETKİN, Dichlorido(3-chloropyridine-N)[1,3-dialkylbenzimidazol-2-ylidene]palladium(II) complexes: Synthesis, characterization and catalytic activity in the arylation reaction. INORGANICA CHIMICA ACTA , 34-38. Doi: 10.1016/j.ica.2015.01.019, (2015), (SCI)
 • 79 AKKOÇ Senem, GÖK YETKİN, Catalytic activities in direct arylation of novel palladium N-heterocyclic carbene complexes. Applied Organometallic Chemistry, 28(12), , 854-860. Doi: 10.1002/aoc.3220, (2014), (SCI)
 • 80 GÖK YETKİN, AKKOÇ Senem, ALBAYRAK SEVİL, AKKURT MEHMET, Tahir M Nawaz, N-Phenyl-substituted carbene precursors and their silver complexes: synthesis, characterization and antimicrobial activities. Applied Organometallic Chemistry, 28(4), , 244-251. Doi: 10.1002/aoc.3116, (2014), (SCI)
 • 81 GÖK YETKİN, SARI Yakup, AKKOÇ SENEM, ÖZDEMİR İLKNUR, GÜNAL SELAMİ, Antimicrobial studies of N-heterocyclic carbene silver complexes containing benzimidazol-2-ylidene ligand. International Journal of Inorganic Chemistry , 1-6. Doi: 10.1155/2014/191054, (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 82 GÖK YETKİN, AKKOÇ Senem, Özeroğlu Özlem, ÖZDEMİR İLKNUR, GÜNAL SELAMİ, Sayın Elif, N-Functionalized Benzimidazol-2-ylidene Silver Complexes: Synthesis, Characterization and Antimicrobial Studies. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 37(6), , 1007-1013. Doi: 10.3906/kim-1304-72, (2013), (SCI-Expanded)
 • 83 Aktaş Aydın, AKKOÇ Senem, GÖK YETKİN, Palladium Catalyzed Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura Reactions Using Napthalenomethyl-Substituted Imidazolidin-2-ylidene Ligands in Aqueous Media. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 66(16), , 2901-2909. Doi: 10.1080/00958972.2013.819092, (2013), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYAR İREM, KIZILYILDIRIM SUNA, AKKOÇ SENEM, Benzimidazol Çekirdeği İçeren Bileşiklerin Antitüberküloz Aktivitelerine Yönelik Bir Derleme. 9 th Internatıonal Zeugma Conference on Scıentıfıc Research (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 Senan Ahmed M., AKKOÇ SENEM, Lewis acids improving the oxidation of unsaturated hydrocarbons via C–H/C–C bond activation with Pd(II) catalyst. 6. Internatıonal Sciences and Innovation Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 Senan Ahmed M., AKKOÇ SENEM, Iron (II) catalyzed Selective hydroxylation of unsaturated hydrocarbons to secondary alcohol derivatives as pharmaceutical intermediates. Third International Congress on Biological and Health Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 BAYAR İREM, AKKOÇ SENEM, Investigation of the Effect of a Benzimidazole Compound on Prostate Cancer Cell Line. Third International Congress on Biological and Health Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 Baysal Nilgün, AKKOÇ SENEM, İLHAN İLHAN ÖZER, The Effectiveness of Herbal Extracts in the Fight Against Mastitis Disease and Cancer in Cattle. ISPEC 13. International Conference On Agriculture, Animal Science & Rural Development (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 Bozgöz Medine, AKKOÇ SENEM, İLHAN İLHAN ÖZER, Synthesis, Characterization, and Cytotoxic Activity Studies of a Purine Nucleus-Containing Compound. Isarc 6. International Hasankeyf Scientific Research and Innovation Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 7 Senan Ahmed M., AKKOÇ SENEM, Reem Alariqi, Modification and Characterization of Lactoferrin-Iron Free with Methylimidazolium N-ethylamine Ionic Liquid as Potential Drugs Anti SARS-CoV-2. The 2nd International Electronic Conference on Processes Doi: 10.3390/ECP2023-14701, (2023). (Tam metin bildiri)
 • 8 Senan Ahmed M., AKKOÇ SENEM, Isomerization, oxidation and hydroxylation of unsaturated hydrocarbons by redox metals with Lewis acids . 3 RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND APPLIED NATURAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 9 Senan Ahmed M., Murshed Dina, Al-Ariqi Niyazi A. S., AKKOÇ SENEM, Iron (ll)-catalyzed transformation of unsaturated hydrocarbons to secondary alcohols as intermediate fine chemicals under the aerobic conditions. ICTSA (2022). (Tam metin bildiri)
 • 10 AKKOÇ SENEM, İLHAN İLHAN ÖZER, Application of New Heterocyclic Compounds as Catalysts in the Suzuki-Miyaura and Mizoroki-Heck Cross-Coupling Reactions in Aqueous Media. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (2020). (Özet bildiri)
 • 11 AKKOÇ SENEM, Synthesis of 1,2-Disubstituted Benzimidazole Derivatives and Investigation of Their In Vitro Anticancer Efficacy. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (2020). (Özet bildiri)
 • 12 SAĞLAM ERTUĞRUL GAZİ, AKKOÇ SENEM, Zeyrek Celal Tuğrul, DAL HAKAN, Tutsak Özgür, New heterobimetallic nickel(II) ferrocenyldithiophosphonato complexes: Syntheses, structural characterization, antiproliferative activity and X-ray, DFT, molecular docking studies on trans-bis-[O-3-methyl-1-butyl-(ferrocenyl)dithiophosphonato]nickel(II). 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (2020). (Özet bildiri)
 • 13 SAĞLAM ERTUĞRUL GAZİ, AKKOÇ SENEM, ZORLU YUNUS, Bulat Elif, Akgün Aziz, New phenanthroline nickel(II) organodithio-phosphorus complexes: syntheses, structural characterizations and in vitro cytotoxic activity studies. 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KIZILYILDIRIM SUNA, Sucu Berfin, AKKOÇ SENEM, KÖKSAL FATİH, Investigation of Antituberculosis Activity of Some Compounds Containing Benzimidazole Core Against M. tuberculosis H37Rv Strain. SDU Journal of Health Sciences, 14(1), , 29-33. Doi: 10.22312/sdusbed.1218463, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 MERT SİVRİ FİRDEVS, AKKOÇ SENEM, İşbilir Emel, Biosynthesis of Ag Nanoparticle Using Catharanthus roseus Extract and Investigation of its Toxic Effect in Healthy Cell. SDU Journal of Health Sciences, 14(3), , 355-362. Doi: 10.22312/sdusbed.1347385, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 Türkoğlu Gülsen, AKKOÇ Senem, Cytotoxic Activity Studies of p-Chloro and Fluoro Substituted Formazan Derivatives on Lung and Prostate Cancer Cell Lines. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 50(2), , 151-156. Doi: 10.15671/hjbc.715102, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 KÖKBUDAK ZÜLBİYE, TÜRKMENOĞLU BURÇİN, AKKOÇ SENEM, A New Schiff Base Molecule Prepared from Pyrimidine-2-thione: Synthesis, Spectral Characterization, Cytotoxic Activity, DFT, and Molecular Docking Studies. Adıyaman University Journal of Science, 12(1), , 9-25. Doi: 10.37094/adyujsci.1020171, (2022), (TR DİZİN)
 • 5 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Yeni Metal Komplekslerinin Sentezi ve Sitotoksik Aktivite Değerlendirmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), , 306-313. Doi: 10.18185/erzifbed.875774, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 AKKOÇ SENEM, HeLa ve Beas-2B Hücre Hatlarına Karşı Benzimidazolyum Tuzlarının İn Vitro Sitotoksik Aktivite Çalışmaları. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), , 505-513. Doi: 10.17714/gumusfenbil.613631, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 AKKOÇ Senem, Application of Heterocyclic Compounds as Catalysts in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction. Cumhuriyet Science Journal, 40(4), , 854-859. Doi: 10.17776/csj.613060, (2019), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 saka engin, AKKOÇ SENEM, ÇOBAN BURAK, A Novel Benzimidazole-Benzothiadiazole Derivative: Synthesis, Characterization, DNA Interaction and Cytotoxic Activity Studies’xx. 8. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KIZILYILDIRIM SUNA, BAYAR İREM, AKKOÇ SENEM, Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar(2023). Platanus Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Kimya Araştırmaları-I(2020). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Kimya Araştırmaları-I(2020). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ASLAN HALİME GÜZİN, AKKOÇ SENEM, KÖKBUDAK ZÜLBİYE, Kimya Araştırmaları-I(2020). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!