KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Zümrüt Arda KAYMAK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7284-008X
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 105
Web Of Science Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 31
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 30.06.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, The prognostic value of decrease in prognostic nutritional index in stage III non-small cell lung cancer patients during curative thoracic radiotherapy. Indian Journal of Cancer, 20(1), , 15-23. Doi: 10.4103/ijc.IJC_14_20, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 ARSLAN DENİZ, KOCA TİMUR, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÇEVENER METİN, BAŞARAN HAMİT, Clinicopathological features and outcomes of 251 patients with esophageal cancer in the Eastern Anatolian Region of Turkey where upper gastrointestinal system tumors are endemic: Single-center data. International Journal of Radiation Research, 21(2), , 305-310. Doi: 10.52547/ijrr.21.2.18, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 Erkılınç Gamze, Yüceer Ramazan Oğuz, ERDEMOĞLU Evrim, KAYMAK Zümrüt Arda, Darbaş Şerife Mehtap, Bozkurt Kemal Kürşat, Çiriş İbrahim Metin, The expression of stanniocalcin-1, estrogen receptor and progesterone receptor in endometrioid endometrial cancer. TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 20(1), , 8-15. Doi: 10.4274/tjod.galenos.2023.93646, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 4 ERTUNÇ ONUR, ERDEM ÖZLEM, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, OVER SERÖZ KARSİNOMUNDA VE BORDERLİNE SERÖZ TÜMÖRDE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PINCH/LIMS-1 ANTİKOR EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERİ. Medical Journal of Suleyman Demirel University, 30(3), , 592-601. Doi: 10.17343/sdutfd.1349330, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 5 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, The Role of Systemic Immune-Inflammation Indices, Dosimetric and Surgical Parameters in the Prediction of Breast Fibrosis after Whole Breast Radiotherapy. UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 32(3), , 166-173. Doi: 10.4999/uhod.226304, (2022), (SCI-Expanded)
 • 6 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZDAMAR ÜNAL GÜLİN, ÖZKAN EMİNE ELİF, The Association of Death Anxiety, Loneliness, and Hopelessness with Clinical Features and Qualityof Life in Palliative Radiotherapy Patients. Turkish Journal of Oncology, 37(3), , 337-345. Doi: 10.5505/tjo.2022.3546, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 7 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZSEVEN ALPER, Prediction of Ipsilateral Lung Doses in Breast Radiotherapy by Anatomical Measurements Before Treatment Planning. Turkish Journal of Oncology, 36(1), , 87-95. Doi: 10.5505/tjo.2020.2478, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 8 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, KARAHAN NERMİN, ERDOĞAN MEHMET, ERDEMOĞLU EVRİM, ZİHNİ İSMAİL, ŞENGÜL SEVİM SÜREYYA, Correlation of <sup>18<\/sup>F-FDG/PET SUV<sub>max<\/sub>, SUV<sub>mean<\/sub>, MTV, and TLG with HIF-1α in Patients with Colorectal Cancer. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 30(2), , 93-100. Doi: 10.4274/mirt.galenos.2021.04934, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 9 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, The esophageal dose–volume parameters for predicting Grade I–II acute esophagitis correlated with weight loss and serum albumin decrease in lung cancer radiotherapy. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 17(1), , 94-98. Doi: 10.4103/jcrt.JCRT_410_19, (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 ÖZKAN EMİNE ELİF, USTA GÜLŞAH, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Detection of radiotherapy-related damage in head and neck cancer patients by evaluating volumetric changes in lacrimal gland, nasolacrimal duct and computed tomography attenuation changes in lens. International Ophthalmology, 41(4), , 1157-1165. Doi: 10.1007/s10792-020-01670-4(0123456789().,-volV() 0123458697().,-volV), (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ŞİRİN ÖZDEMİR BEYZA, Nazofarinks Kanserli Hastaların Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Planlamasında Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Dozimetrik Karşılaştırılması: Kesitsel Araştırma. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 41(4), , 445-453. Doi: 10.5336/medsci.2021-83826, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 12 EVRİMLER ŞEHNAZ, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, DİLER HANEFİ, Lokal İleri Evre Rektum Kanseri Hastalarında Neoadjuvan Kemoradyoterapi Sonrası Yanıt Değerlendirmede Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü . Selçuk Tıp Dergisi, 37(3), , 209-217. Doi: 10.30733/std.2021.01511, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 13 ERKILINÇ GAMZE, KARAHAN NERMİN, BAŞPINAR ŞİRİN, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, EVRİMLER ŞEHNAZ, The immunohistochemical expressions of mismatch repair genes MLH1, PMS2, MSH6, MSH2 in gastric cancer; A tissue microarray study. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(3), , 487-497. Doi: 10.17343/sdutfd.866797, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 14 ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, Baş-Boyun Kanseri Yoğunluk Ayarlı Radyoterapisinde Parotis Bezi Hacmi ve Hedef Hacim İlişkilerinin Parotis Bezi Dozuna Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4), , 655-661. Doi: 10.17343/sdutfd.981789, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 15 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, ÇOBANBAŞ İBRAHİM, EVRİMLER ŞEHNAZ, KAYAN MUSTAFA, GBM Olgularında Adjuvan Radyoterapi Sonrası Nüks Paterninin Doz Dağılımı ile İlişkisi: EORTC ve RTOG Kılavuzlarının Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), , 447-454. Doi: 10.17343/sdutfd.672273, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 16 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ERDOĞAN MEHMET, Predictive value of immune‑inflammation indices in terms of metabolic response and outcome after curative radiotherapy for non‑small cell lung cancer. The Clinical Respiratory Journal , 849-856. (2020), (SCI-Expanded)
 • 17 ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Evaluating the predictive value of quantec rectum tolerance dose suggestions on acute rectal toxicity in prostate carcinoma patients treated with IMRT. Reports of Practical Oncology Radiotherapy, 25(1), , 50-54. Doi: 10.1016/j.rpor.2019.12.002, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 18 ERKILINÇ GAMZE, EVRİMLER ŞEHNAZ, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÇİRİŞ İBRAHİM METİN, OĞUZOĞLU ALİ SERDAR, KARAHAN NERMİN, Menengiom olgularının histopatolojik alt tiplerinin, görüntüleme yöntemleri ve klinik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesi. SMYRNA TIP DERGİSİ , 14-23. (2020), (Diğer)
 • 19 KOCA TİMUR, ARSLAN DENIZ, BAŞARAN HAMİT, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Tastekin Didem, SEZEN DUYGU, Koca Ozlem, Binici Dogan Nasir, BAŞSORGUN CUMHUR İBRAHİM, Ozdogan Mustafa, Dietary and Demographical Risk Factors for Oesophageal Squamous Cell Carcinoma in the Eastern Anatolian Region of Turkey Where Upper Gastrointestinal Cancers are Endemic. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(5), , 1913-1917. Doi: 10.7314/apjcp.2015.16.5.1913, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 20 Başaran Hamit, KOCA TİMUR, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ARSLAN DENİZ, KARACA SİBEL, Treatment Outcomes and Survival Study of Gastric Cancer Patients: A Retrospective Analysis in an Endemic Region. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(5), , 2055-2060. Doi: 10.7314/apjcp.2015.16.5.2055, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 21 arslan deniz, Tural Deniz, KOCA TİMUR, Tastekin Didem, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Basaran Hamit, Gunduz Seyda, Tatli Ali Murat, Goksu Sema Sezgin, Uysal Mukremin, Kargi Aysegul, Kargi Bulent, KORAL LOKMAN, BAŞSORGUN CUMHUR İBRAHİM, Unal Dilek, Mutlu Hasan, COŞKUN HASAN ŞENOL, Ozdogan Mustafa, Bozcuk Hakan, Prognostic factors in clinical stage T4N2 locally advanced non-small cell lung cancer. JOURNAL OF BUON, 20(2), , 573-579. (2015), (SCI-Expanded)
 • 22 KOCA TİMUR, BAŞARAN HAMİT, ARSLAN DENİZ, SEZEN DUYGU, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, KILINÇ ÖZLEM, KARACA SİBEL, BAŞSORGUN CUMHUR İBRAHİM, OKAY HİLMİ ÖNDER, DEMİRCİ MÜNİR, Prominent response with helical tomotherapy in recurrent ameloblastic carcinoma of maxillary sinus: a case report. Radiation Oncology, 9(1), , 1-5. Doi: 10.1186/1748-717X-9-157, (2014), (SCI-Expanded)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERKILINÇ GAMZE, ERTUNÇ ONUR, KIRAN MEHMET, KARAHAN NERMİN, AYVAZ ÇELİK HAVVA HİLAL, YAVUZ DUDU DİLEK, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Evaluation of PD1 and PDL1 expressions in Squamous Cell Carcinoma and Lichen Planus. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), , 147-157. Doi: 10.22312/sdusbed.816756, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZKAN EMİNE ELİF, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, INVESTIGATION OF THE PROGNOSTIC IMPORTANCE OF PRE-TREATMENT ADVANCED LUNG CANCER INFLAMMATION INDEX VALUES IN LIMITED STAGE SMALL- CELL LUNG CANCERS. Kocatepe Tıp Dergisi, 22(6), , 468-472. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZKAN EMİNE ELİF, ÖZSEVEN ALPER, KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, Efficacy of Thermoformable Vacuum Head Cushion on Set-up Accuracy in IMRT of Head & Neck and Brain Tumors. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2), , 131-139. Doi: 10.22312/sdusbed.810408, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ATABEK NESLIHAN, KAYALI FEVZİYE İLKNUR, KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, TOPRAK UĞUR, The Correlation of Radiological Findings of Parotid Gland with Xerostomia Grade after Radiotherapy of Head and Neck Cancers. Acta Oncologica Turcica, 53(1), , 29-36. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, ÖZKAN EMİNE ELİF, Evre IB-III Serviks Kanserinde Definitif ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 117-122. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, Kayalı Fevziye İlknur, Habiboğlu Rahşan, Dosimetric Comparison of Three-Dimensional Conformal Radiotherapy, Forward-Planned Intensity Modulated Radiotherapy and Volumetric Modulated Arc Therapy in Intact Breast Radiotherapy without Lymphatic Irradiation. Acta Oncologica Turcica, 52(2), , 293-302. Doi: 10.5505/aot.2019.06977, (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, MEME KANSERINDE LOKAL TEDAVI YAKLAŞIMLARI(2022). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 KAYMAK ZÜMRÜT ARDA, FRONTIERS IN INTENSITY-MODULATED RADIOTHERAPY RESEARCH(2022). NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC., NEW YORK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KAYMAK ÇERKEŞLİ ZÜMRÜT ARDA, BRAKİTERAPİ UYGULAMALARI(2021). Akademisyen kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
RADYASYON ONKOLOJİSİ
 
Bu İçeriği Paylaş!