Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin MERTOL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MERTOL
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta huseyinmertol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 21.6.2002
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 24.7.2017
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (YL) 21.11.2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 30.9.2009
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR) 29.9.2014
İLGİ ALANLARI
Çoçuk Edebiyatı, Üstün Zekalı Çocuk Eğitimi, Psikocoğrafya, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Özel Yetenekli Çocuklarda Sosyal Bilgiler eğitimi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Üstün Zekalı Çocuklarda sosyal bilgiler Derslerinde Zenginleştirme ve Farklılaştırma
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞAHİN, Ç., ARCAGÖK, S., BORAN, G., MERTOL, H., ÇETİN, Ş., & ÖZET, M. B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi.
 • 2 Mertol, H. (2007). Durkheim’e göre disiplin Anlayışının Hümanist ve Otoriter Ahlak Açısından Karşılaştırılması. Genç Sosyal Bilim Forumu AGORA. 1-62-14.
 • 3 . Mertol, H., Zorlu K.., Erasalan, S., (2014). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Samsun Şehri’ne İlişkin Metaforik Algıları. Mimarlar ve Mühendisler Dergisi. 1-72-76-79.
 • 4 Mertol, H. (2007). Durkheim’e göre disiplin Anlayışının Hümanist ve Otoriter Ahlak Açısından Karşılaştırılması. Genç Sosyal Bilim Forumu AGORA. 1-62-14.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Zorlu, K. & Mertol, H., (2015). (Kitap Tanıtımı) PSİKOCOĞRAFYA Londra Yazıları ,The Studies of Ottoman Domain, 5, 8, 2 .
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alkan, A., Mertol H., Alaman R. (2016). Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Vandalizm. ). İçinde, VI. Uluslar arası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan Bildiriler Kitabı . Samsun : Canik Belediyesi ( Tam Metin).
 • 2 ., Kardeşler, Z (2013). Bilim Sanat Merkezlerinde Ortak Uygulanabilecek Bütünleştirilmiş Etkinliklere Örnek Model (SOSYALİZCE). İçinde, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış Bildiriler Kitabı (s.263-267). Ankara : Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ( Tam Metin).
 • 3 . Özçelik, S., Mertol, H. (2013). Üstün Zekâlı Öğrencilerde Gezi-Gözlem Metoduna Örnek ODTÜ CERN Gezisi . İçinde, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış Bildiriler Kitabı (s.416-419). Ankara : Hacettepe Üniversitesi Yayınları (Tam Metin).
 • 4 Mertol, H., Mertol, G. (2013). Üstün Zekâlı Bireylerde Yaratıcılığa Dair Örnek Bir Çalışma Resimli Kitap İçinde, 3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Mevcut Durum, Gereksinimler ve Geleceğe Bakış Bildiriler Kitabı (s.411-415). Ankara : Hacettepe Üniversitesi Yayınları ( Tam Metin).
 • 5 Mertol, H. (2007).Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ayla Çınaroğlu’nun Şiirlerinden Yararlanma . İçinde, III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Kitabı (s. 261-267). Eskişehir: Uçanbalık Yayınları 2009. (Tam Metin).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mertol.H ., Çetin Ş.; Çelikol , Ö.( 2018) Özel yetenekli öğrenciler ile çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Farklılaştırma ve Zenginleştirme Etkinliklerine ilişkin Görüşler ve Uygulamalar
 • 2 Barut, Y.,Gökalp M., Mertol, H., Mertol, H. (2013). Metaphorical Perceptions of Gifted and Talented Students with Regard to Geography Lessons. The 20th Biennial World Conference of the WCGTC: Celebrating Giftedness and Creativity Louisville, Kentucky -USA. (Özet Metin)
 • 3 Mertol, H. (2007). Sosyal Bilgiler Derslerinde Çocuk Şiirleri Şermin ve Şirinden Örnekler . İçinde Kocaeli Üniversitesi Şiir Etkinlikleri Birimi 1.Ulusal Şiir Kongresi Özet Kitabı (s.51). Koceli: Yayıncı Yayınları (Özet Metin)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MERTOL,H., YÜCEİL MERTOL H., ÇETİN ,Ş., ERKEK EGEMEN CİNSİYETÇİLİĞİN DİLDEKİ YANSIMLARI YA DA “KARŞIT CİNS” ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN ŞİDDET SÖYLEMLERİ, Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi SAMSUN
 • 2 Barut, Y., Mertol, H., Alaman R. (2016). Anne- Babası Boşanmış ve Anne Babası Boşanmamış Ergenlerin Benlik Saygıları ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. (Samsun İli Örneği). İçinde, VI. Uluslar arası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan Bildiriler Kitabı . Samsun : Canik Belediyesi ( Tam Metin).
 • 3 Alkan, A., Mertol H., Alaman R. (2016). Ortaöğretim Öğrencileri ve Siber Zorbalık. ). İçinde, VI. Uluslar arası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan Bildiriler Kitabı . Samsun : Canik Belediyesi ( Tam Metin).
 • 4 Alkan, A., Mertol H. (2016). Çağrışım Burcu Yöntemi ile Üstün Zekalı/ Yetenekli Çocukların Ailelerinin Zeka ve Üstün Zeka Algısı. VI. Uluslar arası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan Bildiriler Kitabı Samsun : Canik Belediyesi ( Tam Metin).
 • 5 Alkan, A., Mertol H., Özman ., F., N. (2016). Samsun Şehir Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimleri. İçinde, VI. Uluslar arası Canik Sempozyumu Hedefe Doğru İnsan Bildiriler Kitabı . Samsun : Canik Belediyesi ( Tam Metin).
 • 6 Mertol, H. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde çocuk edebiyatı ürünlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri ve uygulamaları. İçinde, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 265-269). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları. (Tam Metin).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mertol, H., Çetin Ş., Çelikol ,Ö., (2018). Özel Yetenekli Öğrenciler İle Çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Farklılaştırma ve Zenginleştirme Etkinliklerine İlişkin Görüş ve Uygulamaları, V. Uluslarrası üstün yetenekliler ve eğitimi Kongresi Gaziantep
 • 2 Alkan A. Mertol H. Mertol G. (2018) Özel Yetenekli Öğrencilerde Bilişim Teknolojileri Derslerinde Farklılaştırma Örneği Olarak Resfebe Kullanımı
 • 3 Kızıltan N., Mertol, H. (2016). Vanilya Kokulu Mektuplarda Çok Kültürlülük. I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi. Edirne / Türkiye (Özet Metin)
 • 4 Demirbaş-Çelik, N., Mertol, H. (2015). Comparing Purpose in Life of Gifted and Non-Gifted High School Students. In 6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. Antalya. (Özet Metin)
 • 5 Faiz, M., Mertol, H. (2014). Amerika Birleşik Devletlerine Gelen Bazı Göçmenlerin Göç, Göçmenlik ve Kimlik Karmaşıklıklarına Dair Görüşleri. İçinde, Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III Özet Kitabı (s. 36-37). Ankara: Gazi Üniversitesi (Özet Metin).
 • 6 Demirağ, N., T., Mertol, H. (2014). Konya’da Yüz Yıllardır Yaşatılan Bir Gelenek: Şivlilik. İçinde , Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasız Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1 (s. 381-385). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Tam Metin).
 • 7 Barut, Y., Mertol, H., Mertol, H. (2013). Metaphorical Perception of the Gifted and Talented Students with Regard to the Media. The 20th Biennial World Conference of the WCGTC: Celebrating Giftedness and Creativity Louisville, Kentucky -USA. (Özet Metin)
 • 8 Mertol, H. (2007). European Youth Projects In Intercultural Learnıng And Explanıng Multıculturalısm Concept. İçinde, HEIRNET:History Education , Identiy and Citizenship in the 21st Centry Özet Kitabı (s. 45). İstanbul: Marmara Üniversitesi. (Özet Metin).
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kapanadze Ünveren, D., MERTOL H., (2018) özel yetenekli öğrencilerin söylemlerinde toplumsal cinsiyet bakış açılarının belirlenmesi .V. Uluslarası Üstün Yetenekliler Eğitimi Kongresi Gaziantep
 • 2 Günel ,A. ;Mertol. H .(2018). .Özel Yetenekli Öğrencilerde Değerler Eğitimine Yönelik Farklılaştırma Etkinliğine Örnek Modeller,V. Uluslararası Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi. Gaziantep.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Çadırcı Mahmut Şevket Paşa Süikasti ve İstanbul Basınına Yansımaları
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2214 - A TÜBİTAK BURSU Üstün Zekalı Göçmen Çocukların eğitimi HOPE Projesi New York St. John’s University. Araştırmacı 2013-2014 Tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Öğrenmeye Değer DYO Boyaları Samsun Proje Sorumlusu 2015-2016 Tamamlandı.
 • 2 DEĞİRMENİMDEN KÜLTÜRLER TARIM MÜZESİ 2010 AB GENÇLİK PROJESİ YÜRÜTÜCÜSÜ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 4005 TÜBİTAK PROJESİ -ÇOCUK EDEBİYATI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ-EĞİTMEN
 • 2 Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar
 • 3 Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar
 • 4 Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 . HİKMET OKUYAR ŞİİR YARIŞMASI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies (http://dergipark.gov.tr/sduijes)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Chemistry Education
 • 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitimde Kuram ve Uygulama
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 2018- 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DERS KİTABI İNCELEME KOMİSYONU
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 2016 Cilt: XI, Sayı: I
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 MEB- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ( Vekaleten 2014-2015 )
VERDİĞİ DERSLER
BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA
GENEL COĞRAFYA
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
SİYASİ COĞRAFYA
ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARDA FARKLILAŞTIRMA VE ZENGİNLEŞTİRME
ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARDA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Yukarı çık