KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta ozguronal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 05.09.2004
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halk Eğitimi ve Ekip Çalışması ile Organ Bağışı Artışı Uyumu:Burdur İli Örneği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018Mezunlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programına İlişkinGörüşlerinin Değerlendirilmesi
 • 3 Geriatrik Hastalarda KOAH Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi
 • 4 Acil Servis ve Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • 5 Bir Aile Hekimine Kayıtlı 65 Yaş ve ÜzeriNüfusta Ev Güvenliğinin Değerlendirilmesi
 • 6 Beş yaşından küçük çocuğu olan annelerin güneşin sağlığa etkisineyönelik bilgi ve davranışlarının belirlenmesi
 • 7 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta ve Refakatçilerinin GözündenSigara Yasağına Uyum Durumu
 • 8 DENİZLİ’DE BİR TEKSTİL FABRİKASI ÇALIŞANLARINDASİGARA KULLANIMI VE BAĞIMLIK DURUMU
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Burdur Merkez Tsm İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Çerçevesinde İl Özel İdare Çalışanlarının İlk Muayene Sonuçları
 • 2 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Süt Ve Süt Ürünleri Tüketimi Ve Etkileyen Faktörler
 • 3 2007-2015 Yılları Arasındaki Burdur İli Brusella Vakalarının Tanımlanması
 • 4 Burdur İlinde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Üriner İnkontinans Ve Yaşam Kalitesine Etkisi,
 • 5 Öğretmenlerin Yaşam Kalitesi Ve Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
 • 6 Sağlık Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp (Tat) Kullanımına İlişkin Bilgi Tutum Ve Davranışları
 • 7 Burdur İli İlköğretim Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığının Değerlendirilmesi
 • 8 Yerelde Okul Sağlığı Uygulamaları
 • 9 Birinci basamak sağlık personelinin erişkin bağışıklamasında mevsimsel influenza aşısının bilinirliği
 • 10 Acil ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
 • 11 Bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri nüfusta ev güvenliğinin değerlendirilmesi
 • 12 Lise öğrencilerinin madde kullanım durumu ve sosyodemografik bulguları
 • 13 Denizli’de hayvancılığın yaygın olduğu dört ilçede hayvancılıkla uğraşan ailelerde kist hidatik (kh) seroprevelansı ve risk faktörleri
 • 14 Denizli’de iki tekstil işyerindeki işçilerde anemi sıklığı ve etkili faktörler
 • 15 Pau Tıp Ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin el hijyeni konusundaki bilgi, davranış ve becerilerinin değerlendirilmesi
 • 16 Yatan hasta ve refakatçilerinin gözünden sigara yasağına uyum durumu
 • 17 Denizli’de Bir tekstil fabrikası çalışanlarında sigara kullanımı ve bağımlık durumu
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Outcomes of smoking cessation interventions in older adults: Experience of Hopa State Hospital
 • 2 Factors associated with current smoking in COPD patients
 • 3 Evaluation of school teachers’ sociodemographic characteristics and quality of life according to their cigarette smoking status: a cross-sectional study from the eastern Black Sea region of Turkey.
 • 4 The role of nailfold capillaroscopy in interstinal lung disease-can it differentiate idiopatic cases from collagen tissue disease associated interstinal lung diseases?
 • 5 Evaluation of knowledge and attitudes of the health-care personnel in Giresun province regarding crimean-congo hemorrhagic fever before and after education
 • 6 Smoking status of teachers and their opinions about the law numbered 5727
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!