KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZDEMİR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 202
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 4
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 06.06.2005
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 10.04.2009
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (YL) (TEZLİ) 14.07.2014
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) 25.05.2016
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (DR) 17.01.2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÖZDEMİR Atilla, GELBAL SELAHATTİN, İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), , 309-334. Doi: 10.21031/epod.277887, (2016), (TR DİZİN)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 EŞ HÜSEYİN, ÖZDEMİR Atilla, KAPLAN MAKBULE, Matematik Bir Bilim Dalı Mıdır? Matematik Öğretmen Adaylarının Bilim-Matematik İlişkisine Dair Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), , 407-419. Doi: 10.24106/kefdergi.3195, (2019), (TR DİZİN)
  • Editörlük
  • 1 Ters Yüz Sınıf Modeli Kuramdan Uygulamaya, Araştırma Kitabı, Editör, 01.10.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi
Matematiğin Temelleri 1
Matematik I
Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları
Öğretmenlik Uygulaması 1
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!