KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2996-7632
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 200
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 07.09.2009
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 11.02.2009
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 07.09.2009
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 11.02.2009
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ TIP EĞİTİMİ (DR) 01.06.2018
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Girne Amerikan Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi ve Bilişimi 2020 - Devam Ediyor
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - Devam Ediyor
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Eğitim Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
InterprofessionalResearch.Global (IPR.Global) Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör) (IPR.Global Steering Committee Members) 2021 - Devam Ediyor
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği Üye Diğer 2023 - Devam Ediyor
Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi-Eğitim Komisyonu Üye Diğer 2023 - Devam Ediyor
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2015 - Devam Ediyor
Türk Endodonti Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2013 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KOLCU Giray, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Ulusan Sebahat , Graduate Roles in Medical Education. Turkish Journal of Health Science and Life, 6(3), , 111-121. Doi: DOI: 10.56150/tjhsl.1321599, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 Xyrichis Andreas, Khalili Hossein, Lising Dean, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Najjar Ghaidaa, Langlois Sylvia, The perceived impact of the COVID-19 pandemic on interprofessional education and collaborative practice: preliminary results from phase I of a global survey. Informa UK Limited, 37(6), , 1036-1041. Doi: 10.1080/13561820.2023.2220739, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, YURDAKUL HÜSEYİN, BELLİ SEMA, Regenerative Endodontic Treatment of an Immature Incisor Tooth with a Novel Platelet-Rich Product: A Five-Year Follow-Up Case Report. Nigerian Journal of Clinical Practice, 26(9), , 1388-1393. Doi: 10.4103/njcp.njcp_747_22, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 KAKİ GÜLTER DEVRİM, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, ALPASLAN NAZLI ZEYNEP, TAŞPINAR FİLİZ, MIZRAK YUSUF RODİ, KESKİN TUNÇ SERAP, İNANÇ BÜLENT, Investigation of cyto-toxicity of an innovative BIOfactor MTA product in different human cells: a pilot study. Journal of Stomatology, 76(2), , 71-76. Doi: 10.5114/jos.2023.128770, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇETİNKAYA İrem, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Effects Of Kinematics On Shaping Ability Of Protaper Gold: A CBCT Study. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Etkileşim Dergisi, 2(1), , 16-25. (2023), (SSCI)
 • 6 Khalili Hossein, Pandey Jyotsna, Langlois Sylvia, Park Vikki, Brown Ryan, El-Awaisi Alla, MacMillan Kathleen M, Konrad Shelley Cohen, Daulton Brittany, Green Christopher, KOLCU GİRAY, McCartan Charlotte ,, Baugh Gina, Pfeifle Andrea L., Wetzlmair Lisa, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Breitbach Anthony P., Forward Thinking and Adaptability to Sustain and Advance IPECP in Healthcare Transformation Following the COVID-19 Pandemic. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice., 22(1), (2023), (Alan Endeksleri)
 • 7 EROĞLU ERDAL, KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, The Effect of Distance Education Conducted during the COVID-19 Pandemic Period on the Psychomotor Skill Development of a Dental School Students. Biomed Research International , 1-7. Doi: 10.1155/2022/6194200, (2022), (SCI-Expanded)
 • 8 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, KOLCU GİRAY, Turkish adaptation of the interprofessional attitude scale (IPAS). Informa UK Limited , 1-8. Doi: 10.1080/13561820.2021.1971636, (2022), (SCI-Expanded)
 • 9 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KAKİ GÜLTER DEVRİM, Comparison of canal transportations and centering ability of rotary instrument systems with different heat-treated NiTi alloys: An in vitro CBCT study. Turkish Journal of Health Science and Life, 5(2), , 81-86. Doi: 10.56150/tjhsl.1076773, (2022), (Diğer)
 • 10 Kolcu Giray, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Eğitici Gelişimi Programının Önem-Performans Analizi ile Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Disiplinler Arası Etkileşim Dergisi, 1(1), , 27-34. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 11 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT ZELİHA, BAŞKURT FERDİ, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlının Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sports Medicine, 56(1), , 20-27. Doi: 10.47447/tjsm.0465, (2021), (EBSCO)
 • 12 Khalili Hossein, Lising Dean, KOLCU GİRAY, Thistletwaite Jill, Gilbert John, Langlois Sylvia, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, MacMillan Kathleen M, Schneider Carl, Filho Jose Rodrigues Freire, Najjar Ghaidaa, Al-Hamdan Zaid, Pfeifle Andrea, Advancing health care resilience through a systems-based collaborative approach: Lessons learned from COVID-19. Journal of Interprofessional Care, 35(6), Doi: 10.1080/13561820.2021.1981265, (2021), (SCI-Expanded)
 • 13 KOLCU Giray, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Çevrimiçi çoktan seçmeli değerlendirme aracının güvenilirliğinin genellenebilirlik kuramı ile değerlendirilmesi . The Journal of Turkish Family Physician, 12(1), , 3-11. Doi: 10.15511/tjtfp.21.00003, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 14 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, Evaluation of Learning Environment. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), , 63-71. Doi: 10.21763/tjfmpc.810951, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 15 ERCAN SABRİYE, ARSLAN ESMA, ÇETİN CEM, BAŞKURT FERDİ, BAŞKURT ZELİHA, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Medical Journal, 10(2), , 174-178. Doi: 10.5505/ktd.2021.67625, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 16 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Diş Hekimlerinin Endodonti Eğitimi ile İlişkili Gereksinimlerinin Analizi ve Covid-19’un etkisi. Smyrna Tıp Dergisi (2021), (Alan Endeksleri)
 • 17 ÇETİNKAYA İREM, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Simüle Edilmiş Kanallarda Resiprokal Tek Eğe Sistemlerin Şekillendirme Yetenekleri: Reciproc ve Reciproc blue. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), , 145-150. Doi: 10.17343/sdutfd.878545, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 18 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, Start of the Road: Views on Interprofessional Education among Faculty of a Medical School in Turkey. Tıp Eğitimi Dünyası , 73-84. Doi: 10.25282/ted.789362, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 19 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU Mukadder İnci, GÜLLE KANAT, ATAY TOLGA, KOŞAR ALİM, Salgın Döneminde Bir Başarı Öyküsü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi . Tıp Eğitimi Dünyası , 5-10. Doi: 10.25282/ted.790795, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 20 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Psychological Effects of COVID-19 in Medical Students.. Psychiatria Danubina, 33(13), , 387-391. (2021), (SCI-Expanded)
 • 21 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COVID-19 IN MEDICAL STUDENTS. PSYCHIATRIA DANUBINA (2021), (SCI-Expanded)
 • 22 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, KAKİ GÜLTER DEVRİM, Evaluation of a Distance Education Course Using the 4C‐ID Model for Continuing Endodontics Education. Journal of Dental Education, 84(1), , 62-71. Doi: doi.org/10.21815/JDE.019.138, (2020), (SCI-Expanded)
 • 23 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Tıp Eğitiminde Genellenebilirlik Kuramı Uygulaması Generalizability Theory Application in Medical Education. Smyrna Tıp Dergisi, 2019(2), , 48-51. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 24 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Relıabılıty Analysıs Of The Feedback Scale Of A Course Wıth Classıcal Test Theory And Generalızabılıty Theory. Turkish Journal of Health Science and Life, 3(2), , 20-24. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 25 KOLCU GİRAY, DEMİR SADETTİN, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi(Evaluation Of Online Measurement And Evaluation Applications. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), , 330-333. Doi: 10.22312/sdusbed.75741, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 26 KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, DEMİR SADETTİN, GÜLLE KANAT, Evaluation of learning management system in medical education in time of COVID-19. Progress in Nutrition, 22(2), , 1-11. Doi: 10.23751/pn.v22i2-S.10443, (2020), (SCI-Expanded)
 • 27 KOLCU GİRAY, ALKIŞ MERVE, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, EZBERCİ SİBEL, Diş Hekimliği Eğitiminde Eğitim Ortamının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Educational Environment in DentistryEducation). Smyrna Tıp Dergisi, 2020(1), , 40-45. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 28 KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ ÖZLEM SÜREL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, İntern Hekimlere Yönelik “I. Basamakta Hasta-Hekim İlişkisi” Dersinde Jigsaw Tekniğinin Kullanımı. Tıp Eğitimi Dünyası , 69-79. Doi: 10.25282/ted.434069, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 29 TAMAM İBRAHİM, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Türkiye’deki Tıp Fakülteleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Trendinin Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(1), , 56-32. Doi: 10.17343/sdutfd.335002, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 30 GÜNEŞER MEHMET BURAK, AKMAN MELEK, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, ÜNVERDİ ELDENİZ AYÇE, Fracture resistance of roots obturated with a novel calcium silicate-based endodontic sealer (BioRoot RCS). Journal of Adhesion Science and Technology, 30(22), , 2420-2428. Doi: 10.1080/01694243.2016.1184403, (2016), (SCI-Expanded)
 • 31 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, TUNCER ÖZGE, ALTUNTAŞ MURAT, Diş Hekimlerinin Defansif Diş Hekimliği Konusundaki Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma. Tepecik Eğit Hast Derg, 24(2), , 103-109. (2014), (TR DİZİN)
 • 32 BAŞER AYSEL, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, GÖK BALCI Umut, Defansif Tıp Uygulamaları Tutum Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirliği: Ön Çalışma. Tepecik Eğit Hast Derg, 24(2), , 99-102. Doi: 10.5222/terh.2014.29494, (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, ŞABABOĞLU BAYTAROĞLU EZGİ, Enterococcus faecalis biyofilmlerine karşı hidrojen peroksit ve borik asit solüsyonlarının tek başına ve germinator cihazı ile antimikrobiyal etkisinin karşılaştırmalı değerlendirmesi. XL. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’ (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 Ulusan Sebahat, Çelik Nihal, Demir Oğuzhan, Acır Ayça, Aydoğdu Seda Nur, Tezcan Mehmet, Kurnaz Aybala Hatice Mine, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, INTERPROFESSIONAL EDUCATION, INTERPROFESSIONAL COLLABORATION, INTERPROFESSIONAL RESEARCH. 5th International Health Science and Life Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 Dilek Muhammed Burak, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, 21. YÜZYIL TIP EĞİTİMİNDE AKRAN EĞİTİMİ. 1 st INTERNATIONAL – 4 th NATIONAL HEALTH SERVICES CONGRESS (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ERASLAN ÖZNUR, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, BELLİ SEMA, The Effect of Different Coronal Restorations on İmmature Teeth with Regenerative Endodontic Protocol: A FEA Study. 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Dilek M.Burak, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, “MADEM BİLİYORSUN, NEDEN ÖĞRETMİYORSUN?” MOTTOSUNDAN HAREKETLE TIP FAKÜLTELERİNDE UYGULANABİLECEK ÖZGÜN BİR AKRAN DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ. Medical Journal of Suleyman Demirel University , 710-717. Doi: 10.17343/sdutfd.1405785, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, ÖZCAN ERHAN, Eğimli Kök Kanallarında Dört Farklı Döner Alet Sisteminin Şekillendirme Yeteneklerine Farklı Apikal Boyutların Etkisinin Değerlendirilmesi. SDU Journal of Health Sciences, 13(2), , 288-298. Doi: 10.22312/sdusbed.1103569, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 USTA GÜLŞAH, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARACA UMUT, COVID-19 Awareness of the Optician Students. SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 12(3), , 261-267. Doi: 10.22312/sdusbed.969713, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ERCAN SABRİYE, YAZKAN RASİH, KOLCU GİRAY, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, GÜLLE KANAT, KOŞAR ALİM, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), , 123-129. Doi: 10.17343/sdutfd.560909, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 5 KAKİ GÜLTER DEVRİM, RECEN DUYGU, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, GÜVENÇ PINAR, Effect of Dual Rinse® HEDP Root Canal Irrigation Solution On Coronal Dentin Adhesion. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), , 412-419. Doi: 10.17343/sdutfd.424119, (2018), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 BAŞER KOLCU Mukadder İnci, KOLCU Giray, Health 4.0 and Medical Supply Chain(2023). Springer Nature, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 Khalili Hossein, Park Vikki, Daulton Brittany, Langlois Sylvia, Stirling A, Wetzlmair Lisa, MacMillan Kathleen M, Carter Aje, El-Awaisi Alla, Green Chris, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KOLCU GİRAY, Interprofessional Education and Collaborative Practice (IPECP) in Post-COVID Healthcare Education and Practice Transformation Era Discussion Paper(2022). Interprofessional.Global, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 Hossein Khalili, Lising Dean, Gilbert John H.V., Pfeifle Andrea L., Thistlethwaite Jill, Maxwell Barbara, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, Langlois Sylvia, Najjar Ghaidaa, MacMillan Kathleen M., Al-Hamdan Zaid, Schneider Carl R, KOLCU GİRAY, El-Awaisi Alla, Freire Filho José Rodrigues, Building Resilience in Health Care in the time of COVID-19 through Collaboration - A Call to Action(2021). Interprofessional Research Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.01.2022 - 31.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.10.2018 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Clinical skills
Patient-physician Consultation
Proje Uygulama Dersi
Sağlık eğitiminde kötü haber verme
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim
Tıpta İnsan Bilimleri ve Sanat (Ders Kurulu-I)
 
Bu İçeriği Paylaş!