KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Demet GÜNDÜZ
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 8
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 7
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP 15.07.2005
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2015 - 2017
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
CIRSE Üye Bilimsel Kuruluş 2015 - Devam Ediyor
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2012 - Devam Ediyor
Türk Radyoloji Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2008 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Girişimsel Radyoloji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Oguz N., GÜNDÜZ Demet, Assessment of the morphology and morphometry of the caudate lobe of the liver using computed tomography. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 27(8), , 3344-3350. Doi: 10.26355/eurrev_202304_32105, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 Kacar Emre, Karaca Rukan, Gunduz Demet, GÜNDÜZ Demet, Vertebral end-plate changes: Are they clinically significant for postoperative low back pain?. WEST AFRICAN JOURNAL OF RADIOLOGY , 22-26. Doi: 10.4103/wajr.wajr_31_21, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 YILDIZ IŞIL, GÜNDÜZ DEMET, The Influence of Body Mass Index on Lower Extremity Vein Diameters at Different Levels in Healthy Population. Current Medical Research, 2(2), , 107-114. Doi: 10.47482/acmr.2021.23, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 GÜNDÜZ Demet, Büyükkaya Ramazan, Hakyemez Bahattin, Kasapoglu Fikret, PARLAK Müfit, The Consideration of Diffusion MR Imaging, Dynamic Contrast-Enhanced MR and T2 Relaxation Time Measurements in Distinguishing of Cholesteatoma with Chronic Otitis Media. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY (2013), (SCI-Expanded)
 • 5 DOĞAN NURULLAH, USCA Zeynep Nigar, ÜNAL DEMET, UYGUN İBRAHİM, PAŞA Aliye Özlem, SADIKOĞLU Mustafa Yurtkuran, Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB) nin komplikasyonları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 43(3), , 107-111. (2009), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KAYAN MUSTAFA, ÇETİNKAYA GÜRSEL, SAYGIN MUSTAFA, AYYILDIZ VEYSEL ATİLLA, ÜNAL DEMET, PULMONER BT ANJİYOGRAFİDE FARKLI kV DEĞERLERİNİN ETKİNLİĞİ VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÜNAL DEMET, AYYILDIZ VEYSEL ATİLLA, KAYAN MUSTAFA, Endovascular Treatment of Central VenousStenosis and Oclusion: Vascular Access forHemodialysis. 5th World Congresson Vascular Access WoCoVA 2018 (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILDIZ IŞIL, GÜNDÜZ Demet, ÇALIŞKAN CAN, Outpatient use of tPA to recanalize thrombosed native fistulas a case series and discussion of literature. Archives of Current Medical Research Doi: 10.4103/wajr.wajr_31_21, (2022), (SSCI)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AYYILDIZ VEYSEL ATİLLA, ASLANKOÇ RAHİME, SAYGIN MUSTAFA, GÜNDÜZ DEMET, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE YAPILAN PERKÜTAN TORASİK KİTLE BİYOPSİLERİNDE LENFOSİTLERDE OLUŞAN DNA HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 43. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ TURKRAD 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERKILINÇ GAMZE, ÇİRİŞ İBRAHİM METİN, GÜNDÜZ DEMET, KARACİĞERDEN MALİGNİTE ÖN TANISI İLE GÖNDERİLEN TRU-CUT BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE MEVCUT İMPRİNT SİTOLOJİLERİ İLE KORELASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. 9. Ulusal Sitopatoloji sanal kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 TAYDAŞ ONUR, AYYILDIZ VEYSEL ATİLLA, ÜNAL DEMET, DANIŞAN GÜRKAN, ÖZDEMİR MUSTAFA, Renal Anjiyomyolipomun Tanı ve Tedavisinde Radyolojinin Önemi-Olgu Sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Bilimsel Yıllık Toplantısı (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÜNAL DEMET, COŞGUN ZELİHA, DAĞISTAN EMİNE, GÜR SERAY GİZEM, GÖKKUŞ HALİL, ŞİT MUSTAFA, NADİR BİR OLGU GEBELİKTE İNVAJİNE APENDİKS MUKOSELİ. Türk Manyetik Rezonas Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı (2017). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜNDÜZ Demet, Image Guided Central Venous Catheter Placement(2021). Livre De Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 24.01.2018 - 24.12.2018 (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!