KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz DEMİRDÖĞEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
E-Posta yavuzdemirdogen@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 20.09.1999
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK EĞİTİMİ PR. 24.07.2017
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 27.06.2011
Doktora ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) 12.04.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖK İBRAHİM YAŞAR, DEMİRDÖĞEN YAVUZ, TOPUZ SEFA, The Impacts of Terrorism on Turkish Equity Market: An Investigation using Intraday Data. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS , 111-122. Doi: 10.1016/j.physa.2019.123484, (2020), (SCI-Expanded)
 • 2 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, KAPLAN FATİH, The Relationship between Participation Funds and Macroeconomic Variables: SVAR Analysis Approach. Turkish Journal of Islamic Economics, 7(2), , 126-143. Doi: 10.26414/A091, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 3 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Avrupa’daki İslami Fintek Ekosisteminin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), , 469-481. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 4 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Finteklerin Gelişimini Etkileyen Faktörler. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 43-55. (2020), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÖZDEMİR OZAN, DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Oushar Youssef, Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Mali Tabloların Sunuluşuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(2), , 1151-1171. Doi: 10.20491/isarder.2019.662, (2019), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, İslami Fintek Ekosistemi Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2(1), , 63-99. (2020), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale(2020). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DEMİRDÖĞEN YAVUZ, Finansal Dİnamikler Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler ve Etkileri(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları, Araştırma Kitabı, Editör, 15.01.2020 - 15.03.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık ve Finansta Bilgisayar Uygulamaları
Bitirme Projesi
Ekonomiye Giriş II
Finansal Teknolojiler (Fintek)
Finansın Temelleri
Katılım Bankacılığı
Portföy Yönetimi
Seminer(Yüksek Lisans)
Tez(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yatırım ve Portföy Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!