KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Merve ÇAKINBERK
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114543
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8244-2934
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 165
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 27.06.2011
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 27.06.2011
Yüksek Lisans İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 13.08.2013
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 13.08.2013
Doktora İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR) 10.07.2019
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR) 10.07.2019
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2017 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Fen Bilimleri Öğretmen/Öğretmen Adayları ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Astronomi Eğitimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Küçük Mehmet, Ünal İbrahim, TAŞCAN Merve, Animasyon Destekli Ses Konusu Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), , 1404-1428. Doi: 10.17679/inuefd.1194670, (2022), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 TAŞCAN Merve, ÜNAL İbrahim, ACTIVITIES DESIGN OF MOVEMENTS AND PHASES OF THE MOON: SPATIAL SKILL AND ACADEMIC ACHIEVEMENT DEVELOPMENT. Research in Pedagogy, 12(2), , 375-390. Doi: 10.5937/IstrPed2202375T , (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÜNEŞ, DÜNYA, AY VE AY’IN HAREKETLERİ VE EVRELERİNİN ÖĞRETİMİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), , 75-97. Doi: 10.47714/uebt.738066, (2020), (Diğer)
 • 4 KAÇMAZOĞLU EMİNE, TAŞCAN MERVE, The views of academicians about problems in the science teacher education departments and their proposed solutions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 9(3), , 653-672. Doi: 10.14527/pegegog.2019.021, (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, A RESEARCH FOR BASIC ASTRONOMY KNOWLEDGE LEVEL OF SCIENCE TEACHERS. OXIDATION COMMUNICATIONS , 520-529. (2015), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURGUT HALİL, TAŞCAN MERVE, ŞENTÜRK MERVE LÜTFİYE, FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 2018 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ. 6. ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYADA FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (2022). (Özet bildiri)
 • 2 TAŞCAN MERVE, WHY PRIMARY SCHOOL TEACHERS SHOULD KNOW ASTRONOMY?. 6. ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYADA FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (2022). (Özet bildiri)
 • 3 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN 2018 YILI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ASTRONOMİ ÜNİTELERİ KAPSAMI. 2. ULUSLARARASI 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU (2020). (Özet bildiri)
 • 4 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, ATMACA YILDIZ SEVİLAY, Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi bilgi düzeylerine yönelik bir araştırma. I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2014). (Özet bildiri)
 • 5 TAŞCAN MERVE, KAÇMAZOĞLU EMİNE, ÜNAL İBRAHİM, Fen bilgisi öğretmenliği programlarının son 4 yıllık değerlendirilmesi. IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu (2014). (Özet bildiri)
 • 6 KAÇMAZOĞLU EMİNE, TAŞCAN MERVE, Öğretim elemanlarına göre fen bilgisi öğretmeni yetiştiren birimlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri. IV. Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumunda sunuldu (2014). (Özet bildiri)
 • 7 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, Temel astronomi bilgileri açısından fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının karşılaştırılması. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu (2013). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÜÇÜK Mehmet, ÜNAL İBRAHİM, TAŞCAN MERVE, 6. Sınıf “Ses ve Özellikleri” Ünitesine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), , 2053-2077. Doi: 10.17679/inuefd.933963, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, An Investigation of Science Teachers’xx Knowledge Levels of Basic Astronomy Contents in terms of Demographic Variables. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), , 60-84. (2016), (Diğer)
 • 3 TAŞCAN MERVE, ÜNAL İBRAHİM, Astronomi Eğitiminin Önemi ve Ülkemizdeki Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , 25-37. (2015), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÜNAL İBRAHİM, TAŞCAN MERVE, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Astronomi(2022). Palme Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÜNAL İBRAHİM, TAŞCAN MERVE, DEMİRTAŞ MELDA, Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XII(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Astronomi
Biyoloji 1
Biyoloji 2
Biyolojide Özel Konular
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I
Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları II
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 1
Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 2
Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji Lab I
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Mesleki İngilizce
Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretmenlik Uygulaması 1
Öğretmenlik Uygulaması 2
Öğretmenlik Uygulaması I
 
Bu İçeriği Paylaş!