KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nil Didem ŞİMŞEK
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3494-1971
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 67
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUĞU 30.08.1994
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 03.07.1998
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 03.07.1998
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 10.04.2003
MARMARA ÜNİVERSİTESİ YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 10.04.2003
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 23.12.2011
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 02.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ASLAN SERKAN, ŞİMŞEK NİL DİDEM, Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Eleştirel Okuma Düzeyleri Arasındaki İlişki. IJELS Educating for the Future, 9(4), , 69-81. Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.69, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Yıldız Cemal, Türkçe Dersleri İçin Metinsellik Ölçütlerine Dayalı Bir Metin Anlama Etkinliği. Education Quarterly Reviews, 4(1), , 432-448. Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.257, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Sontay Fatih, Ortaöğretim Öğrencileri İçin Edebi Merak Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(3), , 209-221. Doi: 10.52380/ijpes.2021.8.3, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ŞİMŞEK NİL DİDEM, MÜLDÜR MERVE, The mediating role of writing attitude in the relationship between secondary school students’ attitudes towards Turkish course and reading attitudes . African Educational Research Journal, 8(2), , 95-108. Doi: 10.30918/AERJ.8S2.20.036, (2020), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEZE SANİYE, KÖÇER GÜLHAN, ŞİMŞEK NİL DİDEM, Depremzede Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Önerisi: “Bibliyoterapi". 11. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞİMŞEK Nil Didem, Şimşek, N. D. (2023). Türkçe derslerine yönelik bir eleştirel okuma modeli örneği: Scamper tekniği. 8th International “BASKENT” Congress on Humanities and Social Sciences Proceedings Book, 259-270.. VIII. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 ŞİMŞEK NİL DİDEM, 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ OKUMA PARÇALARININ “OKUMA KÜLTÜRÜ” ALT TEMALARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. 2nd INTERNATIONAL “ARTEMİS” CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 ŞİMŞEK NİL DİDEM, BEHİÇ AK’IN KİTAPLARININ DEYİM VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMES. 2nd INTERNATIONAL “ARTEMİS” CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES (2022). (Tam metin bildiri)
 • 5 ŞİMŞEK NİL DİDEM, KONUŞMA BECERİSİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR: BİR SİSTEMATİK ANALİZ ÇALIŞMASI. 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES IN A CHANGING WORLD (2022). (Tam metin bildiri)
 • 6 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlişkisel Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) Doi: 10.14486/IJSCS350, (2015). (Özet bildiri)
 • 7 YILDIZ CEMAL, ŞİMŞEK Nil Didem, Evaluation of a Textual Exercise in the 6th Grade Turkish Course Workbook in Terms of Textuality. 1.International Akdeniz Language Studies Conference (2012). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Türkçe Eğitimi Açısından Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kalıp Söz Varlığının Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 105-122. Doi: 10.48146/odusobiad.1109153, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 KOLÇAK ŞİVA, ŞİMŞEK NİL DİDEM, Üniversitelerde Okutulan Ortak Türk Dili Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 5(7), , 389-397. Doi: 10.46872/pj.116, (2020), (Diğer)
 • 3 MÜLDÜR MERVE, ŞİMŞEK NİL DİDEM, Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin ve Yapılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), , 843-867. Doi: 10.16916/aded.723246, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Ortaokul öğrencilerinin söz varlığını geliştirmeye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), , 105-126. Doi: 10.31464/jlere.658536, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ŞİMŞEK Nil Didem, Amerika'daki 8.sınıf İngilizce ve Türkiye'deki 8.sınıf Türkçe Ana Dili Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tema/Ünite ve Türleri Açısından Karşılaştırılması . International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), , 1314-1326. Doi: 10.24289/ijsser.279140, (2015), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ŞİMŞEK Nil Didem, Sosyal Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Tarih, Turizm, Eğitim, Ekonomi, Siyaset ve İletişim(2023). Özgür Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Kuramdan Uygulamaya Yaratıcı Yazma(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Teknolojik Yaklaşımlara Dayalı Türkçe Öğretimi(2023). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ŞİMŞEK NİL DİDEM, TÜRKÇE EĞİTİMİNDE SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ(2023). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Disipliner Okuryazarlık(2022). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Disipliner Okuryazarlık(2022). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış El Kitabı(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Kuram ve Uygulamada Dünyada Ana Dili Öğretimi(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ŞİMŞEK NİL DİDEM, 21. Yüzyılda Çocuk ve Eğitim(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 MÜLDÜR MERVE, ŞİMŞEK NİL DİDEM, YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(2021). EĞİTİM YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 ŞİMŞEK NİL DİDEM, MÜLDÜR MERVE, Pedagojik Bakış Açısıyla Metin Tipleri, Türleri ve Yapıları(2020). İKSAD, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 14 ŞİMŞEK NİL DİDEM, Erken Çocukluk Dönemine Disiplinler Arası Bakış(2016). Lambert Academic Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Sosyal Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Tarih, Turizm, Eğitim, Ekonomi, Siyaset ve İletişim, Bilimsel Kitap, Editör, 25.03.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi IJES, Dergi, Editör, 01.01.2023 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı, Bilimsel Kitap, Çeviri Editörlüğü, 24.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Dilbilimi
Eleştirel Okuma
Konuşma Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
MÜZE EĞİTİMİ
Öğretmenlik Uygulaması 1
Öğretmenlik Uygulaması 2
TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMESİ
Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Türkçe Öğretim Programları
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
 
Bu İçeriği Paylaş!