KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdulkadir YILDIZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-4247-8462
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 42
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP 29.07.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILDIZ ABDULKADİR, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, EROĞLU İBRAHİM, CİNKARA OSMAN, ALDEMİR FATMA NUR, Geleceğin Hekimleri Etik İkilemle Karşılaştıklarında Nasıl Davranacaklar? Adli Tıp Staj Rehberliğine Bir Bakış. Adli Tıp Bülteni, 27(1), , 35-41. Doi: 10.17986/blm.1533, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 EROĞLU İBRAHİM, YILDIZ ABDULKADİR, SEVİÇİN SEDAT, Incestuous childhood sexual abuse between siblings resulting in pregnancy without sexual intercourse. Journal of Forensic Sciences , 1-5. Doi: 10.1111/1556-4029.15023, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 YILDIZ ABDULKADİR, Physical Violence against Older Adults: A 7-Year Retrospective Evaluation from a University Hospital s Department of Forensic Medicine. Senex:Journal of Aging Studies, 5(2), , 48-59. Doi: 10.24876/senex.2022.44, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 SEVİÇİN SEDAT, YILDIZ ABDULKADİR, GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, Lokomotor Sistem Kısıtlılıklarında Fonksiyonel Bozukluk Oranı Cetveli Oluşturma Çalışması. Adli Tıp Bülteni, 26(1), , 8-19. Doi: 10.17986/blm.1392, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 5 YILDIZ ABDULKADİR, Savcı Özge, EROĞLU İBRAHİM, ÇAYLI ERDİNÇ, The suicidal deaths in Isparta: A 10-year retrospective autopsy study. Medicine Science | International Medical Journal, 10(4), , 1138-1144. Doi: 10.5455/medscience.2021.03.095, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 6 YILDIZ Abdulkadir, Gurpinar Suleyman Serhat, Yagci Fatma Esen, cayli Erdinc, Baydar Cetin Lutfi, Retrospective Analysis of Sudden Cardiac Deaths in a 10-Year Autopsy Series in the City of Isparta in Turkey. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY, 41(4), , 263-268. Doi: 10.1097/PAF.0000000000000593, (2020), (SCI-Expanded)
 • 7 YILDIZ ABDULKADİR, KILIÇ FARUK, ÇABUK SELİN, AKTAŞ ÇALLIOĞLU GİZEM ÇAĞLA, Characteristics of the Sociodemographic, Clinical and Crime-Related Actions in Patients with Psychotic Symptoms Evaluated with the Claim of Committing a Crime-Related Action in a University Hospital between 2012 and 2018. The Bulletin of Legal Medicine, 25(2), , 72-82. Doi: 10.17986/blm.1322, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 8 YILDIZ ABDULKADİR, ÇAYLI ERDİNÇ, KAYĞUSUZ ÖZGÜR RIZA, KARA GÜLSÜM HÜLYA, Isparta İlinde Adli Geriatrik Ölümler: 2010 – 2018 Verileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), , 516-526. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 9 YILDIZ ABDULKADİR, Çocuk ve Ergenlerde Nöroanatomik Gelişimin Çocuk Ceza Sorumluluğuna Etkisi. The Bulletin of Legal Medicine, 23(3), , 190-200. Doi: 10.17986/blm.2018345606, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 YILDIZ ABDULKADİR, Perkütan nefrolitotomi operasyonunun nadir ama ölümcül bir komplikasyonu masif hava embolisi.. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), , 189-193. Doi: 10.17343/sdutfd.354762, (2018), (TR DİZİN)
 • 11 Demirer Mustafa, Küpeli AHMET, BAYDAR ÇETİN LÜTFİ, ÇEVİKER KADİR, YILDIZ ABDULKADİR, Aksoy Kamuran, YAZKAN RASİH, A ticking time bomb: Death caused by acute cardiac tamponade as a result of ruptured aberrant vascular tissue between the right atrium and left lung.. European Journal of Forensic Sciences, 3(2), (2016), (IM: Index Medicus )
 • 12 ÇEVİKER KADİR, Demirer Mustafa, Kupeli Ahmet, YILDIZ ABDULKADİR, YAZKAN RASİH, Little Thunder May Be the First Sign of a Perfect Storm: A Case of Postmortem Diagnosed AEF and Slitted Esophagus. ANNALS OF VASCULAR SURGERY, 29(1), , 162-164. Doi: 10.1016/j.avsg.2014.09.012, (2015), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Seviçin Sedat, YILDIZ Abdulkadir, ISPARTA İLİNDE 2011 İLE 2020 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN CEZAEVİ ÖLÜMLERİ. 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÇABUK Selin, GÜRPINAR Süleyman Serhat, YILDIZ Abdulkadir, 2020-2021 YILLARI ARASINDA TRAVMA NEDENİ İLE BAŞVURAN 15 YAŞ VE ÜSTÜ OLGULARIN MAĞDUR PROFİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 3 DUMAN İmran Bilgehan, YILDIZ Abdulkadir, GÜRPINAR Süleyman Serhat, ERGÖNEN Ege, KURTARAN Ali Utku, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA MI? İYİ HEKİMLİK UYGULAMASI MI?. 2. Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ATALAY ABBAS, YILDIZ ABDULKADİR, Ceza Sorumluluğu Değerlendirmesi Yapılan Zihinsel Yetersizlik Tanılı Olgularda Sosyodemografik, Klinik ve Kriminolojik Özellikler. Ahi Evran Medical Journal, 5(3), , 243-251. Doi: 10.46332/aemj.869007, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, AKYILDIZ Abdulbaki, ŞİMŞEK FULYA, YILDIZ ABDULKADİR, Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri: 2014 – 2018 Verileri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 26(2), , 175-182. Doi: 10.17343/sdutfd.514199, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 IŞIK ÜMİT, AKTEPE EVRİM, ŞİMŞEK FULYA, AKYILDIZ Abdulbaki, YILDIZ ABDULKADİR, Isparta İlinde Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik, Klinik ve Ailevi Özellikleri: 2014 – 2018 Verileri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), , 53-57. Doi: 10.22312/sdusbed.514228, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 YILDIZ ABDULKADİR, Killing Beans; Two Cases of Asphyxia Due to Bean Seed Aspiration. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), , 78-80. Doi: 10.22312/sdusbed.357011, (2017), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YILDIZ Abdulkadir, Eroğlu İbrahim, Multidisipliner Boyutlarıyla Türkiye'de Yaşlı İstismarı ve İhmali(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 EROĞLU İBRAHİM, YILDIZ ABDULKADİR, Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri(2021). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, YILDIZ ABDULKADİR, Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri(2021). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YILDIZ ABDULKADİR, EROĞLU İBRAHİM, Olgularla Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri(2021). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÜRPINAR SÜLEYMAN SERHAT, YILDIZ ABDULKADİR, Forensic Psychiatry and Ethical Approaches in Legal Issues(2021). Nova Science Publishers, Inc., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!