Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Muhammed Emre TULAY
Adı Soyadı Dr. Muhammed Emre TULAY
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110014
E-Posta muhammedtulay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 3.7.2009
Yüksek Lisans RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 22.2.2013
Doktora RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 19.12.2017
İLGİ ALANLARI
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Suç Teorisi)- Ceza Hukuku Özel Hükümler (Kişilere Karşı Suçlar, Suç Örgütleri)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Kriminoloji
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zeitlicher Geltungsbereich von deutschen Strafnormen im Vergleich zum türkischen Strafrecht (Alman ve Türk Ceza Hukukunda Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması), Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum/Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bochum/Almanya, 2013
 • Doktora Tezi
 • 1 Kriminelle Vereinigungen im deutschen Strafrecht im Vergleich zum türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligungsdogmatik (İştirak Kurumunun Özel İncelenmesi Altında Alman ve Türk Ceza Hukukunda Suç Örgütleri), Juritische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum/Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bochum/Almanya, 2017
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Bursiyeri - Resmi Burslu Öğrenci (1416 Sayılı Kanun), 2009-2017
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Temyiz Kanun Yolunda Bozmadan Sonraki Yargılama", Kamu Hukuku Güncel Meseleleri Sempozyumu-I, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, 18 Ekim 2018, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • 2 "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)", Türk-Alman Ceza Hukuku Konferansları II, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Isparta, 4 Ocak 2016
 • 3 Vortrag: „Augenblick zum Versammlungsgesetz in Deutschland (Alman Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Genel Bakış)“, 1st Comparative Seminar on Constitutional Law 14th to 21st June 2014, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 14-21 Haziran 2014
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD)
VERDİĞİ DERSLER
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Genel Hükümler-I
Ceza Hukuku Özel Hükümler
İnfaz Hukuku
Mesleki Yabancı Dil I (Almanca)
Yukarı çık