KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selçuk UYGUN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Posta selcukuygun@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6808-2829
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 05.07.1993
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01.06.1996
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ 05.06.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim tarihi, öğretmen yetiştirme, eğitim programları
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Köy Enstitülü Öğretmenler Mesleki Deneyimleri ve Meşhurların Anlatıları
 • 2 Uygun, S. (2018). Türkiye'de Eğitimde Millîlik Yönelim ve Yaklaşımları. Ankara: Maya Akademi Yayınları
 • 3 Uygun, S. (2013). Türk Eğitim Sistemi Sorunları (Geleneksel ve Güncel). Ankara: Nobel Yayınları.
 • 4 Uygun, S. (2009). Çanakkale de Eğitim ve Okullar Tarihi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • 5 Uygun, S. (2007). Sözlü Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları (İlköğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Kıncal, R. ve Uygun, S. (2006). Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları. Çanakkale: ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uygun, S. (2015). John Dewey and Village Institute Model in Teacher Training System in Turkey. International Handbook of Progressive Education (edit. M. Y. Eryaman& C. Bruce). New York: Peter Lang. 75-89.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde Öğretmenler
 • 2 Berberoğlu Okur, E. & Uygun, S. (2013). Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye deki Gelişiminin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (2), 32-42.
 • 3 Uygun, S. (2013). Değerler Eğitimi Program Tasarılarının Değerlendirilmesi (Antalya Örneği). Akdeni İnsani Bilimler Dergisi. 2 (2), 263-277.
 • 4 Berberoğlu Okur, E. & Uygun, S. (2013). The Effect of Outdoor Education on Environmental Knowledge Awareness and Attitude Case Study within In Service Teachers. Turkish Journal of Teacher Education. 2 (2), 65-81.
 • 5 Berberoğlu Okur, E. & Uygun, S. (2013).TÜBİTAK 4004 Projelerinin Sürüdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi. Abent İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (2), 106-133.
 • 6 Uygun, S. (2012). Basında Öğretmen Sorunları. Millî Eğitim Dergisi. 41 (194). 72-91.
 • 7 Uygun, S. (2012). İlköğretmen Okullarında Okul İklimi: 1970 li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği. Mediterranean Journal of Humanites. 11 (1), 213-227.
 • 8 Uygun, S. (2012). Internationale Bildungssysteme im Vergleich Das türkische Bildungssystem. Theorie und Praxis von Padagogik. Jahrgan 4, Heft 1, 3-11.
 • 9 Berberoğlu Okur, E& Uygun, S. (2012). Çevre Farkındalığı Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25 (2), 459-473.
 • 10 Uygun, S. (2012). Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 33 (2), 265-284.
 • 11 Engin, G. & Uygun, S. (2011). Osmanlı dan Günümüze Okuma Yazma Öğretimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 21 (1), 197-216.
 • 12 Uygun, S. (2010). M. Emin Soysal'ın Hayatı ve Köy ve Köy Enstitüleri Tarihindeki Yeri. Millî Eğitim Dergisi. 39 (185), 148-161.
 • 13 Uygun, S. (2010). Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi İle İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi (İlköğretmen Okulları Köy Enstitüleri Ve Yüksek Öğretmen Okulları). Gazi Eğitim Faklültesi Dergisi. 30 (3), 707-730.
 • 14 Uygun, S. (2010). Sözlü Tanıkların Dilinden Çanakkale de Öğretmen Yetiştiren Kurumların Tarihi (1955-1992). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 8 (8-9), 161-194.
 • 15 Uygun, S. (2009). Öğretmen Örgütlenmesinin 100. Yılında Öğretmen Örgütleri ve Çanakkale Muallimler Birliği. Çağdaş Eğitim Dergisi. 34 (363), 18-25.
 • 16 Uygun, S. (2006). Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Öğretmen Hayrettin Uysal. Çağdaş Eğitim Dergisi. Yıl 31, sayı 328, 24-32.
 • 17 Kıncal, R. Y.& Uygun, S. (2006). Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi. 35 (171), 31-42.
 • 18 Akyüz, Y.& Uygun, S.& Kafadar, O. (2005). Anaokullarının II. Meşrutiyet Dönemindeki Gelişiminde Okul ve Çocuk Sağlığı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. Sayı 7, 147-172.
 • 19 Uygun, S. (2004). II. Dünya Savaşının Köy Enstitülerine Etkileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (2-3), 209-220.
 • 20 Uygun, S. (2004). Sözlü Tanıkların Dilinden Köy Enstitülerinde Okul Atmosferi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2 (26), 8-16.
 • 21 Uygun, S. (2003). Türkiye de Dünden Bugüne Özel Okullara Bir Bakış Gelişim ve Etkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 36, 107-120.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uygun, S. ( February,2014). The Gender Related Role of Teaching Profession in Turkey. International Journal of Progressive Education. 10 (1), 46-58.
 • 2 Uygun, S. & Engin, G. ( Spring, 2014).Temel Demokratik Değerler Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 9 (5), 2021-2031.
 • 3 Engin, G.& Uygun, S. (2014).Türkçe ve Beden Eğitimi Programları ile Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Ekililiği. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 10 ( 4), 942 969.
 • 4 Okur, E. & Özdilek, Ş.& Eryaman, M. Y.% Uygun, S.& Çetinkaya, Z. (2013). Effectiveness of an Ecopedagogy Based Outdoor Environmental Education Program on Environmental Awareness Canakkale Gallipoli. International Jurnal for Research and Development in Environmental Education. 2 (2), p. 1-16.
 • 5 Uygun, S. (Agust-Octeber, 2011). Oral History Research In Turkey and The Use of Oral History Methods In Teacher Education. Journal of Academic Studies. Vol. 13, Nu.50, 95-112.
 • 6 Uygun, S. &Ergen, G.& Öztürk, İ. H. (2011). A comparison between implementation of teacher training programs in Turkey Germany and France Elementary Education Online. 10 (2), 389-405.
 • 7 Eryaman, M. Y. & Özdilek Yalçın, Ş. & Okur, E. & Çetinkaya, Z. & Uygun, S. ( Octeber, 2010). A Participatory Action Research Study of Nature Community based Eco Pedagogy. International Journal of Progressive Education. Vol. 6, Nu. 3, 26-37.
 • 8 Uygun, S. (2006). Üniversite Gençlerinin Öteki Kimliklere İlişkin Önyargıları. Akademik Araştırmalar Dergisi. 8 (29), 103-122.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye’de Geçmişten Günümüze Eğitimin Millilik Bilançosu
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Özdoğan, B.& Scwenk, H.& Uygun, S. (2002). Reform Pedagojisi, Eğitim Bilimleri, Okul Reformu, Öğretmen Eğitimi ve Dr. Halil Fikret Kanad. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Felsefesi
Eğitim Sosyolojisi
Türk Eğitim Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!