KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Arzu GÜRDAL
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Telefon 2462110393
E-Posta arzugurdal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000 0002 8876 1503
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 28.06.2004
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 03.12.2007
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GRAFİK (SY) 13.08.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Mesleki Eğitim Dersleri Veren Grafik Tasarım Bölümlerinin Ders İçeriklerinin Piyasadaki İş Alanlarına Uyumu
 • 2 The finding direction problems of visually impaired people in the interior area and tactile diagrams
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 National Science Foundation (NSF)US-Turkish Workshop on Assistive TechnologyUS -Turkey Collaborative Effort in Advancing Assistive Technology based Education via State of the Art Research, Istanbul, Turkey, March 2011
 • 2 Hayatboyu Öğrenme Programı-Leonardo da Vinci Programı-LEONARDO DA VINCI VETPRO (Mesleki Eğitim ve Öğretim Profesyonelleri)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİHİ
 • 2 BİLİM İNSANI YETİŞTİRME VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA PROJESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Erasmus Personel Hareketliliği
 • 2 TUBİTAK BİDEP 2237
 • 3 SANATIN ANADOLU AYDINLANMASI 2010 PROJESİ
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Jürili Karma Sergi,"İsimsiz"
 • 2 ”BIRD WOMAN”-International Design Invitational Exhibition-KSDT INTERNATIONAL DESIGN TREND 2016 http://www.detra.org/
 • 3 “Long Live the Art! 1”
 • 4 ”Long Live the Art2!”
 • 5 “Derin Bakış”,
 • 6 ”Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin”-Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Uluslararası Jürili Ödüllü Karma Sanat ve Eğitim Materyalleri Sergisi
 • 7 ”FISH WOMAN” -International Design Invitational Exhibition-KSDT INTERNATIONAL DESIGN TREND 2016 http://www.detra.org/
 • 8 MELODY FOR NATURA-KSDT-KOREA SOCIETY OF EXIBITION-International Design Invitational Exhibition
 • 9 “DREAM IN THE DEEP”.
 • 10 ”GRAPHIC DESIGN AND PRINT1”-INTERNATIONAL DESIGN TREND
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 ”SENFONİ” KİŞİSEL GRAFİK TASARIM SERGİSİ
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 ”BİR BEN VAR BENDEN İÇERİ”
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 NKÜ 1. Uluslarararsı Posta Sanatı Bienali "İsimsiz 2"
 • 2 ”DAĞINIK”- Karakter Tasarımı, 1.Uluslararası Çizgi Film/Animasyon festivali ve sergisi
 • 3 ”BİR BEN VARDIR BENDE, BENDEN İÇERİ” Sanat ve Tasarım Alanlarında Dün Bugün Gelecek- Selçukludan Bugüne Geometri Uluslararası Jürili Karma Sergi,“Bir ben var benden içeri”.
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak
 • 1 Çizgilerle bolu eskiz yarışması
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!