KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Fatma Özge BAYRAM
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114651
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3848-2992
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 37
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 15.06.2016
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 15.06.2016
Yüksek Lisans KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) 04.07.2019
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 04.07.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BAYRAM FATMA ÖZGE, ÖZDEMİR DÖNDÜ, Depicting the Learning and Teaching Process in Social Studies Classrooms: Middle School Students’ Drawings. Journal of Humanities and Social Sciences , 145-184. Doi: 10.53048/johass.1358107, (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 BAYRAM FATMA ÖZGE, ÇENGELCİ KÖSE TUBA, Examining Social Studies Textbooks in Terms of Sustainability Awareness. Anadolu Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 7(3), , 500-531. Doi: 10.34056/aujef.1201038, (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 3 YILMAZ CEVDET, KARADAĞ YILDIRAY, BAYRAM FATMA ÖZGE, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Nasıl Olmalı? Öğretmenlerin Görüşleri ve Önerileri. Ondokuz Mayis Universitesi, 42(1), , 97-160. Doi: 10.7822/omuefd.1201115, (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 4 AKMAN ÖZKAN, KARAASLAN HÜSEYİN, BAYRAM FATMA ÖZGE, Investigation of Sustainable Development Awareness Levels of Social Studies Teacher Candidates. International Journal of Research in Education and Science, 8(3), , 545-558. Doi: 10.46328/ijres.2954, (2022), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 ÖZDEMİR ÖZDEN DÖNDÜ, KARAKUŞ TAYŞİ ESRA, KILIÇ ŞAHİN HANDAN, DEMİR KAYA SEVİNÇ, BAYRAM FATMA ÖZGE, Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları: Kütahya örneği. Turkish Studies, 13(27), , 1163-1184. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14298, (2018), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYRAM FATMA ÖZGE, ŞAHAN Fatma Nur, ÜZER Cansel, Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon Destekli Doğal Afet Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkisi. V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 YILMAZ CEVDET, KARADAĞ YILDIRAY, BAYRAM FATMA ÖZGE, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Nasıl Olmalı? Öğretmenlerin Deneyimleri, Görüşleri ve Önerileri. IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 BAYRAM FATMA ÖZGE, KARAASLAN HÜSEYİN, Social Studies Teaching I(2022). ISTES Organization, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇENGELCİ KÖSE TUBA, BAYRAM FATMA ÖZGE, İlk ve Ortaokulda Uygulama Örnekleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi(2022). Vizetek, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 BAYRAM Fatma Özge, Sosyal Bilgiler Dersi ve Eğitiminin Tasarımı(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 BAYRAM FATMA ÖZGE, Sosyal Bilgiler Dersi ve Eğitiminin Tasarımı(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 BAYRAM FATMA ÖZGE, Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020(2021). ISRES, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!