KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖNAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı
E-Posta ozguronal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6514-2120
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 05.09.2004
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Halk Eğitimi ve Ekip Çalışması ile Organ Bağışı Artışı Uyumu:Burdur İli Örneği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018Mezunlarının Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programına İlişkinGörüşlerinin Değerlendirilmesi
 • 3 Geriatrik Hastalarda KOAH Evrelerine Göre Anemi İlişkisinin İncelenmesi
 • 4 Acil Servis ve Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • 5 Bir Aile Hekimine Kayıtlı 65 Yaş ve ÜzeriNüfusta Ev Güvenliğinin Değerlendirilmesi
 • 6 Beş yaşından küçük çocuğu olan annelerin güneşin sağlığa etkisineyönelik bilgi ve davranışlarının belirlenmesi
 • 7 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta ve Refakatçilerinin GözündenSigara Yasağına Uyum Durumu
 • 8 DENİZLİ’DE BİR TEKSTİL FABRİKASI ÇALIŞANLARINDASİGARA KULLANIMI VE BAĞIMLIK DURUMU
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Burdur Merkez Tsm İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Çerçevesinde İl Özel İdare Çalışanlarının İlk Muayene Sonuçları
 • 2 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Süt Ve Süt Ürünleri Tüketimi Ve Etkileyen Faktörler
 • 3 Burdur İlinde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Üriner İnkontinans Ve Yaşam Kalitesine Etkisi,
 • 4 Öğretmenlerin Yaşam Kalitesi Ve Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
 • 5 Burdur İli İlköğretim Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığının Değerlendirilmesi
 • 6 Yerelde Okul Sağlığı Uygulamaları
 • 7 Birinci basamak sağlık personelinin erişkin bağışıklamasında mevsimsel influenza aşısının bilinirliği
 • 8 Acil ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
 • 9 Bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri nüfusta ev güvenliğinin değerlendirilmesi
 • 10 Lise öğrencilerinin madde kullanım durumu ve sosyodemografik bulguları
 • 11 Denizli’de hayvancılığın yaygın olduğu dört ilçede hayvancılıkla uğraşan ailelerde kist hidatik (kh) seroprevelansı ve risk faktörleri
 • 12 Denizli’de iki tekstil işyerindeki işçilerde anemi sıklığı ve etkili faktörler
 • 13 Pau Tıp Ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin el hijyeni konusundaki bilgi, davranış ve becerilerinin değerlendirilmesi
 • 14 Yatan hasta ve refakatçilerinin gözünden sigara yasağına uyum durumu
 • 15 Denizli’de Bir tekstil fabrikası çalışanlarında sigara kullanımı ve bağımlık durumu
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Outcomes of smoking cessation interventions in older adults: Experience of Hopa State Hospital
 • 2 Factors associated with current smoking in COPD patients
 • 3 Evaluation of school teachers’ sociodemographic characteristics and quality of life according to their cigarette smoking status: a cross-sectional study from the eastern Black Sea region of Turkey.
 • 4 The role of nailfold capillaroscopy in interstinal lung disease-can it differentiate idiopatic cases from collagen tissue disease associated interstinal lung diseases?
 • 5 Evaluation of knowledge and attitudes of the health-care personnel in Giresun province regarding crimean-congo hemorrhagic fever before and after education
 • 6 Smoking status of teachers and their opinions about the law numbered 5727
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!