KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ali MIYNAT
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114324
E-Posta alimiynat@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 39
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 18.06.2004
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) 17.02.2006
UNİVERSİTY OF BİRMİNGHAM 15.12.2011
Doktora UNİVERSİTY OF BİRMİNGHAM 11.07.2017
İLGİ ALANLARI
Ortaçağ Tarihi; Nümismatik (Türk-İslam ve Bizans); Türkiye Selçukluları, İlk Dönem Türk Beylikleri, Bizans (Doğu Roma) ve Haçlılar Arasındaki Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileşimler.
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MIYNAT ALİ, Türkleşme Sürecinde Kuzey-Doğu Anadolu’da İlk Sikke Basım Faaliyetleri: Bazı Nadir Saltuklu ve Mengücekli Sikkeleri Üzerine Değerlendirmeler. Tarih İncelemeleri Dergisi, 34(2), , 667-686. Doi: 10.18513/egetid.661639, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 2 MIYNAT ALİ, Bir Mengücekli Türkmen Beyi: Fahreddîn Behrâmşâh ve Yeni Keşfedilen Altın Sikkeleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi , 19-36. Doi: 10.26650/TurkJHist.2019.19009, (2019), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 MIYNAT ALİ, Hasankeyf’te Bir Timurlu Mirası: Şâhruh Tarafından Hasankeyf’te Basılmış Nadir Bir Sikke. 1. International Hasankeyf Scientific Research and Innovation Congress (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 MIYNAT ALİ, Yeni Bulgular Işığında İlk Danişmendli Sikkeleri ve Danişmendli Malatya Melikleri Tarafından Bastırılan Sikkeler. Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Danişmendliler Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 3 MIYNAT ALİ, Haçlı Paraları Üzerinde Doğu İzleri ve Kültürel Etkileşimler (12.-13. Yüzyıllar). 3. Uluslararası Selçuklu Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu: Selçuklular ve Haçlılar (2016). (Özet bildiri)
 • 4 MIYNAT ALİ, Batılı Seyyahların Gözüyle Hasankeyf. I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 MIYNAT Ali, Orta Çağ İslam Dünyasında Unvan-Lakap Kullanımları Hakkında Bir İnceleme: Unvan ve Lakap Kapıları Açılırken. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021), (TR DİZİN)
 • 2 MIYNAT ALİ, Sikkelerin Dilinden Zaferin İki Yüzü: Alparslan ve Romanos Diogenes. Aktüel Arkeoloji , 96-101. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 MIYNAT ALİ, Sikkelerin Gözünden Norman Hâkimiyeti Altında Sicilya’da Çok Kültürlülük ve 12. Yüzyılda Normanların Burada Bastırdıkları Sikkeler. Orta Çağ Araştırmaları Dergisi, 4(2), , 264-279. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 MIYNAT ALİ, Malazgirt Savaşı Sonrası Selçuklular ve Bizans Arasında Üç Ermeni Figür: Philaretos Brachamios, Gabriel (Khoril) ve Theodore Hetum(Toros). Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi , 317-336. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 MIYNAT ALİ, Bir Haçlı Prensinin Türk Esaretinden Kurtuluşu: Orderic Vitalis’in Eserindeki ‘Melaz-Bohemund Hikâyesi’ Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 177-188. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 MIYNAT ALİ, Ortaçağ İslam Dünyasında Sıradışı Bir Para Birimi: Bakır Dirhemler. Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), 38(66), , 192-207. Doi: 10.35239/tariharastirmalari.511823, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 MIYNAT ALİ, Gümüş Sikkeler ve Çağdaş Yazılı Kaynaklar Işığında Bir Artuklu Şehri Düneysir (Koçhisar-Kızıltepe)’xxin Yükselişi (12.-13. Yüzyıllar). Tarih Okulu Dergisi (TOD) , 45-65. Doi: 14225/Joh1239, (2018), (TR DİZİN)
 • 8 MIYNAT ALİ, “Eyyubi Hanedanlığı’nın Son Kalesi: Hasankeyf’in Düşüşü”. Tarih İncelemeleri Dergisi (2009), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 MIYNAT ALİ, Tarihçilikte Disiplinlerarasılık: Fırsat mı Sınırlılık mı?,(2021). Yeniinsan Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 MIYNAT ALİ, Yüzey Araştırmaları Işığında Sillyon ve Çevresi(2020). Ege Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 MIYNAT ALİ, Türk Tarihine Dair Yazılar, Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Şamil Arık’a Armağan(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Beylikler Dönemi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
History of Civilization
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi
İlk Türk İslam Devletleri Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Mesleki Yabancı Dil IV
Orta Asya Türk Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Ortaçağ Yakındoğu Devletleri Tarihi
Öğretmenlik Uygulaması
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti
Tarih Metodolojisi
Tez (Yüksek Lisans)
Türk Kültür Tarihi
Türk Nümizmatik Tarihi
Türk Tarihi ve Kültürü
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!