KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Ahmet ELNUR
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Telefon 2462110934
E-Posta ahmetelnur@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3287-535X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 28.06.2006
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 09.07.2020
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET (YL) 02.07.2015
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 26.06.2020
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Elnur, A. (2019). "Estonya'da Kadın", N. Öztürk (Ed.), Geçmişten Günümüze Avrupa’da Kadının Hukukî Durumu Cilt II içinde (s.133-158), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Elnur, A. (2019). "Refah Rejimleri Bağlamında Babalık Yönelimli Aile Politikaları", Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 2(1), 48–66.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Elnur, A . (2020). "Anatolia Turizm Akademisi Online Dersleri", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31 (3), 327-329.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Elnur, A., “Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, 2013.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eke, P., Elnur, A., “Geleneksel Türk Kadını Kimliğinin İnşasında Dilin Kullanımı ve Sözel Şiddetin Yeniden Üretimi”, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunlarının Kariyer ve İstihdam Durumları ile Üniversiteye Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!