KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Tuğçe BAYRAM TOPÇU
Birimi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon 2462110479
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 20
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 27.06.2011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 27.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 03.04.2017
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 03.04.2017
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 YİĞİT Asena Gizem, BAYRAM TOPÇU Tuğçe, BAYAR TÜRKOĞLU Hilal Tuğçe, TEKNOSTRESİN DİJİTAL TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDE BİLİŞSEL ÖN YARGILARIN ROLÜ . Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , 9(3), , 1857-1883. Doi: 10.30798/makuiibf.1034253, (2022), (SSCI)
  • 2 YİĞİT A. G., BAYRAM TOPÇU Tuğçe, BAYAR TÜRKOĞLU H. T., THE ROLE OF COGNITIVE BIAS IN THE EFFECT OF TECHNOSTRESS ON DIGITAL BURNOUT. JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, 9(3), , 1857-1883. Doi: 10.30798/makuiibf.1034253, (2022), (SCI-Expanded)
  • 3 BAYRAM TOPÇU Tuğçe, Akman Ç., ENDONEZYA CUMHURİYETİ’NDE YEREL YÖNETİMLER: YASAL, YAPISAL VE MALİ DÖNÜŞÜM. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), , 422-444. Doi: 10.17130/ijmeb.2019252103, (2019), (SCI-Expanded)
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 AKMAN E., BAYRAM TOPÇU Tuğçe, ÖZEL KOLLUK KUVVETİ OLARAK BELEDİYE ZABITASI: ZABITALARIN TEMEL SORUNLARININ ISPARTA ÖLÇEĞİNDE NİTEL BİR ANALİZİ. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1(3), , 348-356. (2018), (SCI-Expanded)
  • Editörlük
  • 1 YAPAY ZEKÂ VE KAMU POLİTİKASI: ÜLKE İNCELEMELERİ, Bilimsel Kitap, Editör, 17.01.2022 - 17.12.2022 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!