KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Özgür TÜRKER
Birimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-4019-4976
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 74
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 18.06.2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARİH 18.06.2007
Yüksek Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) (TEZLİ) 23.09.2011
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH (YL) (TEZLİ) 23.06.2011
Doktora ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 18.10.2017
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TARİH (DR) 18.10.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Genel Türk Tarihi,Kafkasya Tarihi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKER Özgür, “Kazak” Adının Tarihî ve Etimolojik Kökenleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 189-201. (2020), (Diğer)
 • 2 TÜRKER Özgür, Don Kazakları Arasında Stenka Razin İsyanı (1670-1671). Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , 163-186. (2020), (Diğer)
 • 3 SOOFIZADEH ABDOLVAHID, TÜRKER ÖZGÜR, Rusya-İran (Kaçar) İlişkileri Adına Dehşet Verici Bir Hadise: Rusya’nın Tahran Başkonsolosluğu Baskını ve Büyükelçi Aleksandr Griboyedov ve Maiyetinin Katledilmesi (11 Şubat 1829). Belleten, 82(294), , 569-586. (2018), (AHCI)
 • 4 TÜRKER ÖZGÜR, ÖZEN FİRDES, Oğuznâme, Selçuknâme ve Meliknâme’ye Göre Selçuklu Hanedanı’nın Menşei. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 331-351. (2017), (TR DİZİN)
 • 5 TÜRKER Özgür, Soofızadeh A., Gürcistan’ın Rus Himayesine Girmesi ve Sonuçları Georgiyevsk Antlaşması’ndan Ağa Muhammed Han’ın Tiflis Seferine. History Studies International Journal of History , 149-149. Doi: 10.9737/historys1546, (2015), (TR DİZİN)
 • 6 TÜRKER Özgür, Ükten S. S. , Haçlılar Moğollar ve Ortadoğu’da Haçlı Moğol Münasebetleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 54(1), , 321-346. Doi: 10.1501/dtcfder_0000001384, (2014), (Diğer)
 • 7 TÜRKER ÖZGÜR, Kuzey Kafkasya’daki Rus işgaline Dair Rusça Kaynaklar Üzerine. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 33(55), , 183-218. Doi: 10.1501/Tarar_0000000569, (2014), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TÜRKER ÖZGÜR, Rus Kazaklarında İnanç, Gelenek ve Görenekler. 2020 Yılı Bilge Tonyukuk Yılı Anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 2 TÜRKER ÖZGÜR, Mirza Ebûl Hasan Han İlci’nin Rusya Sefareti (1815-1816). ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES - VII (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TÜRKER ÖZGÜR, 1804-1813 Rus-İran Savaşı’nın Başlıca Nedenleri Üzerine. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(1), , 75-91. (2017), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 TÜRKER ÖZGÜR, 20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri(2021). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TÜRKER ÖZGÜR, GÜNEY KAFKASYADA RUSYA-İRAN NÜFUZ MÜCADELESİ (1779-1813)(2020). Türk Tarih Kurumu, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 TÜRKER ÖZGÜR, Yalnız Kurt: Toros, RAUF DENKTAŞ’A ARMAĞAN(2020). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TÜRKER ÖZGÜR, SEYYAHLARIN İZİNDE TÜRKİSTAN(2019). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TÜRKER ÖZGÜR, KARADUMAN RAKKUŞ, SELÇUKLU TARİHÇİLİĞİNİN ZAMANSIZ KAYBI: PROF. DR. FEDA ŞAMİL ARIK’A ARMAĞAN, TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR III(2018). GECE KİTAPLIĞI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 TÜRKER ÖZGÜR, ER KİŞİ EBULFEZ ELÇİBEY’E ARMAĞAN(2018). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 TÜRKER ÖZGÜR, DEDE KORKUT’UN İZİNDE 30 YIL PROF. DR. ÜÇLER BULDUK’A ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR(2017). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 TÜRKER ÖZGÜR, KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL, PROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞAN: TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR II(2017). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 TÜRKER ÖZGÜR, NEFESTEN TAŞA, TAŞTAN KÂĞIDA: TÜRKLER VE MOĞOLLARDA TARİH YAZICILIĞI(2014). Türkiye Alim Kitapları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dergi, Editör, 20.01.2019 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 MİSER Sinan , Mudanya Mütarekesi Sürecinde Tarafların Politik Tutumları Ve Boğazlar Bölgesindeki Askeri Hareketlilik, enellikle, Türk Milli Mücadelesi'nin; Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak yürüttüğü ve yaklaşık dört yıllık kanlı bir mücadeleden sonra, Türk kuvvetlerinin 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e girmesiyle bittiği kabul edilmektedir. Bu tarihten itibaren gelişen ve 11 Ekim 1922 tarihinde İtilaf Devletleriyle varılan uzlaşma ile noktalanan bir süreç vardır ki söz konusu bu genel kanıya ait tarihin (9 Eylül 1922) biraz daha ileriye (11 Ekim 1922) çekilmesini haklı kılacak niteliktedir. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlatılan Büyük Taarruz harekâtı, Yunan kuvvetlerine ağır bir darbe indirmiş, bozulan Yunan birliklerinin Anadolu'dan tamamen atılması için Türk takip harekâtı yönünü Boğazlar bölgesine çevirmiştir. Türk takip harekâtı sonucu, Anadolu'daki Yunan kuvvetleri Eylül 1922'nin ortalarına kadar temizlenmiştir. Ancak, Trakya bölgesine kaçan ve orada yerleşmeye çalışan Yunan kılıç artıklarının takibi amacıyla, Boğazlar bölgesine yaklaşan Türk kuvvetleri, İtilaf Devletleri kuvvetleri ile karşı karşıya gelmiştir. Boğazlar bölgesindeki bu karşılaşma önemli bir krizi de beraberinde getirmiştir. Bu kriz; Misakı Milli sınırları içerisinde bulunan Doğu Trakya'nın Türk idaresine teslimi konusunda, İtilaf Devletleri ile Türk kuvvetlerini, neredeyse, sıcak bir savaşın eşiğine getirmiştir. Doğu Trakya'ya yerleşen Yunan kuvvetlerinin, İtilaf Devletlerinin desteğiyle, İstanbul üzerinden Anadolu'yu yeniden işgale kalkışması bile ihtimal dâhilindedir. Şüphesiz böyle bir durum, Türk zaferinin kazanımlarını ortadan kaldıracak riskler taşımaktadır. Yaklaşık olarak bir ay süre ile (11 Eylül-11 Ekim 1922) Boğazlar bölgesinde yaşanan bu kriz esnasında, tarafların politik ve askerî tutumlarının incelenerek çözüme kavuşturulması süreci bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Beş bölüm şeklinde planlanan çalışmada; krizin oluşumundan, çözümüne kadar geçen süreç içerisinde yer alan taraflar tek tek ele alınarak incelenmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın, krizin çözümünde geliştirdiği "kontrollü askerî baskı politikasını" nasıl uyguladığı, TBMM'nin süreçteki yeri ile İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın politik tavırları ayrı ayrı değerlendirilerek, Boğazlar bölgesindeki askerî hareketliliğin diplomasi sahasındaki gelişmelere nasıl bir yön çizdiği incelenmiştir., 15.02.2021. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Çağdaş Türk Dünyası
Kafkasya-Türkiye Siyasi İlişkiler Tarihi
Modern Ortadoğu Tarihi
Rusya nın Güney Kafkasya Siyaseti
Türk Siyasal Düşünce Tarihi
Türkistan Tarihi
XX. Yüzyıl Dünya Tarihi
Yakınçağ Avrupa Tarihi
Yeni ve Yakınçağ Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!