KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Umut KARACA
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta umutkaraca@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5204-3131
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP PR. (ERKEK) 31.07.2004
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, ÖZKAYA DİLEK, Evaluation of Ocular Trauma Score in Open Globe Injuries. Journal of Retina Vitreous, 30(3), , 281-284. Doi: 10.37845/ret.vit.2021.30.48, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KARACA Umut, AYYILDIZ ÖNDER, KÖYLÜ MEHMET TALAY, Tehmezov Selahattin, GÖKÇE GÖKÇEN, ÖZGE GÖKHAN, MUTLU FATİH MEHMET, Altıncı Sinir Felcinde Etiyoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi Yaklaşımımız. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), , 9-14. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 USTA GÜLŞAH, KARACA UMUT, KESKİNBORA HIDIR KADİRCAN, GÖNEN TANSU, Paralytic Strabismus in Turkish Children Examined at Three Tertiary Care Services: A Retrospective Cohort Study. journal of pediatric ophthalmology and strabismus, 58(5), , 282-286. (2021), (SCI-Expanded)
 • 4 KARACA UMUT, KAYA ENGİN, AYYILDIZ ÖNDER, ÖZGE GÖKHAN, KÜÇÜKEVCİLİOĞLU MURAT, USTA GÜLŞAH, MUTLU FATİH MEHMET, Evaluation of static and dynamic Pupillometry changes in men using Silodosin for benign prostatic hypertrophy. BMC Ophthalmology, 21(1), Doi: 10.1186/s12886-021-01894-7, (2021), (SCI-Expanded)
 • 5 KARACA UMUT, DURUKAN ALİ HAKAN, KÜÇÜKEVCİLİOĞLU MURAT, USTA GÜLŞAH, YILMAZ ALPER CAN, An Alternative Approach for External Drainage of Suprachoroidal Hemorrhage: Active Aspiration with Butterfly Needle. Seminars in Ophthalmology, 17(36), , 614-617. Doi: 10.1080/08820538.2021.1890790, (2021), (SCI-Expanded)
 • 6 USTA GÜLŞAH, KARACA UMUT, OKUR ERDOĞAN, OKUR NAZAN, KONUKCU ONUR, ÖZKAYA DİLEK, Bilateral mucocele in a patient with Robinow syndrome: A case report. Indian Journal of Ophthalmology - Case Reports, 1(2), , 370-372. Doi: 10.4103/ijo.IJO_1315_20, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÖZKAYA DİLEK, USTA GÜLŞAH, KARACA UMUT, A Case of Shield Ulcer Due to Vernal Keratoconjunctivitis. Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology, 20(4), , 505-508. (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 KARACA UMUT, KÜÇÜKEVCİLİOĞLU MURAT, AYYILDIZ ÖNDER, MUTLU FATİH MEHMET, ÖZGE GÖKHAN, Pediatric bilateral traumatic caroticocavernous fistula: corkscrew eyelid vessels as an indicator of severe congestion. Turkish Neurosurgery, 31(4), , 654-656. Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.30838-20.2, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 KARACA UMUT, KÜÇÜKEVCİLİOĞLU MURAT, ÖZGE GÖKHAN, DURUKAN ALİ HAKAN, Late onset endophthalmitis after sutureless intrascleral IOL implantation with Yamane Technique. International Journal of Ophthalmology, 14(9), , 1449-1451. (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 YILMAZ ALPER CAN, KARACA UMUT, Rustemov Taryel, DURUKAN ALİ HAKAN, Choroidal Neovascularization Secondary to Vitelliform Dystrophy: Optical Coherence Tomography Angiography versus Fluorescein Angiography. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 30(4), , 292-296. Doi: 10.5336/ophthal.2021-83736, (2021), (TR DİZİN)
 • 11 AKINCIOĞLU DORUKCAN, ÖZGE GÖKHAN, AYYILDIZ ÖNDER, GÖKÇE GÖKÇEN, KARACA UMUT, MUTLU FATİH MEHMET, Fourier analysis of corneal Scheimpflug imaging: clinical use in keratoconus. International Journal of Ophthalmology, 14(12), , 1963-1969. Doi: 10.18240/ijo.2021.12.23, (2021), (SCI-Expanded)
 • 12 KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, Bir göz hastalıkları uzmanınca askerliğe elverişsiz olduğu kararı verilen yükümlülerin etiyolojik değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), , 55-58. Doi: 10.17343/sdutfd.506691, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 13 KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, Assessment of effective dose preparability of bevacizumab for intraocular administration. Journal of Retina-Vitreous, 29(3), , 288-291. (2020), (TR DİZİN)
 • 14 KARACA UMUT, ÖZGE GÖKHAN, MUMCUOĞLU TARKAN, USTA GÜLŞAH, No Relationship between Visual Field Damage and Choroidal Thickness in Eyes with Primary Open-Angle Glaucoma. Ophthalmic Research, 63(5), , 491-496. (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 KARACA UMUT, Dagli Ozan, ÖZGE GÖKHAN, MUMCUOĞLU TARKAN, Bayer Atilla, Comparison of structural and functional tests in primary open angle glaucoma. INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 68(5), (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 KARACA UMUT, ALTINSOY HALİL İBRAHİM, CEYLAN OSMAN MELİH, MUTLU FATİH MEHMET, Bupivacaine injection for comitant horizontal strabismus: clinical and radiological results. ARQUIVOS BRASILEIROS DE OFTALMOLOGIA, 83(3), , 180-184. (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, GENÇ HAKAN, Canalicular laceration (cheese wiring) with a silicone tube after endoscopic dacryocystorhinostomy: when to remove the tube?. GMS Ophthalmology Cases Doi: 10.3205/oc000124, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 18 ÖZGÜRTAŞ TANER, Tekin Sercan, YEŞİLDAL FATİH, KARACA UMUT, Aydın Fevzi Nuri, Uğurlu Muhammed Talha, ÖZLER MEHMET, DURUKAN ALİ HAKAN, A novel model of retinopathy of prematurity in normobaric hyperoxic conditions. International Journal of Ophthalmology, 9(9), , 1265-70. Doi: 10.18240/ijo.2016.09.05, (2016), (SCI-Expanded)
 • 19 KARACA UMUT, DURUKAN ALİ HAKAN, MUMCUOĞLU TARKAN, ERDURMAN Fazıl Cüneyt, HURMERİÇ VOLKAN, An unusual complication of blunt ocular trauma: A horseshoe-shaped macular tear with spontaneous closure. Indian Journal of Ophthalmology, 62(4), , 501-503. Doi: 10.4103/0301-4738.121138, (2014), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARACA UMUT, The Questionable Diverse Effect of Agomelatine On Cisplatin Keratotoxicity. 6 th International Medicine and Health Sciences Researches Congress (2021). (Özet bildiri)
 • 2 KARACA UMUT, Endoplazmik retikulum stres inhibisyonunun korneal neovaskülarizasyondaki rolü. 4. INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES (2020). (Özet bildiri)
 • 3 KARACA UMUT, COVID-19 Pandemisinin Oftalmoloji Klinik Pratiğine Etkileri. 5. INTERNATIONAL MEDICINE AND HEALTH SCIENCES RESEARCHES CONGRESS (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARACA UMUT, SAVRAN MEHTAP, USTA GÜLŞAH, GÜLLE KANAT, CANKARA FATMA NİHAN, AŞCI HALİL, Can Endoplasmic Reticulum Stress Inhibition Reduce Inflammation Due to Alkaline Corneal Burns? -Preliminary Report-. Journal of Glaucoma - Cataract, 16(3), , 167-170. Doi: 10.37844/glauc.cat.2021.16.29, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZKAYA DİLEK, KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, Tek Taraflı Nonarteritik İskemik Optik Nöropati Geçiren Olguların Sağlıklı Gözlerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Vaka Kontrol Araştırması. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 30(3), , 172-177. Doi: 10.5336/ophthal.2020-79627, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 USTA GÜLŞAH, BAŞER KOLCU MUKADDER İNCİ, KARACA UMUT, COVID-19 Awareness of the Optician Students. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), , 261-267. Doi: 10.22312/sdusbed.969713, (2021), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KARACA UMUT, SAVRAN MEHTAP, USTA GÜLŞAH, GÜLLE KANAT, CANKARA FATMA NİHAN, AŞCI HALİL, Endoplazmik Retikulum Stres İnhibisyonu Alkali Kornea Yanıklarına Bağlı İnflamasyonu Azaltabilir mi. TOD 41. KIŞ SEMPOZYUMU (2020). (Özet bildiri)
 • 2 KARACA UMUT, AKINCIOĞLU DORUKCAN, Scheimpflug Imaging of Anterior Segment Following Keratoconus Treatment Protocols. SDÜ Tıp Fakültesi 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 3 KARACA UMUT, USTA GÜLŞAH, Milli Mücadele Döneminin En Ciddi Göz Problemi: Trahom ve Körlük. 100. Yılında Milli Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 KARACA UMUT, KONUKCU ONUR, SAĞLIK BILIMLERINDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDIRMELER Cilt I(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KARACA UMUT, COVID - 19 Pandemisi Güncel Yaklaşımlar(2021). BERİKAN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Göz Hastalıkları
Göz Muayenesi
 
Bu İçeriği Paylaş!