KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN
Birimi Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Laboratuar Teknikleri
Telefon 2462118907
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7061-6279
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 68
Web Of Science Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 31
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 23.09.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 03.01.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 15.05.2018
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2024 - Devam Ediyor
MYO/Yüksekokul Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2021 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 İmidazol Grubu Antifungal İlaçların Bozunma Ürünlerinin Ve Kromatografik Davranışlarının RPLC Ve LC-MS/MS Yöntemleriyle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÜSTÜN Zehra, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru , 08.09.2016 - 18.05.2018 (ULUSAL)
 • 2 Penisilinaza Dirençli Penisilinlerin İyonlaşma Sabitlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ÜSTÜN Zehra, ÇUBUK DEMİRALAY Ebru , 10.09.2012 - 22.06.2014 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Çubuk Demiralay Ebru, Ürer Fatma, ÜSTÜN Zehra, Daldal Y. Doğan, RPLC METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS IN TABLET FORMULATIONSSEÇİCİ SEROTONİN GERİ ALIM İNHİBİTÖRLERİNİN TABLET FORMÜLASYONLARINDA EŞ ZAMANLI TAYİNİ İÇİN RPLC YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 47(2), , 383-393. Doi: 10.33483/jfpau.1199157, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Konçe İlkay, AKKOÇ SENEM, ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Liquid Chromatographic Determination of pKa Value of 1- (2-methylbenzonitrile)-3-benzylbenzimidazolium bromide as a Drug Candidate in Acetonitrile-Water Binary Mixtures. Journal of Research in Pharmacy, 26(3), , 655-662. Doi: 10.29228/jrp.162, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Simultaneous Quantitative Determination of Imidazole Antimycotics in Human Urine by using RPLC Technique. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 12(6), , 953-962. Doi: 10.12973/ejac.2017.00224a, (2017), (SCI)
 • 4 Gündoşan Büşra, Demiralay Ebru Çubuk, Doğan Daldal Y., ÜSTÜN Zehra, Determination of Optimum Separation Condition for Some Carbapenem Antibiotics Using RPLC with the Aid of Central Composite Design and Desirability Function. Current Pharmaceutical Analysis, 13(2), , 100-109. Doi: 10.2174/1573412912666160822114927, (2017), (SCI)
 • 5 ÜSTÜN Zehra, Demiralay Ebru Çubuk, Nane Ikbal Demet, Identification of Penicillinase-Resistant Penicillins in Human Urine by RPLC Method. Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 12(1), , 3-13. Doi: 10.12973/ejac.2017.00140a, (2017), (SCI)
 • 6 Uysal Ramazan, Daldal Yaşar Doğan, ÜSTÜN Zehra, Demiralay Ebru Çubuk, Optimization of RPLC Method for Separation of Some Acetylcholinesterase Inhibitors by using Central Composite Design. EURASIAN JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 12(1), , 23-43. Doi: 10.12973/ejac.2017.00142a, (2017), (SCI-Expanded)
 • 7 Yllmaz Hülya, ÜSTÜN Zehra, Çubuk Demiralay Ebru, RPLC determination of acid dissociation constants and quantitative estimation for sulfasalazine. Journal of the Iranian Chemical Society, 13(1), , 103-110. Doi: 10.1007/s13738-015-0717-6, (2016), (SCI)
 • 8 Canseven Vesile, Demiralay Ebru Çubuk, ÜSTÜN Zehra, Daldal Y. Doğan, Alsancak Güleren, Özkan Sibel A., Measurements of Thermodynamic Acid Dissociation Constants for Three HMG-CoA Reductase Inhibitors by using RPLC and Study of Validation in Pharmaceutical Tablets. Current Pharmaceutical Analysis, 13(1), , 48-55. Doi: 10.2174/1573412912666160422160745, (2016), (SCI)
 • 9 Talay Aybike, Demiralay Ebru Çubuk, Do?an Daldal Y., ÜSTÜN Zehra, Investigation of thermodynamic acidity constants of some statins with RPLC method. Journal of Molecular Liquids , 286-290. Doi: 10.1016/j.molliq.2015.04.055, (2015), (SCI)
 • 10 Demiralay Ebru Çubuk, ÜSTÜN Zehra, Daldal Y. Dogan, Estimation of thermodynamic acidity constants of some penicillinase-resistant penicillins. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis , 7-11. Doi: 10.1016/j.jpba.2013.12.008, (2014), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÜSTÜN Zehra, MİKRO ANALİTİK YÖNTEMLER VE İLERİ ENSTRÜMENTAL TEKNİKLERİN İLAÇ ANALİZLERİNDEKİ YENİ NESİL UYGULAMALARI. 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi-IHSLC 2024 (2024). (Özet bildiri)
 • 2 NANE İKBAL DEMET, Seçilmiş Hayrettin, ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Krem Formülasyonunda Tiokonazolün Analizi İçin Metodun Optimizasyonu ve Validasyonu. 4th International Health Science and Life Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Reversed Phase Liquid Chromatographic Study of Benazepril Under Stress Conditions. 2nd International Health Sciences and Life Congress 2019 (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Forced Degradation Behaviour of Bifonazole by Reversed Phase Liquid Chromatographic Method. 2nd International Health Sciences and Life Congress 2019 (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 Konçe İlkay, ÜSTÜN ZEHRA, SEÇİLMİŞ CANBAY HALE, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Analysis of Tetracycline Antibiotics in Wastewater Sample Using Solid Phase Extraction with Reversed Phase Liquid Chromatography Method. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 6 ÜSTÜN ZEHRA, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Quantıfıcatıon And Valıdatıon Of Bıfonazole In Dermatologıcal Formulatıon Wıth Reversed Phase Lıquıd Chromatography. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC) (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Kuzucanlı Erdem, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, Daldal Yaşar Doğan, ÜSTÜN ZEHRA, Konçe İlkay, ALSANCAK ABBASE GÜLEREN, Development and validation of RPLC method for the simultaneous analysis of ACE inhibitors in tablet formulations. Turkish Journal of Analytical Chemistry., 4(2), , 103-110. Doi: 10.51435/turkjac.1176649, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 Konçe İlkay, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, ÜSTÜN ZEHRA, 2-hidroksipropil-β-siklodekstrin ile Metronidazolün İnklüzyon Kompleksi Oluşumunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Doi: 10.29233/sdufeffd.985584, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÜSTÜN ZEHRA, Daldal Yaşar Doğan, Talay Aybike, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, An Improved Optimization Study for Determination of Pravastatin in Pharmaceutical Form by Using Reversed Phase Liquid Chromatography Method. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), , 602-607. (2017), (TR DİZİN)
 • 4 ÜSTÜN ZEHRA, Talay Aybike, ÇUBUK DEMİRALAY EBRU, İlaç Dozaj Formunda Atorvastatin ve Rosuvastatinin kantitatif analizi için RPLC koşullarının optimizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11(1), , 72-81. (2016), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
Akılcı İlaç Kullanımı
Analitik Kimya I Lab.
Analitik Kimya II Lab.
Farmakoloji
Genel Biyokimya
İlaç Suistimali
Kozmetik Üretim Prosesi
Kurum Stajı
Temel Kimya
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
Temel Laboratuvar Uygulamaları II
 
Bu İçeriği Paylaş!