KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yener AKMAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6107-3911
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 634
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADALET 24.07.2017
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11.06.2007
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 11.06.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 10.08.2010
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ (YL) (TEZLİ) 10.08.2010
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 20.12.2017
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR) 20.12.2017
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 2021 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 2019 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 2007 - 2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eğitim Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çokkültürlülük, Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR MURAT, BÜYÜKGÖZE HİLAL, AKMAN YENER, TOPALOĞLU HAKAN, ÇİFTÇİ KENAN, Distributed leadership and teachers’ emotional labour: The mediating role of teacher autonomy. International Journal of Educational Management Doi: 10.1108/JEA-06-2022-0092, (2023), (SSCI)
 • 2 AKMAN YENER, Siber Zorbalık, Sosyal Yetkinlik ve Sosyal İlişki Unsurları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), , 787-816. Doi: 10.17152/gefad.930553, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 AKMAN YENER, Lider-üye etkileşimi ile performans arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(4), , 1308-1321. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 AKMAN YENER, Dijital Okuryazarlık, Çevrim-içi Öğrenme ve Akademik İsteklilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), , 1012-1036. Doi: 10.37217/tebd.982846, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 AKMAN YENER, The Relationship between School Climate and Students' Aggressive Behaviors. International Journal of Progressive Education, 17(2), , 430-448. Doi: 10.29329/ijpe.2020.332.26, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 AKMAN YENER, The Relationships among Teacher Leadership, Teacher Self-Efficacy and Teacher Performance. Journal of Theoretical Educational Science, 14(4), , 720-744. Doi: 10.30831/akukeg.930802, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 AKMAN YENER, An analysis of the Relationship between Teachers' Attitudes towards Refugee Students and their Perceptions of Multicultural Education. PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , 247-262. Doi: 10.9779/pauefd.442061, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 AKMAN YENER, The Role of Classroom Management on Confidence in Teachers and Educational Stress. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), , 335-345. Doi: 10.33200/ijcer.687109, (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 AKMAN YENER, The Relationship between Social Justice Leadership, Trust in Principals and Student Motivation. International Journal of Educational Methodology, 6(4), , 775-788. Doi: 10.12973/ijem.6.4.775, (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 10 AKMAN YENER, Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(4), , 737-752. Doi: 10.26579/jocress.403, (2020), (Diğer)
 • 11 AKMAN YENER, The metaphoric perceptions of students that study in different high school types towards the concept of “university”.. Journal of Research in Education and Society, 7(2), , 776-793. (2020), (Diğer)
 • 12 AKMAN YENER, ÖZDEMİR MURAT, Examining the Relations between Organisational Attraction, Organisational Image and Organisational Loyalty: An Investigation with Teachers. Egitim ve Bilim-Education and Science, 44(198), , 1-16. Doi: 10.15390/EB.2018.7928, (2019), (SSCI)
 • 13 AKMAN YENER, A Study on the Missions of Education Faculties. PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , 39-56. Doi: 10.9779/pauefd.452829, (2019), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 14 AKMAN YENER, The Role of Strategic Leadership in Occupational Professionalism. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), , 114-127. Doi: 10.33710/sduijes.602214, (2019), (Diğer)
 • 15 AKMAN YENER, ABASLI Könül, POLAT Şule, Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 987-1012. Doi: 10.17152/gefad.397455, (2018), (TR DİZİN)
 • 16 AKMAN YENER, Investigating the Relationship between Organizational Justice, Work Motivation and Teacher Performance. CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, 47(1), , 164-187. Doi: 10.14812/cuefd.371642, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 17 AKMAN YENER, ÖZDEMİR MURAT, Örgütsel çekicilik ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute , 371-380. Doi: 10.30794/pausbed.425552, (2018), (TR DİZİN)
 • 18 ABASLI Könül, AKMAN YENER, The examination of international students’ metaphorical perceptions on multicultural education. Journal of Higher Education and Science, 8(1), , 211-220. Doi: 10.5961/jhes.2018.263, (2018), (TR DİZİN)
 • 19 AKMAN YENER, Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin farklılıkları yönetme yeterliliklerinin örgütsel adalet üzerindeki etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), , 611-626. Doi: 10.17218/hititsosbil.368751, (2018), (TR DİZİN)
 • 20 AKMAN YENER, Öğretmenlerin algılarına göre iş motivasyonu ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki.. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi , 55-67. (2017), (Diğer)
 • 21 AKMAN YENER, İMAMOĞLU AKMAN Gülşah, İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algısının İşle Bütünleşmeleri Üzerindeki Etkisi. İlköğretim Online, 16(4), , 1491-1504. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.342971, (2017), (TR DİZİN)
 • 22 AKMAN YENER, Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında Görev Yapan Öğretmenlerin Sorunları. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), , 345-375. (2017), (TR DİZİN)
 • 23 AKMAN YENER, İMAMOĞLU AKMAN Gülşah, Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumunun Sosyal Zekâ Algısına Göre İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), , 34-48. Doi: 10.19126/suje.306954, (2017), (TR DİZİN)
 • 24 AKMAN YENER, Eğitimde Özelleştirme Araçları Olarak Kupon Sistemi ve Charter Okullarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(43), , 334-356. Doi: 10.21764/efd.11285, (2017), (TR DİZİN)
 • 25 AKMAN YENER, Okullarda Sosyal Sermaye ve Öğretmen Özdeşleşmesi İlişkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), , 263-281. Doi: 10.14686/buefad.281970, (2017), (TR DİZİN)
 • 26 AKMAN YENER, ABASLI Könül, An Examination of Relationship between Social Capital and Organizational Creativity According to Teachers′ Perceptions. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(2), , 269-286. Doi: 10.30703/cije.342388, (2017), (Diğer)
 • 27 İMAMOĞLU AKMAN Gülşah, AKMAN YENER, Kraliçe Arı Sendromu Bağlamında Kadın Öğretmenlerin KadınYöneticilere İlişkin Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), , 748-763. Doi: 10.14686/buefad.v5i3.5000195251, (2016), (TR DİZİN)
 • 28 AKMAN YENER, OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE DÖNÜŞ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), , 319-334. (2016), (TR DİZİN)
 • 29 AKMAN YENER, ABASLI Könül, ÖĞRETMENLERİN DEPRESİF OKUL ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), , 1111-1124. Doi: 10.17218/hititsosbil.280833, (2016), (TR DİZİN)
 • 30 AKMAN YENER, Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 268-268. Doi: 10.14582/DUZGEF.729, (2016), (Diğer)
 • 31 AKMAN YENER, Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma.. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), , 627-653. (2016), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKMAN Yener, Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve İşle Bütünleşme Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AKMAN YENER, İnovasyon Yönetimi ve İnovatif Metaverse Devrimi(2023). Anı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKMAN YENER, Erkek Yöneticiler Gözüyle Kadın Çalışanlar(2022). EĞİTİM, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKMAN YENER, Okul Liderliğine Bütüncül Yaklaşım Örnek Olaylar ve Okul Yöneticilerine Uygulama Önerileri (2022). ANI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKMAN YENER, Yönetme Sanatı Lider Yöneticinin El Kitabı(2020). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 İMAMOĞLU AKMAN Gülşah, AKMAN YENER, Chaos, Complexity and Leadership 2017(2018). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Analizi
Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Analizi
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
Eğitime Giriş
Karşılaştırmalı Eğitim
Öğretim Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Sınıf Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türkiye’de Eğitim Politikaları
Türkiye’de Eğitim Politikaları
 
Bu İçeriği Paylaş!