KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Serkan ASLAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114541
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8515-4233
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 21
Alıntı Sayısı: 1299
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 04.06.2007
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 04.06.2007
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2012
FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 13.07.2012
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) 09.01.2017
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) 09.01.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Disiplinlerarası öğretim, değerler eğitimi, eleştirel düşünme, çokkültürlü eğitim, program değerlendirme, nitel araştırma, çok değişkenli istatistik analizleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜNER TUĞBA, ASLAN SERKAN, An Analysis of the Relationship Between the Pre-Service Teachers’ Curriculum Literacy and Their Preparedness to Teach. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), , 111-126. Doi: 10.34056/aujef.1177806, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ASLAN SERKAN, The Predictive Role Of The Primary School Teachers’ Educational Beliefs On Their Curriculum Design Orientation Preferences. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(3), , 765-781. Doi: 10.52380/ijpes.2022.9.3.776, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ASLAN SERKAN, Using Cooperative Learning and the Flipped Classroom Model with Prospective Teachers to Increase Digital Literacy Self-Efficacy, Technopedagogical Education, and 21st Century Skills Competence. International Journal of Progressive Education, 18(3), , 108-124. Doi: 10.29329/ijpe.2022.439.8, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 ASLAN SERKAN, AN ANALYSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT STYLES IN TERMS OF SOME VARIABLES. International Online Journal of Education and Teaching, 9(2), , 955-970. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 ASLAN SERKAN, The Effect of Prospective Teachers’ Beliefs About the Necessity of Multicultural Education and Self-Efficacy Perceptions of Multicultural Education: A Path Model. International Journal of Psychology and Education Studies, 9(1), , 102-114. Doi: 10.52380/ijpes.2022.9.1.552, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 6 SÜĞÜMLÜ ÜZEYİR, ASLAN SERKAN, The Use of Web 2.0 Tools in Mother-tongue Instruction: Teachers’ Experiences. International Journal of Education and Literacy Studies, 10(1), , 124-137. Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.124, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 7 ALANOĞLU MÜSLİM, ASLAN SERKAN, KARABATAK SONGÜL, Do teachers’ educational philosophies affect their digital literacy? The mediating effect of resistance to change. Education and Information Technologies , 3447-3466. Doi: 10.1007/s10639-021-10753-3, (2022), (SSCI)
 • 8 SARITAŞ Burcu, ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, ASLAN SERKAN, An Examination of the Activities in the Unit "Solar System And Eclipses" in the 6th Grade Science Textbook in Terms of Critical Thinking Standards. Journal of Science Learning, 5(2), , 277-290. Doi: 10.17509/jsl.v5i2.44087, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 9 ASLAN SERKAN, Analysis of Digital Literacy Self-Efficacy Levels of Pre-service Teachers. International Journal of Technology in Education, 4(1), , 57-67. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 10 ASLAN SERKAN, KAZU HİLAL, ELEMENTARY PROSPECTIVE TEACHERS' EXPERIENCES REGARDING DIGITAL STORYTELLING. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 9(1), , 37-50. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 11 ASLAN SERKAN, ŞİMŞEK NİL DİDEM, The Relationship between Secondary School Students’ Epistemological Beliefs and Critical Reading Levels. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(4), , 69-81. Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.69, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 12 ASLAN SERKAN, The effect of the flipped classroom model on pre-service teachers' digital literacy and their digital pedagogical competence. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), , 73-89. Doi: 10.29329/epasr.2021.383.4, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 13 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill. International Journal of Educational Methodology, 6(1), , 43-55. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 14 ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimleri ile İlgili Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), , 1133-1148. (2020), (TR DİZİN)
 • 15 ASLAN SERKAN, Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(16), , 6047-6068. (2020), (TR DİZİN)
 • 16 ASLAN SERKAN, Teacher Candidates’xx Experiences with the Flipped Classroom Model: A Phenomenological Approach. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), , 201-211. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 17 ASLAN SERKAN, The Relationship Between Secondary School Students’xx Critical Thinking Levels and Their Attitudes Towards Reading. International Online Journal of Educational Sciences, 12(5), , 114-123. (2020), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 18 ASLAN SERKAN, THE IMPACT OF ARGUMENTATION-BASED TEACHING AND SCENARIO BASED LEARNING METHOD ON THE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT. Journal of Baltic Science Education, 18(2), , 171-183. (2019), (SSCI)
 • 19 ASLAN SERKAN, An Analysis of Prospective Teachers’ Curriculum Literacy Levels in Terms of Reading and Writing. Universal Journal of Educational Research, 7(4), , 973-979. Doi: 10.13189/ujer.2019.070408, (2019), (Diğer)
 • 20 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, The Predictive Power of the Pre-Service Teachers’ Self-EfficacyBeliefs upon Their Preparedness to Teach. International Education Studies, 12(9), , 27-33. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 21 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, The Value of Helpfulness: An Analysis of the 4th Grade Primary School Students’ Views and Their Drawings. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5), , 106-118. Doi: 10.15345/iojes.2019.05.007, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 22 ASLAN SERKAN, An Analysis of Secondary School Students’ Views Regarding Basic Democratic Values in terms of Several Variables. European Journal of Educational Research, 8(2), , 491-500. Doi: 10.12973/eu-jer.8.2.491, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 23 ASLAN SERKAN, How is Multicultural Education Perceived in Elementary Schools in Turkey? A Case Study. European Journal of Educational Research, 8(1), , 233-247. Doi: 10.12973/eu-jer.8.1.233, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 24 ASLAN SERKAN, The Relationship Between Critical Thinking Skills and Democratic Attitudes of 4th Class Primary School Students. International Journal of Progressive Education, 14(6), , 61-69. Doi: 10.29329/ijpe.2018.179.5, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 25 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), , 233-262. (2018), (TR DİZİN)
 • 26 ASLAN SERKAN, Investigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), , 307-326. (2018), (TR DİZİN)
 • 27 ASLAN SERKAN, Relationship between the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude in 4th Grade Students. International Journal of Progressive Education, 14(2), , 29-36. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 28 ASLAN SERKAN, GÖKDEMİR Mehmet Ali, Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5(2), , 53-63. (2018), (Diğer)
 • 29 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), , 373-385. Doi: 10.21547/jss.281737, (2017), (TR DİZİN)
 • 30 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, The Relationship between Prospective Teachers Critical Thinking Dispositions and Their Educational Philosophies. Universal Journal of Educational Research, 5(4), , 544-550. Doi: 10.13189/ujer.2017.050403, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 31 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An investigation of the relationship between prospectiveclassroom teachers’ critical thinking standards and their attitudes towards democracy. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), , 458-472. (2017), (TR DİZİN)
 • 32 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, The relationship between pedagogical formation training certificate program prospective teachers’ critical thinking attitudes and their perceptions on professional ethical principles. European Journals of Education Studies, 3(1), , 227-237. Doi: 10.5281/zenodo.259477, (2017), (Diğer)
 • 33 ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), , 1453-1468. (2017), (TR DİZİN)
 • 34 ASLAN SERKAN, GÖKDEMİR Mehmet Ali, Resim-iş eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının seramik eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(4), , 1-22. (2017), (TR DİZİN)
 • 35 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme standartları ile demokrasiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), , 277-294. (2017), (TR DİZİN)
 • 36 KARAKUŞ MEMET, ASLAN SERKAN, İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 15(4), , 1325-1344. (2016), (TR DİZİN)
 • 37 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An analysis of the units “I’m learning my past” and “the placewhere we live” in the social studies textbook related to critical thinking standards. Eurasian Journal of Educational Research , 35-54. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 38 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An analysis of the units “I’m learning my past” and “the placewhere we live” in the social studies textbook related to critical thinking standards. Eurasian Journal of Educational Research , 35-54. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 39 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An examination of teachers’ views regarding the conformity of social studies textbooks to the critical thinking standards. Journal of Education and Training Studies, 4(11), , 12-20. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 40 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), , 924-954. (2016), (TR DİZİN)
 • 41 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies , 533-546. (2016), (EBSCO)
 • 42 ASLAN SERKAN, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(7), , 203-227. (2016), (TR DİZİN)
 • 43 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), , 23-32. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 44 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), , 1672-1683. (2015), (TR DİZİN)
 • 45 SADIK FATMA, ASLAN SERKAN, İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), , 115-138. (2015), (TR DİZİN)
 • 46 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlu eğitim sisteminde yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), , 326-346. (2015), (TR DİZİN)
 • 47 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), , 883-894. (2015), (EBSCO)
 • 48 ASLAN SERKAN, KAZU HİLAL, Birleştirilmiş sınıflı okullarda dizgeli eğitimin öğrencilerin akademik başarılarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), , 856-865. (2015), (EBSCO)
 • 49 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Ortaokul öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlu eğitim sistemine yönelik yaşamış oldukları sorunlar (Elazığ ili örneği). İlköğretim Online (elektronik), 14(2), , 770-786. (2015), (TR DİZİN)
 • 50 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma). Turkish Studies, 9(5), , 251-263. (2014), (TR DİZİN)
 • 51 KARAKUŞ MEMET, ASLAN SERKAN, ergüven sevgi, Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 9(8), , 209-234. (2014), (TR DİZİN)
 • 52 ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ”öğretmen” kavramına yönelik algılarının metaforik incelenmesi. Turkish Studies, 8(6), , 43-59. (2013), (TR DİZİN)
 • 53 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, 2004 ilköğretim programının ölçme-değerlendirme boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. İlköğretim Online (elektronik), 12(1), , 87-108. (2013), (TR DİZİN)
 • 54 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Serbest etkinlik dersinin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi , 133-145. (2013), (TR DİZİN)
 • 55 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma). Turkish Studies, 7(2), , 693-706. (2013), (TR DİZİN)
 • 56 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, İlköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), , 78-84. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 57 KAZU İBRAHİM YAŞAR, ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), , 1081-1108. (2011), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ASLAN SERKAN, Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Performans Görevinin Uygulanmasına Yönelik Görüşleri. INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 Gültekin İlknur, ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Bilimsel Sorgulamanın Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 3 ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 4 DÖNMEZ YAPUCUOĞLU MELEK, ASLAN SERKAN, Eğitim Programı Okuryazarlığı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi: Bir Sistematik Derleme. 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 5 ASLAN SERKAN, UYULAN Vesile, Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin ve Uygulamalarının İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 6 ASLAN SERKAN, GÜNER TUĞBA, Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Etiği İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 ASLAN SERKAN, ETKİNLİKLERLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNE VE STANDARTLARINA ETKİSİ. IXth International Eurasian Educational Research Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 8 Güner Tuğba, ASLAN SERKAN, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevrim İçi Öğrenme (Senkron) Ortamları ile İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2021) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 9 ASLAN SERKAN, Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlığına ve Dijital Pedagojik Yeterliğine Etkisi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2021) (2021). (Tam metin bildiri)
 • 10 ASLAN SERKAN, Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Süreci Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 11 Yalçın Mehmet Burak, ASLAN SERKAN, Dijital Hikâye İle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi: İçerik Analizi. VIII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 12 SÜĞÜMLÜ ÜZEYİR, ASLAN SERKAN, Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 13 ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 14 ASLAN SERKAN, Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adayları Ne Düşünmektedirler?. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi Doi: 10.14527/9786257228992, (2020). (Özet bildiri)
 • 15 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIIth International Eurasian Educational Research Congress (2020). (Tam metin bildiri)
 • 16 ASLAN SERKAN, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersi ile İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi. VIIth Internationa lEurasian Educational Research Congress (2020). (Tam metin bildiri)
 • 17 ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (2020). (Tam metin bildiri)
 • 18 ASLAN SERKAN, GÜNDÜZ MEVLÜT, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıfa İlişkin Algılarının Metaforik İncelenmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 19 ASLAN SERKAN, GÜNDÜZ MEVLÜT, Hayat Bilgisi Öğretimi Dersinde Amaçlanan Kazanımlarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Zihin Haritası Tekniği ile Değerlendirilmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 20 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Erdemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 21 ASLAN SERKAN, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 22 ASLAN SERKAN, Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 23 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Öğretmen adaylarının sınıf içi etik dışı davranış düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 24 ASLAN SERKAN, ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışları İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 25 Sarıtaş Burcu, ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, ASLAN SERKAN, 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Eleştirel Düşünme Standartları Bakımından İncelenmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 26 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An Analysıs of Prospective Teachers’ Preparedness to Teach and Their Self-Efficacy Beliefs in Terms of Several Variables. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES-V (2019). (Tam metin bildiri)
 • 27 ASLAN SERKAN, Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 28 ASLAN SERKAN, Ortaokullardaki Düşünme Dostu Sınıf Ortamlarına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 29 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Oluşları ile Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 6.Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 30 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Geliştirilen Disiplinlerarası Öğretim Programı Aracılığıyla Öğrencilerde Hoşgörü Değerinin ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilme Sürecinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 31 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin duygu ve düşüncelere saygı ile hoşgörü tutumlarının ve görüşlerinin incelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 32 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerinin ve görüşlerinin incelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 33 ASLAN SERKAN, Ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • 34 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik görüşlerinin ve çizimlerinin incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Doi: 10.14527/978-605-241-229-9, (2018). (Tam metin bildiri)
 • 35 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers In Terms Of Certain Variable. International Conference on New Horizons in Education (2017). (Tam metin bildiri)
 • 36 ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 37 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile demokratik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 38 ASLAN SERKAN, GÖKDEMİR Mehmet Ali, Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congres (2017). (Tam metin bildiri)
 • 39 ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congres (2017). (Tam metin bildiri)
 • 40 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 41 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma. IV. International Eurasian Educational Research Congress (2017). (Tam metin bildiri)
 • 42 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Velilerin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 43 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2017). (Tam metin bildiri)
 • 44 ASLAN SERKAN, GÖKDEMİR Mehmet Ali, Resim-iş eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının seramik eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 45 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 46 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasiye yönelik tutumları ile eleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 47 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmenlik formasyonu alan farklı bölüm mezunlarının eleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 5th World Conference on Educational and Instructional Studies- (2016). (Tam metin bildiri)
 • 48 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmenlik formasyonu alan farklı bölüm mezunlarının eleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 49 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 50 ASLAN SERKAN, TUNCER Murat, Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2016). (Tam metin bildiri)
 • 51 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Examination of the relationship between the critical thinking dispositions of prospective teachers and their attitudes towards multicultural education trends. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 52 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 53 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğuna ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 54 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Investigation of prospective teachers’ critical reading selfefficacy in terms of different variables. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 55 KARAKUŞ MEMET, ASLAN SERKAN, İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2015). (Tam metin bildiri)
 • 56 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan“geçmişimi öğreniyorum ve yaşadığımız yer” ünitelerinin eleştirel düşünme standartları doğrultusunda incelenmesi. 1. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 57 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Investigation of secondary school teachers’ opinions related to problems which they have encountered in the 444 intermittent compulsory education system and their proposals for solutions (Sample of Elazıg). V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (2014). (Tam metin bildiri)
 • 58 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Fırat Üniversitesi örneği). Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler Kongresi (2013). (Tam metin bildiri)
 • 59 KAZU HİLAL, AŞKIN Zehra, ASLAN SERKAN, The opinions of the teachers who work at regional boarding primary education schools (A case study of Elazıg). 7. Eğitim Araştırmaları Kongresi (2012). (Tam metin bildiri)
 • 60 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu (2012). (Tam metin bildiri)
 • 61 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, AŞKIN Zehra, Serbest etkinlik dersinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). 7. Eğitim Araştırmaları Kongresi (2012). (Tam metin bildiri)
 • 62 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, 2004 ilköğretim programının “ölçme ve değerlendirme”boyutunun yapılan araştırmalara dayalı olarak değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ASLAN SERKAN, UYULAN Vesile, ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 502-543. Doi: 10.21764/maeuefd.1138759, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ASLAN SERKAN, Güner Tuğba, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME (SENKRON) ORTAMLARI İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 11(1), , 398-421. Doi: 10.7884/teke.5439, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumları ve Görüşlerinin İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(2), , 80-97. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 4 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), , 328-340. (2018), (TR DİZİN)
 • 5 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA. Milli Eğitim , 97-110. (2018), (TR DİZİN)
 • 6 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), , 58-82. (2018), (TR DİZİN)
 • 7 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, A REVIEW OF PERCEPTIONS RELATED TO TOLERANCE VALUE OF PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 9(31), , 56-74. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, AN ANALYSIS OF THE SELF-REGULATION LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), , 455-470. (2017), (TR DİZİN)
 • 9 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), , 163-175. (2017), (TR DİZİN)
 • 10 ASLAN SERKAN, Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 61-73. (2017), (Diğer)
 • 11 ASLAN SERKAN, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), , 231-253. (2017), (TR DİZİN)
 • 12 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, DİNÇER SERKAN, ARISOY BETÜL, Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), , 25-50. (2015), (TR DİZİN)
 • 13 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), , 49-63. (2014), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 2 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlu eğitim sisteminde yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 3 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, 2004 ilköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutunun yapılan araştırmalara dayalı olarak değerlendirilmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (2011). (Tam metin bildiri)
 • 4 KAZU HİLAL, ASLAN SERKAN, Fransa ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme sisteminin karşılaştırılması. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ASLAN SERKAN, Teknolojik Yaklaşımlara Dayalı Türkçe Öğretimi(2023). Pegem Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ASLAN SERKAN, Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme(2023). Pegem Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ASLAN SERKAN, Kuramdan Uygulamaya Yaratıcı Yazma(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ASLAN SERKAN, Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ASLAN SERKAN, Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ASLAN SERKAN, Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi(2021). Pegem Akademi Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ASLAN SERKAN, Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ASLAN SERKAN, Kuramdan Uygulamaya Hayat Bilgisi Öğretimi(2020). Pegem Akademi Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 ASLAN SERKAN, Karakter ve Değer Eğitimi(2019). Pegem Akademi Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Uygulama Örnekleriyle Çokkültürlü Eğitim ve Değerler Eğitimi(2019). Anı Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Bilimsel Kitap, Editör, 20.10.2023 - 20.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 Teknolojik Yaklaşımlara Dayalı Türkçe Öğretimi, Bilimsel Kitap, Editör, 23.08.2023 - 23.08.2023 (ULUSLARARASI)
 • 3 Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Bilimsel Kitap, Editör, 27.04.2021 - 27.04.2021 (ULUSLARARASI)
 • 4 Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı, Bilimsel Kitap, Editör, 24.01.2021 - 24.01.2021 (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Güner Tuğba, Öğretmen adaylarının öğretim programı okuryazarlıkları ile öğretmenliğe hazır olma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 12.07.2022. Yüksek Lisans
 • 2 Sarıtaş Burcu, 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarının etkinlikler temelinde eleştirel düşünme standartları bakımından incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28.06.2019. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Eğitim Felsefesi
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Eğitimde Program Geliştirme
Eleştirel ve Analitik Düşünme
Etkinliklerle Düşünme Öğretimi
Etkinliklerle Düşünme Öğretimi
İlkokuma ve Yazma Eğitimi
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Karakter ve Değer Eğitimi
Nitel Araştırma Yöntemleri
Nitel Araştırma Yöntemleri
Okul Deneyimi
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Okullarda Rehberlik
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uygulaması 1
Öğretmenlik Uygulaması II
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri
Program Geliştirme
Proğram Geliştirme
Rehberlik
Seminer
Tez
Türkçe Öğretimi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi IV
 
Bu İçeriği Paylaş!