KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selçuk UYGUN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6808-2829
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 21
Alıntı Sayısı: 1340
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 05.07.1993
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ 01.06.1996
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 29.11.1996
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİN SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ (DR) 05.06.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eğitim tarihi, öğretmen yetiştirme, eğitim programları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UYGUN SELÇUK, ALTUNAL BAKİ, Karacabey Özgür, Özmen Mahmut Doğan, Finlandiya Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), , 207-239. (2023), (Diğer)
 • 2 UYGUN SELÇUK, KARAAĞAÇ MERVE, Üç Yıllık Eğitmenli Köy İlkokulları İçin Hazırlanmış Eğitmen Kılavuz Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 9(2), , 84-104. Doi: 10.33710/1163048, (2022), (Diğer)
 • 3 UYGUN SELÇUK, 1. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde Öğretmenler. SDU International Journal of Educational Studies, 6(1), , 54-65. (2019), (Diğer)
 • 4 UYGUN SELÇUK, Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıklarının Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), , 313-330. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 UYGUN Selçuk, AKINCI MUHAMMED, TÜRKAY METİN, Comparison of School Experience and Teaching Practice Activities in Teacher Training Systems of Turkey and England. Procedia – Social and Behavioral Sciences , 216-221. (2015), (Diğer)
 • 6 UYGUN Selçuk, ENGİN GİZEM, Temel Demokratik Değerler Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Turkish Studies, 9(5), , 2021-2031. (2014), (Diğer)
 • 7 UYGUN SELÇUK, Değerler Eğitimi Program Tasarılarının Değerlendirilmesi Antalya Örneği. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 3(2), , 263-277. Doi: 10.13114/MJH/201322483, (2013), (Diğer)
 • 8 UYGUN Selçuk, ERGEN GÜRKAN, ÖZTÜRK İBRAHİM HAKKI, A comparison between implementation of teacher training programs in Turkey Germany and France. Elementary Education Online, 10(2), , 389-405. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 9 UYGUN SELÇUK, ÖZTÜRK İBRAHİM HAKKI, ERGEN GÜRKAN, A comparison between implementation of teacher training programs in Turkey Germany and France. Elementary Education Online , 389-405. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 10 UYGUN SELÇUK, ÜNAL MEHMET, Oral History Research In Turkey and The Use of Oral History Methods In Teacher Education Vol 13 Nu 50 95 112 August 2011 October 2011 ULAKBİM. Journal of Academic Studies, 13(50), , 95-112. (2011), (Diğer)
 • 11 UYGUN Selçuk, Türkiye de Öğretmen Adaylarının Seçimi İle İlgili Bazı Uygulamaların Tarihsel Analizi İlköğretmen Okulları Köy Enstitüleri Ve Yüksek Öğretmen Okulları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), , 707-730. (2010), (Alan Endeksleri)
 • 12 ERYAMAN MUSTAFA YUNUS, YALÇIN ÖZDİLEK ŞÜKRAN, okur Emel, ÇETİNKAYA EDİZER ZEYNEP, UYGUN Selçuk, A Participatory Action Research Study of NatureCommunity based Eco Pedagogy. International Journal of Progressive Education , 26-37. (2010), (Diğer)
 • 13 UYGUN Selçuk, The Impact of John Dewey on the Teacher Education System in Turkey. Asia-Pacific Journal of TeacherEducation, 36(4), , 291-307. Doi: WOS:000260164600004, (2008), (SSCI)
 • 14 UYGUN Selçuk, Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Öğretmen Hayrettin Uysal. Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(328), , 24-32. (2006), (Diğer)
 • 15 Akyüz Yahya, UYGUN SELÇUK, Kafadar Osman, Anaokullarının II Meşrutiyet Dönemindeki Gelişiminde Okul ve Çocuk Sağlığı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(7), , 147-172. (2005), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 UYGUN SELÇUK, Atatürk'ün Eğitim Düşüncesinde Millîlik. "IN MEMORY OF THE 142th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH" 3rd INTERNATIONAL ATATURK SYMPOSIUM (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 UYGUN SELÇUK, Hilmi Ziya Ülken'in Eğitim Düşüncesinde Vatancılık ve İnsanlık Yaklaşımı. TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 UYGUN Selçuk, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümünde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Duyarlılıkları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UYGUN SELÇUK, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Medreselerden Üniversiteler için Ders Çıkarılabilir mi? Bazı Sorular.... Türkay Dergisi, 7(74), , 95-99. (2023), (Diğer)
 • 2 UYGUN SELÇUK, Halil Fikret Kanad'ın Milliyet İdeali ve Topyekûn Millî Terbiye Yaklaşımı. Liberal Düşünce Dergisi , 85-107. (2022), (TR DİZİN)
 • 3 UYGUN SELÇUK, Köy Enstitülkü Öğretmenler. Ihlamur Dergisi (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 4 UYGUN Selçuk, UYGUN SELÇUK, UÇAR SÖZMEN ESRA, Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye deki Gelişiminin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), , 32-42. (2013), (Diğer)
 • 5 Okur Berberoğlu Emel, UYGUN Selçuk, TÜBİTAK 4004 Projelerinin Sürüdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), , 106-133. (2013), (Diğer)
 • 6 UYGUN Selçuk, Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(2), , 265-284. (2012), (Diğer)
 • 7 UYGUN Selçuk, Basında Öğretmen Sorunları. Millî Eğitim Dergisi, 41(194), , 72-91. (2012), (Diğer)
 • 8 ENGİN GİZEM, UYGUN SELÇUK, Osmanlı dan Günümüze Okuma Yazma Öğretimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), , 197-216. (2011), (Diğer)
 • 9 UYGUN SELÇUK, M Emin Soysal ın Hayatı ve Köy ve Köy Enstitüleri Tarihindeki Yeri. Millî Eğitim Dergisi, 39(185), , 148-161. (2010), (Diğer)
 • 10 KINCAL REMZİ YAVAŞ, UYGUN SELÇUK, BAYRAM ZEKİ, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 35(171), , 31-42. (2006), (Diğer)
 • 11 UYGUN Selçuk, Türkiye de Dünden Bugüne Özel Okullara Bir Bakış Gelişim ve Etkileri. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies , 107-120. (2003), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 UYGUN Selçuk, Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Analizi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu (2004). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 UYGUN SELÇUK, Türkiye'de Kavramlar Tarihi II(2023). İBB Atatürk Kitaplığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 UYGUN SELÇUK, Ah Şu Okullar Yok mu (Okul Eleştirileri ve Sınıf Dışı Eğitim)(2021). Aktif Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 UYGUN SELÇUK, Köy Enstitüleri, Aydınlanma ve İnsan(2021). Rading Academy Publishing, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 UYGUN SELÇUK, 2023'e Doğru Türk Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını (II. Maarif Kongresi Anısına 13-18 Temmuz 2021)(2021). Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 UYGUN SELÇUK, 2023'e Doğru Türk Eğitimine Görüş ve Öneriler: Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme(2021). Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 UYGUN SELÇUK, Eğitime Adanmış Yarım Asır (Prof. Dr. Tayip Duman'a Armağan)(2020). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 UYGUN SELÇUK, Köy Enstitülü Öğretmenler Mesleki Deneyimleri ve Meşhurların Anlatıları(2019). Alkun Kitap, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 UYGUN SELÇUK, Türkiye’de Eğitimde Millîlik Yönelim ve Yaklaşımları(2018). Maya Akademi, Tümü, (ULUSAL)
 • 9 UYGUN SELÇUK, International Handbook of Progressive Education(2015). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 UYGUN SELÇUK, ESKİCİ BEKİR, Çanakkale nin Eğitim Mirası Çanakkale Eğitim Araştırmaları Birliği Yayınları(2015). Eğitim Araştırmaları Birliği Yayınları, Tümü, ISBN: (ULUSAL)
 • 11 UYGUN Selçuk, Türk Eğitim Sistemi Sorunları Geleneksel ve Güncel(2013). Nobel Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 12 UYGUN SELÇUK, AKSOY AYŞE, ÖZ TUNÇER GÖKÇEN, PROF DR YAHYA AKYÜZ E ARMAĞAN Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları Eğitim ve Kültür Yazıları(2011). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 UYGUN SELÇUK, PROF DR YAHYA AKYÜZ E ARMAĞAN Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları Eğitim ve Kültür Yazıları(2011). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 14 UYGUN Selçuk, Çanakkale de Eğitim ve Okullar Tarihi 1839 2009(2009). Kriter Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 15 UYGUN Selçuk, Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları İlköğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri(2007). Millî Eğitim Bakanlığı, Tümü, (ULUSAL)
 • 16 UYGUN Selçuk, Eğitim Bilimine Giriş(2007). Maya Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 17 UYGUN SELÇUK, Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları(2006). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Bölüm, (ULUSAL)
 • 18 UYGUN SELÇUK, Felsefe Eğitim Sanat Saffet Bilhan Armağanı(2006). Hece Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Felsefesi
Eğitimin Tarihi ve Sosyal Temelleri
Karşılaştırmalı Öğretmen Eğitimi Programları
Seminer
Tez
Türk Eğitim Tarihi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi IV
 
Bu İçeriği Paylaş!