Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer ÇELİKKOL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta omercelikkol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. 10.7.2000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM) (BK.3,12) 26.1.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 24.3.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 30.10.2017
İLGİ ALANLARI
Eğitim Sosyolojisi Eğitim Felsefesi Proje Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Çelikkol Ö. (2019). Eğitimsel Eşitsizlik Olgusu ve Liselere Erişim, Maya Akademi Yayınevi, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bulut, E., ve Çelikkol, Ö., (2013). "Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Eğitim Denetmenlerinin Rolü ve Etkisi (Isparta İli Örneği)", V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiri Sunumu (Kahramanmaraş) Sunumu, Kahramanmaraş, (20-22 Haziran 2013).
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KAMU YÖNETİMİNDE e-DEVLET YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-DEVLET MODEL ÖNERİSİ
 • Doktora Tezi
 • 1 LİSELERE ERİŞİM BAĞLAMINDA EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİK ALANLARININ ARAŞTIRILMASI (ISPARTA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 With Different Traditions-Together On A Holiday, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bütçe: 15.000 €, 01.01.2010 – 30.06.2011.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Reach For The Stars, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Bütçe: 15.000 €, 01.01.2011 – 01.06.2013.
 • 2 One Europe A Lot Of Face, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi, Bütçe: 15.000 €, 01.09.2006 – 30.06.2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kent ihtiyaç Haritası 2018
 • 2 Solunum Okulu (Sigara ve KOAH)
 • 3 SON DÖNEM TİCARİ İŞLETMELERE DÖNÜK OLARAK YAPILAN DENETİMLERİN SOSYOLOJİK YANSIMALARI
 • 4 YAŞANMAKTA OLAN EKONOMİK SÜRECİN SOSYOLOJİK BOYUTLARI VE SEKTÖREL BAZDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 5 “Liselere Erişim Bağlamında Eğitimsel Eşitsizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İl Merkezi Örneği)” adlı BAP projesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No:4279-D1-15, Bütçe: 3.175,60 TL, 06.03.2015-06.03.2017.
 • 6 “Hak’lısınız Çocuklar” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 79.194,43 TL, 01.05.2013 – 01.09.2013.
 • 7 “Depremle Yaşamayı Öğreniyorum” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 52.632,16 TL, 01.06.2012 – 01.01.2013.
 • 8 DOĞA İLE EMPATİ KURALIM
 • 9 “Gölcük Sosyoloji Kampı” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 86.800,00 TL, 01.06.2011 – 01.10.2011.
 • 10 “İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, Bütçe: 52.750,00 TL, 02.08.2010 – 04.04.2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 STEM Temel Seviye Kursu (Eğitim Görevlisi)
 • 2 STEM İleri Seviye Kursu (Eğitim Görevlisi)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gül, H., Aktel, M., Gürkaynak, M., Yıldırım, B., Çelikkol, Ö., Tütünsatar, A., (24 Mart 2005), Politik Kurgu-Roman “Metal Fırtına” ve Türk Amerikan İlişkileri” Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü (Isparta).
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies (http://dergipark.gov.tr/sduijes)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Education Research Journal (http://resjournals.com/journals/educational-research-journal.html)
 • 2 African Educational Research Journal (http://www.netjournals.org/aer_index.html)
 • 3 Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama) http://dergipark.gov.tr/eku
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) Akademik İl Temsilcisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çay TV Gündem Özel TV Yayını 06.08.2018 (https://youtu.be/WKWSrmjjv-8)
VERDİĞİ DERSLER
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Etkili İletişim
Felsefe
İlköğretimde Proje Geliştirme
İlköğretimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulaması II
Sosyal Psikoloji
Sosyoloji
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yetişkin Eğitimi
Yukarı çık