KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Tunahan DEMİRCİ
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0283
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8516-911X
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 8
Alıntı Sayısı: 200
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 02.07.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 20.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (DR) 10.05.2017
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - 2025
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - 2025
Bölüm Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2022
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2022
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Bitki Biyoteknolojisi, Genetik, Tıbbi Bitkiler, T-plazmiti transferi, Transgenik Bitki Üretimi, Sekonder Metabolitler, İn vitro Sekonder Metabolit Biyosentezi, Fitokimyasalların Biyosentez Yolları, Bitkilerden Tıbbi Etken Maddelerin İzolasyonu
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Isatis tinctoria ile Endemik Isatis constricta, Isatis ermenekensis ve Isatis floribunda Kök Kültürlerinde Indol Alkaloidlerin Üretimi ile Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Metabolit Sentezi ile Iliskili It-TSA ve CYP79B2 Genlerinin Ifadeleri Üzerine Etkileri, Tübitak 1002, DEMİRCİ Tunahan, 15.06.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Isatis tinctoria ve endemik Isatis ermenekensis türlerinde nanopartikül uygulamaları ile indirubin ve indigotin için in vitro üretim protokolünün geliştirilmesi, indirubin ve indigotin yüklü nanomotorların dizaynı, memeli hücre kültürlerine kontrollü salımı ve sitotoksik etkilerinin belirlenmesi, Tübitak 1001, DEMİRCİ Tunhan, göktürk baydar nilgün, ÖKSÜZ Ayşegül, AĞAR Osman Tuncay, 15.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Nesli Tükenmekte Olan Endemik Gentiana boissieri ile Gentiana lutea subsp. symphandra Türleri için Mikroçoğaltım ve In Vitro Sekonder Metabolit Üretim Protokollerinin GeliĢtirilmesi, Tübitak 1001, DEMİRCİ Tunhan, göktürk baydar nilgün, ady kaya ayşe gülden, aras aşçı özlem, şahin çevik mehtap, 01.11.2019 - 20.02.2023 (ULUSAL)
 • 4 Echinacea purpurea L Moench da Agrobacterium rhizogenes Kullanımı ve Bazı Dışsal Uygulamalarla Sekonder Metabolit Üretiminin Artırılması, Tübitak 1001, DEMİRCİ Tunhan, Göktürk Baydar NİLGÜN, Çelikkol Akçay Ufuk, 15.03.2014 - 15.03.2017 (ULUSAL)
 • 5 Hasat öncesi brassinosteroid (24-epibrassinolid, 24-Ebl) uygulamalarının üzümde verim, kalite ve antioksidan özellik taşıyan bileşiklerin birikimi üzerine etkileri, Tübitak 1001, DEMİRCİ Tunhan, Göktürk Baydar NİLGÜN, Babalık Zehra, 11.04.2013 - 01.04.2016 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Albayrak İlknur, DEMİRCİ TUNAHAN, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Enhancement of in vitro production of tropane alkaloids and phenolic compounds in Hyoscyamus niger by culture types and elicitor treatments. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) , 0-0. Doi: 10.1007/s11240-024-02692-x, (2024), (SCI-Expanded)
 • 2 Cessur Alper, Albayrak İlknur, DEMİRCİ Tunahan, Göktürk Baydar Nilgün, Silver and salicylic acid-chitosan nanoparticles alter indole alkaloid production and gene expression in root and shoot cultures of Isatis tinctoria and Isatis ermenekensis. Plant Physiology and Biochemistry , 0-0. Doi: 10.1016/j.plaphy.2023.107977, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 DEMİRCİ TUNHAN, Albayrak İlknur, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, L-phenylalanine applications and culture duration affect root growth and production of tropane alkaloids and phenolics in adventitious root cultures of Hyoscyamus niger L.. PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE Doi: 10.1007/s11240-021-02173-5, (2022), (SCI-Expanded)
 • 4 DEMİRCİ Tunhan, Determination of secondary metabolite production efficiency in Echinacea purpurea callus, shoot, and root in vitro cultures with methyl jasmonate applications. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM Doi: 10.1007/s11738-022-03468-6, (2022), (SCI-Expanded)
 • 5 Özmen Serdar, Baydar Nilgün Göktürk, DEMİRCİ Tunahan, 24-Epibrassinolide and methyl jasmonate can encourage cell growth and the production of secondary metabolites in immobilized cells of Hyoscyamus niger. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, 58(5), , 826-836. Doi: 10.1007/s11627-022-10313-5, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 Deveci Hikmet, Baydar Nilgun Gokturk, DEMİRCİ Tunahan, Effect of culture time on secondary metabolite production from MeJA-stimulated in vitro roots of Hyoscyamus niger L.. International Journal of Secondary Metabolite, 9(2), , 178-193. Doi: 10.21448/ijsm.1041324, (2022), (SCI-Expanded)
 • 7 Aras Aşcı Özlem, DEMİRCİ Tunahan, Albayrak İlknur, Göktürk Baydar Nilgün, Deveci Hikmet, Optimization of inoculum density to support root growth and secondary metabolite accumulation in root cultures of endangered Gentiana species: Gentiana lutea and Gentiana boissieri. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, 58(6), , 1090-1098. Doi: 10.1007/s11627-022-10305-5, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Influence of salicylic acid and L-phenylalanine on the accumulation of anthraquinone and phenolic compounds in adventitious root cultures of madder (Rubia tinctorum L.). PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE , 313-324. Doi: 10.1007/s11240-020-01952-w, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 DEMİRCİ TUNHAN, ÇELİKKOL AKÇAY UFUK, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Effects of 24-epibrassinolide and l-phenylalanine on growth and caffeic acid derivative production in hairy root culture of Echinacea purpurea L. Moench.. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM Doi: 10.1007/s11738-020-03055-7, (2020), (SCI-Expanded)
 • 10 DEMİRCİ TUNHAN, ÇELİKKOL AKÇAY UFUK, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Physical and biochemical differences in Agrobacterium rhizogenes-mediated transgenic hairy root lines of Echinacea purpurea. IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT , 875-881. Doi: 10.1007/s11627-020-10090-z, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Brassinosteroids Modify Yield, Quality, and Antioxidant Components in Grapes (Vitis vinifera cv. Alphonse Lavallée). JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION , 147-156. Doi: 10.1007/s00344-019-09970-5, (2020), (SCI-Expanded)
 • 12 ARAS AŞCI ÖZLEM, DEVECİ HİKMET, ERDEĞER ALİCAN, ÖZDEMİR KÜBRA NUR, DEMİRCİ TUNHAN, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Brassinosteroids Promote Growth and Secondary Metabolite Production in Lavandin (Lavandula intermedia Emeric ex Loisel.). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(1), , 254-263. Doi: 10.1080/0972060X.2019.1585298, (2019), (SCI-Expanded)
 • 13 ARAS AŞCI ÖZLEM, DEVECİ HİKMET, ERDEĞER ALİCAN, ÖZDEMİR KÜBRA NUR, DEMİRCİ TUNHAN, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Brassinosteroid Uygulamalarının Munstead Lavander Çeşidinde Bitki Gelişimi ile Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(10), , 1448-1454. Doi: 10.24925/turjaf.v6i10.1448-1454.2072, (2018), (TR DİZİN)
 • 14 ARAS AŞCI ÖZLEM, DEMİRCİ TUNHAN, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Effects of NaCl applications on root growth and secondary metabolite production in madder (Rubia tinctorum L.) root cultures. International Journal of Secondary Metabolite, 5(3), , 210-216. Doi: 10.21448/ijsm.453016, (2018), (TR DİZİN)
 • 15 BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, INCREASE OF ANTHOCYANINS ACCUMULATION BY PRE-HARVEST 24-EPIBRASSINOLID (24-EBL) APPLICATIONS IN ʻHOROZ KARASIʼ GRAPE CULTIVAR. Scientific Papers. Series B, Horticulture , 295-297. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 16 BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, THE INFLUENCE OF PREHARVEST BORIC ACID APPLICATIONS ON THE ACCUMULATION OF SOME ANTIOXIDANT COMPONENTS IN ALPHONSE LAVALLEE GRAPE CULTIVAR. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE , 299-304. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 17 BİÇER ÖZDAMAR PINAR, DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Effects of Methyl Jasmonate and Caffeic Acid Applications on Secondary Metabolite Production in Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3), , 508-512. Doi: 10.5530/ijper.51.3s.76, (2017), (SCI-Expanded)
 • 18 DEMİRCİ TUNHAN, ÖZMEN SERDAR, YILMAZ ELİF GÖKÇEN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, The Influence of Methyl Jasmonate on Growth and Caffeic Acid Derivative Contents of In vitro Shoot and Roots in Echinaceae (Echinacea Purpurea). Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research Doi: 10.5530/ijper.51.3s.77, (2017), (SCI-Expanded)
 • 19 ARAS AŞCI ÖZLEM, BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), , 40-46. (2017), (TR DİZİN)
 • 20 YİĞİT TUBA, ŞAHİNER AHMET, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, Determination of the best 24-eBL application for the accumulation of antioxidant compounds in \u2018Alphonse Lavallée\u2019 grape cultivar by using fuzzy logic modelling. Acta Horticulturae, 1160(1160), , 381-390. Doi: 10.17660/ActaHortic.2017.1160.55, (2017), (SCI-Expanded)
 • 21 DEMİRCİ TUNHAN, BİÇER ÖZDAMAR PINAR, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı Sekonder Metabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3(5), Doi: 10.24925/turjaf.v3i5.261-270.254, (2015), (TR DİZİN)
 • 22 COŞKUN YASEMİN, DURAN RAĞBET EZGİ, SAVAŞKAN ÇİĞDEM, DEMİRCİ TUNHAN, HAKAN MEHMET TOLGAHAN, Efficient Plant Regeneration with Arabinogalactan-Proteins on Various Ploidy Levels of Cereals. Journal of Integrative Agriculture, 12(3), , 420-425. Doi: 10.1016/S2095-3119(13)60242-7, (2013), (SCI-Expanded)
 • 23 DURAN RAĞBET EZGİ, COŞKUN YASEMİN, DEMİRCİ TUNHAN, Comparison of amino acids for their efficiency of regeneration in wheat embryo culture. Asian Journal of Plant Science and Research, 3(1), , 115-119. (2013), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİRCİ TUNHAN, The protective role of Hypericum perforatum in treatment of oxidative stress-induced multiple sclerosis is affected by extraction procedure: A literature review. 4th International BrainResearch School Doi: https://doi.org/10.37212/jcnos.584706, (2019). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BABALIK ZEHRA, DEMİRCİ TUNHAN, ARAS AŞCI ÖZLEM, GÖKTÜRK BAYDAR NİLGÜN, HASAT ÖNCESİ 24–EPİBRASSİNOLİD (24–eBL) UYGULAMALARININ ALPHONSE LAVALLÉE VE HOROZ KARASI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ALFA, BETA, GAMA, DELTA TOKOFEROL BİRİKİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Bahçe, 47(1), , 651-658. (2018), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 Göktürk Baydar Nilgün , Aras Aşçı Özlem , DEMİRCİ Tunhan, Baydar Hasan, Ormancılık ve Ziraat Alanında Sürdürülebilirlik Temelli Yaklaşımlar (Türkçe Seri)(2021). SRA Academic Publishing Press, Klaipeda, Lithuania. www.srapublishing.org, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dergi, Editör, 29.01.2022 - 29.12.2022 (ULUSAL)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 20.01.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem Teknikleri
Bitirme Projesi I
Bitki Biyoteknolojisi
Biyoloji II
Farmasötik Biyoteknoloji
İlaç ve ilaç hammaddesi üretiminde biyoteknolojik yöntemler
İlaç ve ilaç hammaddesi üretiminde biyoteknolojik yöntemler
İn vitro sekonder metabolit üretimi
 
Bu İçeriği Paylaş!