Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ümit IŞIK
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Ümit IŞIK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119346
E-Posta umitisik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP PR. 29.7.2011
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ü Işık, E Aktepe, F Şimşek, A Akyıldız, A Yıldız. Isparta İlinde Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik, Klinik ve Ailevi Özellikleri: 2014 – 2018 Verileri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergis 10 (1), 53-57
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Işik Ü., Bilgiç A., Toker A., Kilinç İ., "Serum levels of cortisol, dehydroepiandrosterone, and oxytocin in children with attention-deficit/hyperactivity disorder combined presentation with and without comorbid conduct disorder", Psychiatry Research, vol.261, pp.212-219, 2018
 • 2 Bilgiç A., Işik Ü., Çolak Sivri R., Derin H., Çaksen H., "Psychiatric symptoms and health-related quality of life in children with epilepsy and their mothers", Epilepsy & Behavior, vol.80, pp.114-121, 2018
 • 3 Karacetin G., Arman A.R., Fis N.P., Demirci E., Özmen S., Hesapcioglu S.T., et al., "Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study", JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, vol.238, pp.513-521, 2018
 • 4 Bilgiç A., Tufan A.E., Yilmaz S., Özcan Ö., Özmen S., Öztop D.B., et al., "Association of Reactive–Proactive Aggression and Anxiety Sensitivity with Internalizing and Externalizing Symptoms in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder", Child Psychiatry & Human Development, vol.48, pp.283-297, 2017
 • 5 Bilgiç A., Toker A., Işik Ü., Kilinç İ., "Serum brain-derived neurotrophic factor, glial-derived neurotrophic factor, nerve growth factor, and neurotrophin-3 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder", European Child & Adolescent Psychiatry, vol.26, pp.355-363, 2017
 • 6 Yilmaz S., Hergüner S., Bilgiç A., Işik Ü., "Internet addiction is related to attention deficit but not hyperactivity in a sample of high school students", INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.19, pp.18-23, 2015
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Işik Ü, Çam Ray P. Aripiprazole-Induced Hoarseness: A Case Report. Clin Neuropharmacol. 2019 Feb 1.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 THE EPIDEMOLOGY OF CHILDHOOD PSYCHOPATHOLOGY IN TURKEY: A MULTICENTER NATIONWİDE STUDY (EPICPAT-T)
 • 2 Cortisol, dehydroepiandrosterone, and oxytocin levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder with and without comorbid conduct disorder.
 • 3 Sertraline-induced serotonin syndrome in an adolescent: a case report.
 • 4 Effective Treatment of Sleep Terror and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder with Atomoxetine.
 • 5 Risperidone-Related Urinary Incontinence in a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder.
 • 6 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuna Giden Yol: Çok Merkezli Bir Çalışmanın Yapısal Eşitlik Modellemesi.
 • 7 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve Perthes hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu.
 • 8 ’Üniversite Öğrencilerinden Oluşan Bir Örneklemde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Otistik Özellikler Arasındaki İlişki: Ön Veriler’
 • 9 ‘Metilfenidat Tedavisi İle İlişkili Nadir Bir Yan Etki: Kendini Yaralama Davranışı’
 • 10 ‘Zeka Geriliği ve Katatonik Şizofreni Tanısı Alan Bir Ergen Olguda Sağaltım Süreci’
 • 11 ‘Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Bir Erkek Olguda Sağaltım Süreci’
 • 12 ’Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erişkinlerde Gözden Zihin Okuma’
 • 13 ‘Atomoksetin ve Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisi Sonrası Gelişen Kore Atetoid Hareketler: Bir Olgu Sunumu’
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Mydriasis associated with atomoxetine treatment
 • 2 Effect of Methylphenidate on Kleptomania in a child with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
 • 3 Quetiapine-induced peripheral edema in a patient with opiate dependence.
 • 4 Chronic venous insufficiency in a man with a history of heroin injection: a case report.
 • 5 Exploratıon of Serum Braın-Derıved Neurotrophıc Factor, Glıal-Derıved Neurotrophıc Factor, Nerve Growth Factor, And Neurotrophın-3 Levels in Chıldren wıth Attentıon-Defıcıt/ Hyperactıvıty Dısorder.
 • 6 Attenuation of risperidone-induced hyperprolactinemia with aripiprazole.
 • 7 Association of anxiety, anxiety sensitivity and depressive symptoms with agression and disruptive behavioral disorders in children with ADHD
 • 8 Are ADHD Symptoms in Adults Associated with Theory of Mind?
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
 • 2 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
 • 3 Konya Otizm Günleri
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Leptin, Ghrelin and ADHD
 • 2 Teknoloji Ortamının Öğrenme ve Geliştirme Üzerindeki Rolü
 • 3 Çocuklarda Bağımlılık ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun İlişkisi
 • 4 Oxytocin and Vasopressin in ADHD and Conduct Disorder
 • 5 Selective Mutism Clinical Approach
 • 6 Türkiye' de Çocuk ve Ergenlerde Yapılan Bağımlılık Araştırmaları, Sınırlılıklar ve Yeni Ufuklar
 • 7 Bağımlılık ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • 8 Madde bağımlılığı ve oksitosin
 • 9 Günümüzde çocuk ve ergen psikiyatri asistanı olmak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi İlk Yıl Asistanları için ‘Mesleğe Başlarken’ Kursu.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Psikiyatri Derneği
 • 2 Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Pediatric Neurology
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Association of Suicide Attempt with Seroprevalence of Toxoplasma Gondii in Adolescents
 • 2 Altered serum levels of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Glial Derived Neurotrophic Factor (GDNF) but not Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2) in treatment-naïve children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder
 • 3 Cutoff Points for Salivary and Hair Cortisol Concentrations: Predicting Aggressive Behaviour and Depressive Symptoms in School Children and Adolescents. Journal: Psychoneuroendocrinology
 • 4 The relationship between leptin receptor polymorphism and suicide in depressed adolescents. Journal: Journal of Affective Disorders.
 • 5 Decreased Serum Orexin A Level in Drug Naive Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Journal: Neurological Sciences
 • 6 Dehydroepiandrosterone sulfate, free testosterone, and sex hormone binding globulin on susceptibility to attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal: Psychoneuroendocrinology
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Adolescents’ Sleep Habits, Internet Use and Changing Sleep-Wake Schedule
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. "Having an autistic child: A qualitative study"
 • 3 "Erken Çocukluk Dönemi Otizm Taramasının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çocuk Sağlığında Bilinmesi Gerekenler. Isparta Kum saati. Yıl: 2 Sayı: 19 Ekim 2018
VERDİĞİ DERSLER
Dışa Atım Bozuklukları
Erikson'un Psikososyal Gelişim Kuramı
Erken Başlangıçlı Şizofreni
Mental Retardasyon (Zihinsel Engellilik)
Otizm Spektrum Bozuklukları
Özgül Öğrenme Bozukluğu
Tik Bozuklukları
Yukarı çık