KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Arkeoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
E-Posta gulcankaska@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ 27.05.2005
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ (YL) (TEZLİ) 30.04.2010
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ (DR) 04.05.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Şaroğlu, G. “Antik Kaynaklar Işığında Argaios Dağı ve Kaisereia”, Şurada: Akron 8: Eskiçağ Araştırmaları 6, Ed. A. V. Çelgin, N. E. Akyürek Şahin, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2014.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Pisidia'da Bir Seleukos Yerleşimi: Seleukeia Sidera
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaşka, G. “Pisidia Antiokheia’sında Hristiyanlık” SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2017, Sayı: 41, 21-33.
 • 2 Hürmüzlü Kortholt, B - Kaşka, G. - Fırat, M., "Geç Antik Dönem’de Konane", SDÜ FEF Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2015, Sayı: 36, 25-46.
 • 3 Şaroğlu, G. “ Antik Kaynaklarda Amanos ve Kasion Dağı” MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, sayı 9. 46-58.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Oktan, M.-Şaroğlu, G. “Eine neue Widmungsinschrift des Statthalters Valerius Diogenes für Konstantin den Großen aus dem pisidischen Antiochia” Adalya XVII, 2014, 209-220.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Seleukeia Sidera Antik Kenti Kazısı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Tübitak 2214A Doktora Sırası Araştırma Bursu 01.10.2015-31.07.2016 (Westfälische Wilhelms Universität, Münster)
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü Doktora Bursu
VERDİĞİ DERSLER
Hellence I
Hellence III
Latince 1
Latince III
Mitoloji I
 
Bu İçeriği Paylaş!