KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462110337
E-Posta tunhandemirci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 02.07.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) 20.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (DR) 10.05.2017
İLGİ ALANLARI
Bitki Biyoteknolojisi, Genetik, Tıbbi Bitkiler, T-plazmiti transferi, Transgenik Bitki Üretimi, Sekonder Metabolitler, İn vitro Sekonder Metabolit Biyosentezi, Fitokimyasalların Biyosentez Yolları, Bitkilerden Tıbbi Etken Maddelerin İzolasyonu
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ) Gokturk Baydar, N., Demirci, T., Albayrak, I., 2016. Drought stress-induced physiological and biochemical changes in opium poppy (Papaver somniferum L.) cultivars under in vitro conditions. Journal of Plant Physiology & Pathology, DOI: 10.4172/2329-955X.C1.006.
 • 2 Baydar Göktürk N., Aşçı Aras, Ö., Demirci, T., 2016. Effects of salt applications on root growth and secondary metabolite production in madder (Rubia tinctorum) root cultures. Journal of Plant Physiology & Pathology, DOI: 10.4172/2329-955X.C1.006
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Babalık, Z., Demirci, T., Aras Aşcı, Ö., Göktürk Baydar, N., 2017. Hasat Öncesi 24-Epibrassinolid (24-eBL) Uygulamalarinin Alphonse Lavallée ve Horoz Karası Üzüm Çeşitlerinde Alfa, Beta, Gama, Delta Tokoferol Birikimleri Üzerine Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017, Ankara.
 • 2 Demirci, T., Savaşkan, Ç., 2012. Bir Heksaploid Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L. cv. Gün-91) Anterlerinden Kallus Üretimi ve Bitki Regenerasyonu. Ege Üniversitesi 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7 Eylül 2012, İzmir.
 • 3 Duran, R.E., Coşkun, Y., Demirci, T., Savaşkan, Ç., 2012. L-Alanin ve L-Glutamin Amino Asitlerinin ‘Ç-1252’ Makarnalık Buğday Çeşidinin Rejenerasyon Kabiliyetine Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7 Eylül, Ege Üniversitesi, İzmir, 719s.
 • 4 Demirci, T., 2012. Floristik Çeşitliliğin Korunmasında Bitki Doku Kültürü Çalışmalarının Önemi. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DEMİRCİ, T. The protective role of Hypericum perforatum in treatment of oxidative stress-induced multiple sclerosis is affected by extraction procedure: A literature review. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, 11(2), 17-17.
 • 2 Babalık, Z., Demirci, T., Aras Aşcı, O., Baydar, NG., 2018. Increase of anthocyanıns accumulatıon by preharvest 24epıbrassınolıd (24-ebl) applıcatıons ın horoz karası grape cultıvar. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 7 - 9, 2018, Bucharest, Romania
 • 3 Babalık, Z., Demirci, T., Aras Aşcı, O., Baydar, NG., 2018. The ınfluence of preharvest borıc acıd applıcatıons on the accumulatıon of some antıoxıdant components ın alphonse lavallée grape cultıvar. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 7 - 9, 2018, Bucharest, Romania
 • 4 Demirci, T., Uysal, O., Ekinci, k., Baydar, NG., 2018. The Effects of Leds With Different Colours on The Growth, Nicotine And Phenolic Production in In Vitro Plants of Nicotiana tabacum L. MESMAP-4 April 18th - 22th, 2018 / Antalya – Turkey
 • 5 Baydar, NG., Aras Asci, O., Demirci, T., Baydar, H., 2017. Effects of brassinosteroid applications on root growth and secondary metabolite production in madder (Rubia tinctorum) root cultures. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences. June 26th-29th, 2017 in Qingdao, Shandong, China.
 • 6 Demirci, T., Çelikkol Akçay, U., Baydar N.G., 2016. Comparison of Different Echinacea purpurea Hairy Root Lines Mediated by Agrobacterıum rhizogenes in Terms of Root Growth and Caffeic Acid Derivatives. 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants – CIPAM 2016, Coimbra, Portugal May 29-June 1, 2016.
 • 7 Asci, O.A., Demirci, T., Baydar, N.G., 2016. Effects of Sucrose on Root Growth and Secondary Metabolite Production İN Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures. 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants – CIPAM 2016, Coimbra, Portugal May 29-June 1, 2016.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Echinacea purpurea (L.) Moench’da Agrobacterium rhizogenes Kullanımı ve Bazı Dışsal Uygulamalarla Sekonder Metabolit Üretiminin Artırılması(TÜBİTAK 1001 projesi-213O257 Nolu Proje)
 • 2 Salisilik asit ve L-fenilalanin uygulamalarının kök boya (Rubia tinctorum) bitkisine ait kök kültürlerinde kök gelişimi ve sekonder metabolit birikimi üzerine etkileri (TÜBİTAK 1002 projesi-215O057 No’lu Proje)
 • 3 Brassinosteroid Uygulamalarının Tuz Stresi Altındaki Nanede (Mentha piperita L.) Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikler ile Sekonder Metabolit Birikimi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK 1002 Projesi/113O144 No’lu proje)
 • 4 Hasat Öncesi Brassinosteroid (24-Epibrassinolid, 24-Ebl) Uygulamalarının Üzümde Verim, Kalite Ve Antioksidan Özellik Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK 1001 Projesi /112O517 Nolu proje)
 • 5 Bor Stresinin In vitro Koşullarda Asmada Fiziksel, Biyokimyasal ve Moleküler Düzeydeki Etkilerinin Belirlenmesi (BOREN-2012Ç0315)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 23, Sayı 2, Yıl 2019
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Biyolojisi
Genetik tanı ve Gen tedavisi
 
Bu İçeriği Paylaş!