Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Merve TAŞCAN
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Merve TAŞCAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114543
E-Posta mervetascan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 27.6.2011
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 13.8.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
Fen Bilimleri Öğretmen/Öğretmen Adayları ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Astronomi Eğitimi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tascan, M. ve Ünal, İ. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi bilgi düzeylerinin demografik değişkenler bakımından incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 60-84.
 • 2 Tascan, M. ve Ünal, İ. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2015). A research for basic astronomy knowledge level of science teachers. Oxidation Communications, 38(1A), 520-529.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taşcan, M. ve Ünal, İ. (2013, 22-24 Kasım). Temel astronomi bilgileri açısından fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının karşılaştırılması. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumunda sunuldu, Konya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taşcan, M., Ünal, İ. ve Atmaca, S. (2014, 24-26 Nisan). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi bilgi düzeylerine yönelik bir araştırma. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunuldu, İstanbul.
 • 2 Taşcan, M., Kuru Kaçmazoğlu, E. ve Ünal, İ. (2014, 15-16 Mayıs). Fen bilgisi öğretmenliği programlarının son 4 yıllık değerlendirilmesi. IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumunda sunuldu, Ankara.
 • 3 Kuru Kaçmazoğlu, E. ve Taşcan, M. (2014, 15-16 Mayıs). Öğretim elemanlarına göre fen bilgisi öğretmeni yetiştiren birimlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri. IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumunda sunuldu, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tübitak, İnönü Çocuk Üniversitesi 2012 Kış Dönemi Etkinliği, 01-11 ŞUBAT, 2012. (Rehber).
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık