KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ER
Birimi Eczacılık Fakültesi
Bölüm Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110183
E-Posta mustafaer@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 22.07.1998
Yüksek Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 24.10.2002
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KİMYA (DR) 05.03.2009
İLGİ ALANLARI
Farmasotik Kimya, Doğal Ürünlerin Total Sentezi, Asimetrik Sentez, Alkaloid Kimyası, Heterohalkaklı Bileşikler, Yapı analizi (NMR, FTIR, HPLC vb.).
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mustafa ER and Necdet COŞKUN, A Short and Efficient Asymmetric Synthesis of (±)-epi-cytoxazones from cis-(1R,2S,5R)-menthyl 4-methoxyphenylglycidates Chemistry of Natural Compounds 2014, 50, 6, 1071-1074
 • 2 Esin KAYA, Adnan KURT, and Mustafa ER Thermal Degradation Behavior of Methyl Methacrylate Derived Copolymer J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 8502-8512 (2012)
 • 3 Mustafa ER and Necdet COŞKUN, Substituent effect on the asymmetric induction with (1R,2S,5R)- and (1S,2R,5S)-menthol auxiliaries The Journal of the Chemical Society of Pakistan 2010 32, 2, 198-208
 • 4 Mustafa ER and Necdet COŞKUN, cis-(-)-Menthyl phenylglycidates in the asymmetric synthesis of taxol side chain Arkivoc 2009 (xii) 153-160
 • 5 Necdet COŞKUN and Mustafa ER New Alkoxyzinc Salts Mediated Chemoselective Transesterification Reactions Turk J Chem 29 (2005) , 455 - 461
 • 6 Necdet COŞKUN and Mustafa ER Efficient and chemoselective alkyl bromoacetate–Zn mediated transesterification method Tetrahedron 59 (2003) 3481–3485
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Er, a -Hidroksi-b-Aminoasit Yapısı İçeren [1,2,3]-Triazol Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu, XXVII. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale, S-SE024
 • 2 Mustafa Er, İmmünomodülatör (-)-Cytoxazone Epimerleri Olan (4R,5S)-ve (4S,5R)-epi-Cytoxazone Enantiyomer Karışımlarının Cis-Aril Glisidatlar Üzerinden Sentezleri , XXV. Ulusal Kimya Kongresi , 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum OP262
 • 3 M. Er, N. Coşkun, Reformatsky Reaksiyonu Koşullarında Tetrahidro-imidazo[1,5-b]izoksazol-2-on Türevlerinin Sentezleri, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi , 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak OS29
 • 4 N. Coşkun, M. Er, Selective crossesterification of 3A,4,5,6-tetrahydroimidazo [1,5-b]isoxazole-2,3-dicarboxylic Acid Dimethyl ester derivatives at the reformatsky reaction conditions, XVI. Ulusal Kimya Kongresi , 10-13 Eylül 2002, Konya 607
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sitrik ve İzositrik Asitlerin Kimyasal Yoldan Sentezleri
 • Doktora Tezi
 • 1 Homokiral Epoksitlerin Sentezleri ve Bazı Doğal Bileşiklerin Total Sentezlerindeki Kullanımları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 a-Hidroksi-b-Aminoasit Yapısı İçeren [1,2,3]-Triazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Farmakolojik Özelliklerinin Araştırılması, Muş Alparslan Üniversitesi BAP, Proje No:2013-0012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Muş Alparslan Üniversitesi Merkez Laboratuarı Projesi, DPT (Kalkınma Bakanlığı)
 • 2 Tetrahidroimidazo[1,5-b]izoksazollerin çevrilmeleri: İki dişli N-heterosiklik karben (NHC) öncüleri olan kararlı 3H-imidazol-1-ium ylidlerin sentezleri. TUBİTAK, Proje No: 107T840
 • 3 Taxol analoglarının sentezleri ve anti kanser özelliklerinin araştırılması , D.P.T. Proje No: 2001/02
 • 4 İzositrik ve Sitrik Asitlerin Kimyasal Yoldan Sentezi, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2000/38
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Department of Chemistry, The Ohio State University, Columbus/USA (Visiting Scholar olarak 3 aylık YÖK bursu)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Atayalvaç SHMYO Müdürü 2018-
 • 2 MŞÜ Genel Sekreter V. 2012 - 2013
 • 3 MŞÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü 2011 - 2012
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 MŞÜ BAYPUAM Müdürü 2014 - 2015
 • 2 MŞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2010 - 2011
 • 3 MŞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı 2009 - 2010
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 MŞÜ Merkez Lab. Koordinatörü 2012 - 2014
 • 2 MŞÜ Senato Üyesi 2010 - 2015
 • 3 MŞÜ Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi 2009 - 2011
 • 4 MŞÜ BAP Merkez Üst Komisyon Üyesi 2009 - 2014
 • 5 MŞÜ Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi 2009 - 2014
VERDİĞİ DERSLER
Farmakoloji
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Heterohalkalı Bileşiklerin Kimyası
İleri Organik Reaksiyonlar I (YL)
İleri Organik Reaksiyonlar II (YL)
Organik Kimya
Organik Kimya I
Organik Kimya II
Organik Kimya III
Temel Kimya
 
Bu İçeriği Paylaş!