KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Filiz SAYAR
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Psikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462114060
E-Posta filizsayar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4748-1393
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 06.06.1997
Yüksek Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) 31.01.2001
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ (DR) 21.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Deneysel Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Bellek Süreçleri
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Otobiyografik Bellek
  • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar
  • 2 AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI 2018EĞİTİM BİLİMLERİ
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Yaşlı Yetişkinlerin Kişisel Anılarında İçsel Durumsal Dil Kullanımının Cinsiyet Farklılıkları Açısından Karşılaştırılması
  • 2 Yönerge türü, kelimelerin duygusal değeri ve cinsiyetin yönlendirilmiş unutma üzerindeki etkisi
  • 3 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir grup erkek çocuk hastanın dil gelişimlerinin değerlendirilmesi
  • 4 Duygusal Uyarıcıların Uyaran Keşfi Üzerindeki Etkisi
  • 5 Gençlerin ve Yaşlıların Otobiyografik Bellek Özellikleri Açısından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Çalışma
  • 6 Okuma gelisiminde üst dil farkındalığı, sesbilgisel süreçler ve bellek süreçlerinin etkisi: Kısa süreli bellek ve çalısma belleği
  • 7 Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 OTOBİYOGRAFİK BELLEK ÖZGÜLLÜĞÜNÜN YAŞLANMA ve CİNSİYET FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 2 Hayatta kalma bellek avantajına ilişkin nedensel açıklamalar
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Bellek Süreçlerinin Hayatta Kalma, Ölüm ve Mutluluk Bağlamlarında Değerlendirilmesi
  • 2 How do older and younger adults differ in directed forgetting?
  • 3 Genç ve yaşlı bireylerin duygusal bellek işlevleri açısından karşılaştırılması
  • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  • 1 A review of highly superior autobiographical memory
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!