KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Telefon 2462114333
E-Posta aliyalkin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0326-1578
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 12.02.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) 09.01.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 17.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Yıldız, Osman-Ali Osman, Yalkın, Tarihî Türk Lehçeleriyle Karşılaştırmalı Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2021.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yalkın, Ali Osman, "Yûnus Emre Dîvânı'nda Fiil-Tamlayıcı İlişkisi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 6, 2016, ss. 1501-1519.
 • 2 Yalkın, Ali Osman,"Türkmence-Türkçe Sözlük'teki Sözcük Kök ve Tabanlarında Ünsüz Uyumu", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, ss. 469-491.
 • 3 Yalkın, Ali Osman, "Abdu'r-rahmân-i Darîr'in Tafsîl-i Tarîk-i Mukarrebîn ve Sebîli'l-Müttebi'în Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım", TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, 2014, ss. 287-295.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalkın, Ali Osman, "Teke Yöresi ve Çevresi Ağızlarında Görülen Eskicil Biçimler", I. Teke Yöresi Sempozyumu Bildiriler Kitabı I-II (4-6 Mart 2015, Burdur), Burdur, Eylül 2015, C. I, ss. 23-32.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yalkın, Ali Osman, "Yeşilova Ağzında (Burdur) Görülen -{mXşlAn} Birleşik Ulacı ve İşlevi Üzerine", Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu Tam Metin Kitabı (UTAS, 26-28 Eylül 2019, Van), Van, Ekim 2019, s. 347-354.
 • 2 Gündüz Önal, Aysun-Ali Osman, Yalkın, "Göller Yöresi ve Çevresi Ağızlarında Türkçeleşen Alıntı Kelimeler Üzerine Bazı Tespitler", XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (16-18 Ekim 2019, Samsun), Samsun, 2019, s. 267-278.
 • 3 Çağırkan, Barış-Ali Osman, Yalkın, "Çokkültürlülük ve Çokdillilik Bağlamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Dil: Hertevince (Hértevin Dili)", VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (12-13 Aralık 2019, İstanbul), İstanbul, 2019, s. 1847-1858.
 • 4 Yalkın, Ali Osman, "Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi’ne Ait Arap Harfli Metinlerde Geçen Alıntı Dil Birimlerindeki Dudak Uyumu Süreci Üzerine", IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (02-04 Kasım 2017, Malatya), Malatya, Aralık 2018, s. 398-409.
 • 5 Besli, Ertan-Ali Osman, Yalkın, "Eski Türkçe Kelimelerin Atabey Ağzındaki Görünümü", II. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi Bildiri Kitabı (23-25 Mayıs 2014, Saraybosna, Bosna Hersek), Sarajevo, 2014, ss. 255-273.
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu ve Rumeli Ağızları
Dil Bilimi I
Dil Bilimi II
Osmanlı Türkçesi Grameri
Tarihi Türk Lehçeleri I
Tarihi Türk Lehçeleri II
Türk Dili Tarihi I
Türk Dili Tarihi II
Uzmanlık Alan Dersi-1
 
Bu İçeriği Paylaş!