KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Muhsine Eda ARMAĞAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sanat Tarihi Bölümü
Ana Bilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114093
E-Posta muhsinearmagan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 13.06.2005
Yüksek Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ (YL) (TEZLİ) 12.10.2010
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ (DR) 07.07.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bizans dönemi mimari plastiği
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Döneminde Frigya Kapatiana'sında Temenuthyrai", Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Byzantine Glazed Pottery Finds From Aigai (Aiolis) Excavations", Glazed Pottery of the Mediterranean and the Black Sea Region 10th-18th Centuries, Vol.2
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "The templon architrave with rhombus motif at Yamanlar Mountain in Izmir"Minima medievalia, Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. Classe di Scienze umane, Lettere ed Arti
 • 2 "A Middle Byzantine Eagle-Decorated Capital from Hierapolis Archaeological Museum" Minima medievalia, Atti dell’xxAccademia Rovretana degli Agiati. Classe di Scienze umane, Lettere ed Arti
 • 3 BİZANS DÖNEMİNDE PROUSA (BURSA) VE ÇEVRESİNDE GÜNDELİKBESLENME ÜZERİNE BİR DENEME
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Myra Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme Koruma Onarım Çalışmaları 2005
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aigai Bizans Cam Bilezikleri (2004-2014)
 • 2 Amorium, Yukarı Şehir İç Sur Alanı Kazısından Geç Ortaçağ Sırlı Seramikleri Üzerine İlk Gözlemler
 • 3 "Banaz da (Uşak İli) Bulunan Deesis Tasvirli Bir Templon Arşitravı", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 34/2
 • 4 Aigai ın (Aiolis) Bizans Dönemi Piskoposluk Tarihi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Erste Ergebnisse der Archäologischen Untersuchungen Des Byzantinischen Aigai Aiolis", Byzantinische Zeitschrift 109/1
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aigai (Aiolis) Kazısı 2004-2014 Yılları Bizans Dönemi Buluntuları
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Isparta Müzesi Bizans Taş Eser Koleksiyonundan İki Spolia: Arkhitrav ile Lento Üstü Lento
 • 2 2016-2017 Yılları Myrina ve Gryneion (Aiolis) Yüzey Araştırmalarından Bizans Dönemi Seramik Buluntular
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2016/SOSB017 Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları Mermer Taş Eserlerin Araştırılması ve Yayına Hazırlanması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 NAP-29219 Nif Dağı Karamattepe Ballıcaoluk Dağkızılca ve Başpınar Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini İnceleme ve Jeofizik Araştırma Projesi 2019
 • 2 SBA-2016-21841 Nif Dağı Antik ve Ortaçağ Yerleşimlerini (Karamattepe Dağkızılca ve Başpınar) İnceleme Projesi - 2016
 • 3 TÜBİTAK 108 K 119 Antik dönemde Marmaris Bozburun Yarımadasındaki Karia Khersonessosu Tarımsal ve Endüstriyel Üretim Teknolojileri Işığında Bölgenin Ticari İlişkileri : Bybassos Modeli
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, (Tübitak-Ebiltem) Bilime, teknolojiye ve girişimcilik alanlarına sunulan katkı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Turkish Studies
 • 2 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12/12 (2020)
 • 3 Turkish Studies Social Sciences, Vol. 12/29
 • 4 Turkish Studies 12/35 (USOS-ENDÜLÜS 2017 SEMPOZYUM ÖZEL SAYISI)
 • 5 Turkish Studies Social Sciences, Vol. 12/13
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu'da Ortaçağ Yerleşimleri
Bizans El Sanatları
Bizans Küçük El Sanatları Araştırmaları
Bizans Kültür Tarihi Araştırmaları
Bizans Mimari Araştırmaları
Bizans Mimarisi
Bizans Resim Araştırmaları
Bizans Sanatına Giriş
Eskiçağ Anadolu Uygarlıkları Sanatı ve Mimarisi
Modern ve Çağdaş Mimari
Ortaçağ Batı Mimarisi ve Sanatı
Ortaçağ Batı Sanatı ve Mimarisi
Sanat Tarihi Araştırma Kaynakları
Sanat Tarihinde Araştırma Teknikleri
Sanat Tarihinde Araştırma Yöntemleri
 
Bu İçeriği Paylaş!