KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali MIYNAT
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114324
E-Posta alimiynat@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 18.06.2004
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) 17.02.2006
UNİVERSİTY OF BİRMİNGHAM 15.12.2011
Doktora UNİVERSİTY OF BİRMİNGHAM 11.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Ortaçağ Tarihi; Nümismatik (Türk-İslam ve Bizans); Türkiye Selçukluları, İlk Dönem Türk Beylikleri, Bizans (Doğu Roma) ve Haçlılar Arasındaki Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileşimler.
YAYINLAR
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 John Haldon, “Laonokis Chalkokondyles and the Rise of the Ottoman Turks”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi / Journal of Center for Ottoman Studies, no. 31, (Ankara, Spring 2012) 243-259 (Murat Keçiş ile birlikte)
 • 2 C. S. Peacock, “The Saljuq Campaign against the Crimea and the Expansionist Policy of the Early Reign of ‘Ala’ al-Din Kayqubad”, Tarih Arastirmaları Dergisi, 47, (Ankara 2010), 243-265 (Murat Keçiş ile birlikte).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kitap Tanıtımı: Cemal Kafadar, Kendine Ait Roma
 • 2 Ersel Topraktepe (edit.), Sikkeler Ne Anlatır? Ortaçağ Anadolu Sikkelerinde Simgeler ve Çokkültürlülük (What the Coins Tell Us? Symbols and Multicultural Aspects Medieval Anatolian Coins) , 128 sayfa, Yapı Kredi Yayınları - 2980, Istanbul 2009, ISBN 978-975-08-1682-6, Tarih Okulu Dergisi, XII, (İzmir 2012), 301-304.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Yeni Bulgular Işığında İlk Dânişmendli Sikkeleri ve Danişmendli Malatya Melikleri Tarafından Bastırılan Sikkeler", Uluslararası Malatya'nın Fethi ve Dânişmendliler Sempozyumu (19-21 Eylül 2018), Malatya
 • 2 “Batılı Seyyahların Gözüyle Hasankeyf (Hasankeyf through Western Travelers’ Eyes)”, I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi Sempozyumu (1st International Symposium of the History and Culture of Batman and its Vicinity), Salim Cöhce and Adnan Çevik (edits.), c. 2 (İstanbul 2009), 182-198.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Türk Tarih Eğitiminde Nümismatik Biliminin Yeri: Sorunlar ve Öneriler", V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (10-12 Mayıs 2018) İstanbul
 • 2 "Hamitoğulları Beyliği Sikkeleri", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-V Hamitoğulları Beyliği, (02-04 Kasım 2018), Isparta
 • 3 “Haçlı Paraları Üzerinde Doğu İzleri ve Kültürel Etkileşimler(12.-13. Yüzyıllar)”, 3. Uluslararası Selçuklu Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu: Selçuklular ve Haçlılar; The 3rd International Symposium on Seljuk Culture and Civilization: Seljuks and Crusaders Symposium, 8-10 Nisan 2016
 • 4 “Yeni Gelenler Ve Geride Kalanlar: Bizans (Doğu Roma)’ın Doğu Sınırında İlk Karşılaşmalar ve Danişmendli Sikkeleri Işığında Sosyo-Kültürel Etkileşimler (12. Yüzyıl)”, I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu (I. International Symposium on Anatolian Civilisations), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 22-23 Ekim 2015.
 • 5 “Cultural shifts and Market Logistics: The Changing Geographies of Power in Medieval Anatolia”, (Dr. Eurydice Georganteli ile birlikte), I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu (I. International Symposium on Anatolian Civilisations), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 22-23 Ekim 2015.
 • 6 “The Many Names of Kingship: Minting Power and Prestige in Late Medieval Christian and Islamic Markets”, (Dr. Eurydice Georganteli ve Ali Asgar H. Alibhai ile birlikte), Trading Places, Byzantium and the Mediterranean World in the Later Middle Ages, An International Symposium at Harvard University, 16-17 Nisan 2015.
 • 7 “Talking Coins: Twelfth Century Artuqid Coins”: Poster (the University Graduate School Research Poster Conference 2012 at the University of Birmingham, İngiltere, 19 Haziran 2012)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Roman and Byzantine Legacy on the Artuqid Coinage with A Corpus of the Artuqid Coins in the Barber Institute Coin Collection (University of Birmingham)
 • 2 Bir Ortaçağ Kenti: Hasankeyf (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
 • Doktora Tezi
 • 1 CULTURAL AND SOCIO-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE TURKMEN STATES AND THE BYZANTINE EMPIRE AND WEST WITH A CORPUS OF THE TURKMEN COINS IN THE BARBER INSTITUTE COIN COLLECTION
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli, Uluborlu İlçesi, Türkiye Selçuklu ve Beylikler Dönemi Yüzey Araştırması
 • 2 Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi
 • 3 “Kayıp Bir Ortaçağ Kenti: Erzen”, Yüzey Araştırma Projesi (2007), Batman, Türkiye (Kültür ve Turizm Bakanlığı izin ve Türk Tarih Kurumu destekli) - Araştırmacı olarak
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Orta Anadolu Ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - V Hamitoğulları Beyliği, (02-04 Kasım 2018) Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Dumbarton Oaks 5th Summer Program in Numismatics and Sigillography, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington DC, 8 Temmuz - 2 Ağustos 2013
 • 2 11th Byzantine Greek Summer School: Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham, 12-24 Ağustos 2012
 • 3 10th Byzantine Greek Summer School: Institute of Byzantine Studies, School of History and Anthropology, Queen’s University Belfast, 10-24 Temmuz 2011
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı Lisansüstü Yurtdışı Bursu (Yüksek Lisans ve Doktora) 2009-2016
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 “Between Byzantines and Crusaders:12th-Century Islamic Coinage and new Identities in Medieval Anatolia”, 2015 Graduate Student Conference on Byzantine Studies, Hellenic College Holy Cross, the Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture, Harvard University, Boston, 18th April 2015
 • 2 “Travelers’ Tales” Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies 2013/2014 Seminar (Ekim 2013)
 • 3 “Christian Images on the Medieval Anatolian Turkmen Coinage (12th Century)”, Colloquium of CBOMGS (Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies) 2013 at the University of Birmingham, İngiltere (25 Mayıs 2013)
 • 4 “Early Encounters with the Byzantines and the Byzantine Influence on the Turkmens in the Light of the Danishmandid Coins (12th century)” IAA (Institute of Archaeology and Antiuqity) Colloquium 2013, University of Birmingham, İngiltere (24 Nisan 2013)
 • 5 “Money and the Projection of Power in Byzantium and the Medieval Islamic World” (E. Georganteli, M. Saxby ve M. Vrij ile birlikte) Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies 2011/2012 Seminars, İngiltere, (Ocak 2012)
 • 6 “Sular Altında Kalacak Bir Tarih: Hasankeyf”: Konferans (Muğla üniversitesi Tarih Topluluğu) (Mayıs 2008)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Jilses Kongresi, 13-14 Haziran 2019
 • 2 Numismatic Royal Society (RNS, İngiltere) üyesi (2012 – halen)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tarih Okulu Dergisi (TOD) / Journal of History School (JOHS), Mart 2018, Yıl 11, Sayı XXXIII
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sayı: 1 (2019)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 'Faith and Fortune' at The Street Gallery, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter, 21 mayıs - 25 Eylül 2015, İkinci Küratör olarak, Dr Rebecca Darley ile birlikte.
 • 2 Faith and Fortune: Visualising the Divine on Byzantine and Early Islamic Coinage (Kasım 2013 – kasım 2014) at the The Barber Institute of Fine Arts, University of Birmingham, Dr Rebecca Darley, Dr Daniel Reynolds ve Maria Vjij ile birlikte
VERDİĞİ DERSLER
İslâm Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
Ortaçağ Tarihi
Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti
Türk Tarihi ve Kültürü
 
Bu İçeriği Paylaş!