KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İnci BAŞER KOLCU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2996-7632
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 92
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 11.02.2009
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 07.09.2009
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ (DR) 01.06.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlının Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (EBSCO)
 • 2 Khalili Hossein, Lising Dean, KOLCU GİRAY, Thistletwaite Jill, Gilbert John, Langlois Sylvia, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, MacMillan Kathleen M, Schneider Carl, Filho Jose Rodrigues Freire, Najjar Ghaidaa, Al-Hamdan Zaid, Pfeifle Andrea, Advancing health care resilience through a systems-based collaborative approach: Lessons learned from COVID-19. Journal of Interprofessional Care, 35(6), Doi: 10.1080/13561820.2021.1981265, (2021), (SCI-Expanded)
 • 3 KOLCU Giray, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Çevrimiçi çoktan seçmeli değerlendirme aracının güvenilirliğinin genellenebilirlik kuramı ile değerlendirilmesi . The Journal of Turkish Family Physician, 12(1), , 3-11. Doi: 10.15511/tjtfp.21.00003, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Evaluation of Learning Environment. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), , 63-71. Doi: 10.21763/tjfmpc.810951, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Medical Journal, 10(2), , 174-178. Doi: 10.5505/ktd.2021.67625, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Diş Hekimlerinin Endodonti Eğitimi ile İlişkili Gereksinimlerinin Analizi ve Covid-19’un etkisi. Smyrna Tıp Dergisi (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÇETİNKAYA İREM, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Simüle Edilmiş Kanallarda Resiprokal Tek Eğe Sistemlerin Şekillendirme Yetenekleri: Reciproc ve Reciproc blue. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), , 145-150. Doi: 10.17343/sdutfd.878545, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, Start of the Road: Views on Interprofessional Education among Faculty of a Medical School in Turkey. Tıp Eğitimi Dünyası , 73-84. Doi: 10.25282/ted.789362, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 9 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, GÜLLE KANAT, ATAY TOLGA, KOŞAR ALİM, Salgın Döneminde Bir Başarı Öyküsü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi . Tıp Eğitimi Dünyası , 5-10. Doi: 10.25282/ted.790795, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 10 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, KAKİ GÜLTER DEVRİM, Evaluation of a Distance Education Course Using the 4C‐ID Model for Continuing Endodontics Education. Journal of Dental Education, 84(1), , 62-71. Doi: doi.org/10.21815/JDE.019.138, (2020), (SCI-Expanded)
 • 11 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı Uygulaması Generalizability Theory Application in Medical Education. Smyrna Tıp Dergisi, 2019(2), , 48-51. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 12 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory. Turkish Journal of Health Science and Life, 3(2), , 20-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 13 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), , 330-333. Doi: 10.22312/sdusbed.75741, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 14 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, DEMİR SADETTİN, GÜLLE KANAT, Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19. Progress in Nutrition, 22(2), , 1-11. Doi: 10.23751/pn.v22i2-S.10443, (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 KOLCU GİRAY, ALKIŞ MERVE, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, EZBERCİ SİBEL, Diş Hekimliği Eğitiminde Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Educational Environment in DentistryEducation). Smyrna Tıp Dergisi, 2020(1), , 40-45. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 16 KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, İntern Hekimlere Yönelik “I. Basamakta Hasta-Hekim İlişkisi” Dersinde Jigsaw Tekniğinin Kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası , 69-79. Doi: 10.25282/ted.434069, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 17 TAMAM İBRAHİM, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(1), , 56-32. Doi: 10.17343/sdutfd.335002, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 18 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, TUNCER ÖZGE, ALTUNTAŞ MURAT, Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma. Tepecik Eğit Hast Derg, 24(2), , 103-109. (2014), (TR DİZİN)
 • 19 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, GÖK BALCI Umut, Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği: Ön Çalışma. Tepecik Eğit Hast Derg, 24(2), , 99-102. Doi: 10.5222/terh.2014.29494, (2014), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 USTA GÜLŞAH, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARACA UMUT, COVID-19 Awareness of the Optician Students. SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 12(3), , 261-267. Doi: 10.22312/sdusbed.969713, (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 Hossein Khalili, Lising Dean, Gilbert John H.V., Pfeifle Andrea L., Thistlethwaite Jill, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Langlois Sylvia, Najjar Ghaidaa, MacMillan Kathleen M., Al-Hamdan Zaid, Schneider Carl R, KOLCU GİRAY, El-Awaisi Alla, Freire Filho José Rodrigues, Building Resilience in Health Care in the time of COVID-19 through Collaboration - A Call to Action(2021). Interprofessional Research Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.10.2018 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
TIP EĞİT. VE BİLİŞİMİ- MESLEKLERARASI EĞİTİM
 
Bu İçeriği Paylaş!