KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ramazan Furkan ÖZKUL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0704
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0159-9599
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 4
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.01.2018
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİK (YL) (TEZLİ) 06.07.2021
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış,Dijital Oyunlar
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, GÖKTAŞ PINAR, Dijital Oyun Oynayanların Kişilik ve Değerleri: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(40), , 1348-1367. Doi: 10.21076/vizyoner.1219781, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZKUL AHMET SAİT, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Yaşam Doyumunu Etkileyen Değerler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, 11(2), , 1-12. (2022), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILDIRIM AHMET, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, KAPLAN NESRİN, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Psikolojik Dayanıklılığın İş Tatmine Etkisinde İçsel Motivasyonun Aracı Rolü: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma. Ege Zirvesi 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 2 YILDIRIM AHMET, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Liderlik Tarzlarının Örgütsel Güç Algısına Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Zirvesi 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • 3 ÖZKUL AHMET SAİT, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Yöneticilerin Dijital Teknoloji Kullanımının İş-Yaşam Dengesine Etkisi. V. Human and Civilization Congress from Past to Future (INES 2019) (2019). (Özet bildiri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Dijital Oyunlar ve Temel Motivasyon Kaynakları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi (2023). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KIZILDAĞ DUYGU, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Örgütsel Davranış Kuram ve Kavram Sözlüğü(2023). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - III(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZKUL AHMET SAİT, BİLEN YUSUF, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZKUL AHMET SAİT, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, Halkla İlişkiler ve Örgütsel Davranış(2022). Literatürk Academia, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZKUL AHMET SAİT, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, 100 Araştırma Hikâyesi ile İş’te Mutluluk Araştırmaları-1(2022). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Dijital Dönüşümün Sektörel Analizleri(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, ÖZKUL AHMET SAİT, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ÖZKUL AHMET SAİT, ÖZKUL RAMAZAN FURKAN, İnsan ve Medeniyet Araştırmaları(2019). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Dijital Oyun Oynayanların Kişilik ve Değerleri: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
 
Bu İçeriği Paylaş!