KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre TULAY
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110013
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7828-8302
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 03.07.2009
Yüksek Lisans RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 22.02.2013
Doktora RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 19.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Suç Teorisi)- Ceza Hukuku Özel Hükümler (Kişilere Karşı Suçlar, Suç Örgütleri)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Kriminoloji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TULAY MUHAMMED EMRE, Türk Ceza Hukukunda İntihara Yönlendirme Suçu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 26(2), , 804-837. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 TULAY MUHAMMED EMRE, Kast Unsuru ve Cezalandırılabilme Şartı Ekseninde Hakaret Suçu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27(3), , 573-587. (2015), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TULAY MUHAMMED EMRE, Yığınların Etkisiyle İşlenen Suçlarda Bireyin Cezai Sorumluluğu. 7. International Symposium on Law/7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2018 Conference (2021). (Özet bildiri)
 • 2 TULAY MUHAMMED EMRE, Gebeliğin Sonlandırılması Eyleminde Hekimin Faillik Durumu. IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 TULAY MUHAMMED EMRE, Türk Ceza Kanunu Bakımından Karantina Tedbirine Aykırı Davranma. 3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 4 TULAY MUHAMMED EMRE, Tefecilik Suçunda Fail ve Tipik Hareket Sorunu. 5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 5 TULAY MUHAMMED EMRE, İade Yasağı Olarak Siyasi Suçlar (Politische Straftaten als Auslieferungshindernis). 5. International Symposium on Law/V. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2018 Conference (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TULAY MUHAMMED EMRE, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçun Eşe Karşı İşlenmesi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(16), , 507-524. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TULAY MUHAMMED EMRE, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Yasal Şartların Yerindeliği ve Kararın Hukuki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25(4), , 477-525. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 TULAY MUHAMMED EMRE, Suç Ortaklarının Cezai Sorumluluğu Üzerinde Kamu Görevlisi Sıfatının Hukuki Etkisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 70(4), , 1223-1259. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 TULAY MUHAMMED EMRE, DOĞAN YAMAÇ, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), , 349-376. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 KARATEPE NUMAN, TULAY Muhammed Emre, Hakaret Suçunda İsnadın İspatı Hakkının Hukuki Niteliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(2), , 289-318. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 TULAY MUHAMMED EMRE, Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250). İzmir Barosu Dergisi , 117-157. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 TULAY MUHAMMED EMRE, Çocuğun Sünnetinde Hekim ve Ebeveynin Cezai Sorumluluğu. Ceza Hukuku Dergisi, 15(43), , 583-605. (2020), (TR DİZİN)
 • 8 TULAY MUHAMMED EMRE, Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), , 3171-3191. (2020), (TR DİZİN)
 • 9 TULAY MUHAMMED EMRE, SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN HUKUKİ ANALİZ VE ÖNERİLER (TCK m. 220/5). Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2019), (TR DİZİN)
 • 10 TULAY MUHAMMED EMRE, ”Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi”. Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’xxa Armağan , 673-686. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 11 TULAY MUHAMMED EMRE, ”Kanunilik İlkesi Işığında Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Delil Elde Etme Yöntemlerinde Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), , 2715-2736. (2016), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TULAY MUHAMMED EMRE, Kasten Öldürme Suçunun Tasarlanarak İşlenmesi. Selçuk Hukuk Kongresi II (2021). (Özet bildiri)
 • 2 TULAY MUHAMMED EMRE, Türk Hukukunda Genel ve Özel Af. Selçuk Hukuk Kongresi I (2020). (Özet bildiri)
 • 3 TULAY MUHAMMED EMRE, Temyiz Kanun Yolunda Bozmadan Sonraki Yargılama. Kamu Hukuku Güncel Meseleleri Sempozyumu-I, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları (2018). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 TULAY MUHAMMED EMRE, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan(2020). Seçkin Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TULAY MUHAMMED EMRE, Kriminelle Vereinigungen im deutschen Strafrecht im Vergleich zum türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligungsdogmatik (İştirak Kurumunun Özel İncelenmesi Altında Alman ve Türk Ceza Hukukunda Suç Örgütleri)(2018). Felıx-Verlag, Holzkirchen, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Öztürk Mustafa Kağan , Ceza Hukukunda Zincirleme Suç, Zincirleme Suç, 19.08.2021. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!