KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre TULAY
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110013
E-Posta muhammedtulay@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7828-8302
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK PR. 03.07.2009
Yüksek Lisans RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 22.02.2013
Doktora RUHR ÜNİVERSİTESİ (ALMANYA) 19.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Suç Teorisi)- Ceza Hukuku Özel Hükümler (Kişilere Karşı Suçlar, Suç Örgütleri)- Ceza Muhakemesi Hukuku- Kriminoloji
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Temyiz Kanun Yolunda Bozmadan Sonraki Yargılama", Kamu Hukuku Güncel Meseleleri Sempozyumu-I, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, 18 Ekim 2018 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, Cilt:1 ,Sayı: 2, Yıl: 2019, s. 205-218
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zeitlicher Geltungsbereich von deutschen Strafnormen im Vergleich zum türkischen Strafrecht (Alman ve Türk Ceza Hukukunda Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması), Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum/Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bochum/Almanya, 2013
 • Doktora Tezi
 • 1 Kriminelle Vereinigungen im deutschen Strafrecht im Vergleich zum türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligungsdogmatik (İştirak Kurumunun Özel İncelenmesi Altında Alman ve Türk Ceza Hukukunda Suç Örgütleri), Juritische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum/Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bochum/Almanya, 2017
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Bursiyeri - Resmi Burslu Öğrenci (1416 Sayılı Kanun), 2009-2017
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)", Türk-Alman Ceza Hukuku Konferansları II, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Isparta, 4 Ocak 2016
 • 2 Vortrag: „Augenblick zum Versammlungsgesetz in Deutschland (Alman Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Genel Bakış)“, 1st Comparative Seminar on Constitutional Law 14th to 21st June 2014, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 14-21 Haziran 2014
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 3 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Ceza Hukuku Genel Hükümler-I
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza Hukuku Özel Hükümler- Kişilere Karşı Suçlar
Ceza Hukuku Özel Hükümler -Kişilere Karşı Suçlar
Ekonomik Suçlar
İnfaz Hukuku
Kriminoloji
Mesleki Yabancı Dil I (Almanca)
Mesleki Yabancı Dil II (Almanca)
Suçun Yapısal Unsurları Açısından Yeni Türk Ceza Kanunu
Suçun Yapısal Unsurları Bakımından Yeni Türk Ceza Kanunu
 
Bu İçeriği Paylaş!