KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Volkan KARABOĞA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114270
E-Posta durmuskaraboga@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9184-3550
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 09.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) 04.01.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 31.05.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Şehir Tarihi, Tahrir Defterleri, Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi,,Osmanlı 'da Kırsal Hayat ve Tarım
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 KARABOĞA, Durmuş Volkan, XVI. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti'nde İktisadi Hayat (1518-1568), Gece Kitaplığı, Ankara 2020.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Durmuş Volkan KARABOĞA, "16. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti'nin Cizye Gelirleri ve Bu Gelirlerin Diyarbekir Eyaleti Açısından Mâli Önemi", Multidisipliner Çalışmalar III (Sosyal Bilimler), (Edit. Hasan Babacan&A.Şevki Duymaz), Şubat 2018, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.403-419.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARABOĞA, Durmuş Volkan, “XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Hububat ve Bakliyat Üretimi ve Umumi Dağılımları”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), Sayı:17, Diyarbakır/2011, ss.9-26.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KARACA, Behset - Durmuş Volkan KARABOĞA, "XVI. Yüzyılda Diyarbekir Eyaleti'nde Sınâi Bitkileri Üretimi", Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, Kastamonu Üniversitesi, Sayı:1, Issue:1, Cilt/Volume:1, 2017, ss.17-33
 • 2 KARABOĞA, Durmuş Volkan, "Klasik Dönemde Osmanlı Devleti'nde Tarıma Etki Eden Faktörler ve Bu Faktörlerin Ortaya Çıkardığı Sonuçlar",The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Tarih Özel Sayısı, Volume:5 Issue 6, December 2012, p. 313-327.,
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KARABOĞA, Durmuş Volkan, “Klasik Dönemde Osmanlı’da Tarım Araçları ve Teknikleri”, Diyarbakır Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu, (01-03 Haziran 2010), Diyarbakır’da Tarım ve Hayvancılık, (Edit. Prof. Dr. Kenan Haspolat, Prof. Dr.Kemal Güven, Yrd. Doç. Dr. Reyhan Gül Güven), Ankara 2010, C.1, ss.420-425.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KARABOĞA, Durmuş Volkan, “16. Yüzyılda Diyarbekir (Amid) Sancağı’nda Tarımsal Üretim, Verimlilik ve Hayvancılık”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, (02-05 Kasım 2016), (Edit. Yard. Doç. Dr. Ufuk Bircan, Yard. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Mustafa Temel, Pınar Gürhan Kılıç), Diyarbakır 2017, C.1, ss.553-563.
 • 2 KARABOĞA, Durmuş Volkan, “Osmanlı Toplumunda Eğlence Kültürü ve Müzik (In the Ottoman Society Entertainment Culture and Music)”, I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 06-08 Mayıs 2015-Diyarbakır, I. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi E- Bildiriler Kitabı, (Edit. Dr. Tarkan Yazıcı-Doç. Dr. Kürşad Gülbeyaz), Müzik Eğitimi Yayınları, Mayıs/2015, ss.449-456.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KARABOĞA, Durmuş Volkan, “Osmanlı Dönemi Bayezid (Ağrı) Sancağı Havalisindeki Madencilik Faaliyetlerine Genel Bakış” IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, (18-20 Ekim 2017) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi &Ağrı Valiliği, Ağrı/Türkiye.
VERDİĞİ DERSLER
Celali İsyanları
Gerileme Dönemi Osmanlı Kurumları Tarihi
Klasik Dönem Osmanlı Kurumları Tarihi
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Osmanlı Devletinde Türkmenler ve Yörükler
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Osmanlı Şehircilik Tarihi
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I
Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti II
Osmanlıca I
Osmanlıca II
Tarih Metodolojisi
 
Bu İçeriği Paylaş!