KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114534
E-Posta omercelikkol@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7301-1953
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. 10.07.2000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK EĞİTİMİ PR. 04.06.2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (AÇIKÖĞRETİM) (BK.3,12) 26.01.2015
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 24.03.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 30.10.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim Sosyolojisi,Eğitim Felsefesi,Proje Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Çelikkol Ö. (2019). Eğitimsel Eşitsizlik Olgusu ve Liselere Erişim, Maya Akademi Yayınevi, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çelikkol, Ö., "Aile, Eğitim ve Sağlık", içinde: Aile Sosyolojisi, Edt., Eraslan, Levent, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.123-150, 2020.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Avcı, N., Çelikkol, Ö., Tarlak, E., (2020) "Özel Öğrenme Yaşayan Bireylerin Sosyolojik Özellikleri ve Toplumsallaşma Olgusu", içinde: Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, Edt., Karabulut Rıdvan, Mertol Hüseyin, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.13-23, 2020.
 • 2 Öztürk, Ö., Saygın, M. ve Çelikkol, Ö. (2019). "Solunum Okul (Sigara ve KOAH) Projesi Öneri Formu", içinde: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Edt., Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.6-24.
 • 3 Öztürk, Ö., Saygın, M. ve Çelikkol, Ö. (2019). "Etkinlik Konuları ve Kapsamı", içinde: Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, Edt., Öztürk Önder, Saygın Mustafa, Çelikkol Ömer, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.25-33.
 • 4 Çelikkol Ö., "Eğitim, Eğitim Felsefesi ve Eğitim Akımları", in: Eğitim Felsefesi, Biçer Baykal, Zabun Beyhan, Eds., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.203-226, 2019
 • 5 Dost S., Çelikkol Ö., Pektaş R., "“You Have Rights Children” Project As An ActiveLearning-Based Teaching Approach", in: Educational Science, Oğuz KUTLU, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-10, 2018
 • 6 Çelikkol Ö., "Toplumsal Süreçler ve Eğitim", in: Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Eds., Maya Akademi, Ankara, pp.111-147, 2018
 • 7 Çelikkol Ö., "Sosyolojik Araştırmada Metodoloji", in: Eğitim Sosyolojisi, Levent Eraslan, Ömer Çelikkol, Eds., Maya Akademi, Ankara, pp.281-302, 2018
 • 8 Çelikkol, Ö., "Yeni Ekonomik Sistem, Eğitimin Sorunları ve Eğitimin Geleceği", içinde: Eğitim Sosyolojisi, Edt., Avcı Nazmi, Erjem Yaşar, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.301-328, 2018.
 • 9 Çelikkol, Ö. Karaibrahimoğlu, A ve Tokgöz, A. (2018). Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği, Ş. Gerçek (Ed.), Current Debates Ineducation kitabı içinde (s. 45-62). London: IJOPEC Publication Limited, ISBN: 978-1-912503-32-2
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bulut, E., ve Çelikkol, Ö., (2013). "Öğretmenin Mesleki Gelişiminde Eğitim Denetmenlerinin Rolü ve Etkisi (Isparta İli Örneği)", V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Bildiri Sunumu (Kahramanmaraş) Sunumu, Kahramanmaraş, (20-22 Haziran 2013).
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mertol, H., Çelikkol, Ö. (2019). Use of Traditional Children’s Plays in Social Studies Courses, International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma Mallorca Spain. 1-3 July 2019.
 • 2 SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KAMU YÖNETİMİNDE e-DEVLET YAPILANMASI VE TÜRKİYE İÇİN e-DEVLET MODEL ÖNERİSİ
 • Doktora Tezi
 • 1 LİSELERE ERİŞİM BAĞLAMINDA EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİK ALANLARININ ARAŞTIRILMASI (ISPARTA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 With Different Traditions-Together On A Holiday, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Bütçe: 15.000 €, 01.01.2010 – 30.06.2011.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Reach For The Stars, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Bütçe: 15.000 €, 01.01.2011 – 01.06.2013.
 • 2 One Europe A Lot Of Face, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi, Bütçe: 15.000 €, 01.09.2006 – 30.06.2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Rize Kent ihtiyaç Haritası 2018 Projesi, Rize Belediyesi, (Araştırmacı)
 • 2 Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Projesi (Araştırmacı)
 • 3 Son Dönem Ticari İşletmelere Dönük Olarak Yapılan Denetimlerin Sosyolojik Yansımaları Araştırma Projesi ANKARA TİCARET ODASI (Araştırmacı)
 • 4 Yaşanmakta Olan Ekonomik Sürecin Sosyolojik Boyutları ve Sektörel Bazda Değerlendirilmesi ANKARA TİCARET ODASI (Araştırmacı)
 • 5 “Liselere Erişim Bağlamında Eğitimsel Eşitsizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İl Merkezi Örneği)” adlı BAP projesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No:4279-D1-15, Bütçe: 3.175,60 TL, 06.03.2015-06.03.2017.
 • 6 “Hak’lısınız Çocuklar” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 79.194,43 TL, 01.05.2013 – 01.09.2013.
 • 7 “Depremle Yaşamayı Öğreniyorum” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 52.632,16 TL, 01.06.2012 – 01.01.2013.
 • 8 DOĞA İLE EMPATİ KURALIM
 • 9 “Gölcük Sosyoloji Kampı” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, , Bütçe: 86.800,00 TL, 01.06.2011 – 01.10.2011.
 • 10 “İlköğretimde Sürdürülebilir Atık Yönetimi Bilincinin Oluşturulması” adlı Doğa ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Başkanlığı, Bütçe: 52.750,00 TL, 02.08.2010 – 04.04.2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 STEM İleri Seviye Kursu (Eğitim Görevlisi)
 • 2 STEM Temel Seviye Kursu (Eğitim Görevlisi)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gül, H., Aktel, M., Gürkaynak, M., Yıldırım, B., Çelikkol, Ö., Tütünsatar, A., (24 Mart 2005), Politik Kurgu-Roman “Metal Fırtına” ve Türk Amerikan İlişkileri” Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü (Isparta).
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve Tübitak 4004 Projesi Hazırlama Kitabı
 • 2 Eğitim Sosyolojisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı veya konuk editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies (http://dergipark.gov.tr/sduijes)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Education Research Journal (http://resjournals.com/journals/educational-research-journal.html)
 • 2 African Educational Research Journal (http://www.netjournals.org/aer_index.html)
 • 3 Journal of Theory and Practice in Education (Eğitimde Kuram ve Uygulama) http://dergipark.gov.tr/eku
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) Akademik İl Temsilcisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Çay TV Gündem Özel TV Yayını 06.08.2018 (https://youtu.be/WKWSrmjjv-8)
VERDİĞİ DERSLER
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Etkili İletişim
Felsefe
İlköğretimde Proje Geliştirme
İlköğretimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulaması II
Sosyal Psikoloji
Sosyoloji
Topluma Hizmet Uygulamaları
Yetişkin Eğitimi
 
Bu İçeriği Paylaş!