KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fatma Yağmur EVCİL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 02.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 Önal Ö , Eroğlu HN , EVCİL Fatma Yağmur, Kişioğlu AN , Uskun E , Validity and reliability of Turkish version of the Vaccine Hesitancy Scale.. Turkish archives of pediatrics, 56(3), , 230-235. Doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20028, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
  • 2 İNCE FUAT, EVCİL FATMA YAĞMUR, Covid-19’un Türkiye’deki İlk Üç Haftası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), , 236-241. Doi: 10.22312/sdusbed.719168, (2020), (TR DİZİN)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!