KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Asena Gizem YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110681
E-Posta asenayigit@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9791-2211
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 03.07.2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 29.07.2019
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 03.08.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Davranışsal İktisat,Deneysel İktisat,Nöroekonomi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yiğit, Asena Gizem (2020). INTERGENERATION ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPULSIVE BUYING BEHAVIOR AND HEDONIC CONSUMPTION: A COMPARISON BETWEEN Y AND Z GENERATIONS, (in Edit: Selim Adem HATIRLI, Şevket Alper KOÇ, Onur DEMİREL), THEORETICAL AND APPLIED STUDIES ON TURKISH ECONOMY VOL. I, IJOPEC, LONDON
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YİĞİT, Mehmet, YİĞİT, Asena Gizem (2019). Hedonik Tüketimin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinde Sosyal Medyanın Aracılık Rolü, Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.15-37
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YİĞİT, Asena Gizem (2019). Bentham’ın Fayda Kuramına Evrimsel Yaklaşım: Kahneman’ın Deneyimlenen Fayda Kuramı, 11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, s.17-24
 • 2 YİĞİT, Mehmet, YİĞİT, Asena Gizem (2018). Yoksullastıran Büyüme Hipotezinin Sınanması: 2003 – 2018 Türkiye Örnegi. Izmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, 2103-2114.
 • 3 YİĞİT, Asena Gizem, TEKER, Türker (2018). Gelir ve Gelir Dağılımındaki Adaletin Suç Oranları Üzerindeki Etkisi, 2. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu
 • 4 YİĞİT, Mehmet, YİĞİT, Asena Gizem (2018). İşsiz Büyüme Tezinin Sınanması: 2005-2017 Türkiye Örneği. II. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER AKADEMIK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU
 • 5 BECEREN, Ertan, Yiğit, Asena Gizem (2013). Dünya Krizleri ve İzdüşümleri. International Congress on Economics, Finance and Banking, Kyrgyzstan
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dulupçu, M., A., Yiyit, M., ve Genç, A., G., (2017). "Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Blockchain ve Bitcoin", KAYFOR15, 1-4 Kasım 2017, Isparta.
 • 2 Genç, A., G., ve Hatırlı, S., A., (2017). "Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi: Türkiye Örneği", 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 5-7 Ekim, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!