KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Meltem KAÇIKOÇ
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111281
E-Posta meltemkacikoc@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 03.07.2001
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) 05.11.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 27.02.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Havza Yönetimi,Su Kalitesi Modelleme,Hidrodinamik Modelleme,Su Kalitesi Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Mehmet Beyhan, Meltem Kaçıkoç, Ahmet Doğan, Mehmet Kitiş (2010), Best Water Management Practises in Turkey, In: ENWAMA Environmental Water Management, Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO da VINCI, Ing. Martin Neruda and Bc. Tomas Prikryl (Eds.), ISBN 978-80-7414-244-4, Printed and published by MINO Usti nad Labem Czech Republic. p:22-35
 • 2 Mehmet Beyhan, Meltem Kaçıkoç, T.C. Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Göl Yönetim Planı Dizisi-1, Eğirdir Gölü Yönetim Planı 2008-2012, "Eğirdir Gölü Su Kalitesi", Bölüm 2.3, s:65-70, Editör Dr. Sevda Altunbaş, ISBN 978-975-585-956-9, Isparta, 2008
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgür C., Barış D., Kaçıkoç M ., Kaplan-Bekaroğlu Ş .Ş. (2020) Su kaynaklarında ve şebekelerde çözünmüş organik azotun mevsimsel değişiminin izlenmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (3) , 961-972 . DOI: 10.21923/jesd.724137
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaçıkoç, M., Beyhan, M., (2014) Hydrodynamic and Water Quality Modeling of Lake Eğirdir, CLEAN - Soil, Air, Water,DOI 10.1002/clen.201300455, 42 (11), 1573–1582.
 • 2 M.Beyhan, M.Kaçıkoç, (2014) Evaluation of Water Quality from the Perspective of Eutrophication in Lake Eğirdir, Turkey, Water, Air & Soil Pollution, DOI 10.1007/s11270-014-1994-x, (2014)225:1-13.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaçıkoç, M., Büyükküpçü, T., Ülker, S. (2009) Eğirdir Gölü Su Kalitesi, Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Bursa, 22-23 Mayıs 2009
 • 2 Beyhan, M., Kaçıkoç, M., 2009. Göl Kirliliği ve Su Kalite Modelleri, Su Tüketimi, Arıtma, Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Bursa, s:17-25, 22-23 Mayıs 2009
 • 3 Beyhan, M., Kaçıkoç, M., 2008. Su Kaynaklarının Korunmasında Yönetim Planları ve Eğirdir Gölü Örneği, Su Tüketimi, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu İznik-Bursa, s:123-132, 3-5 Eylül 2008.
 • 4 Kaçıkoç, M., Beyhan, M., 2008. Eğirdir Gölü ve Çevresinin Kirlilik Açısından Değerlendirilmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, s:772-782, 14-17 Mayıs 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaplan-Bekaroglu S.S., Kacıkoc M., Kanan A., Gode S. (2020). Adsorptive removal of natural organic matter using pristine/modified multi-walled carbon nanotubes, 5th International Symposium On Environment and Morals, 24-25 Eylül, İstanbul.
 • 2 Kaplan-Bekaroğlu Ş.Ş., Kaçıkoç M., Kanan A., Kaya Ş. (2020). Düşük SUVA değerlerine sahip sulardaki dezenfeksiyon yan ürünleri öncüllerinin karbon nanotüpler ile adsorptif giderimi, 3. Uluslararası Tarım, Çevre Ve Sağlık Kongresi, 12-14 Kasım, Aydın.
 • 3 Kaçıkoç M., Censur M. (2020). Environmental Monitoring of Pesticide Residues in Surface Waters of Büyük Menderes River. 5th International Symposium on Environment and Morals, 24-25 Eylül, İstanbul.
 • 4 Kaçıkoç M., Beyhan M., 2009. Integrated Conservation and Management of Lake Eğirdir, ule2009 International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, September 28 - October 01, Denizli, Turkey. p:28-34
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaçıkoç M., Beyhan M., 2018. Application of Delft3D Model: case studies of Lake Eğirdir and Lake Bafa, Turkey. 3rd International Conference On Civil And Environmental Technology (icocee), 24-27 April 2018.
 • 2 Censur M., Kaçıkoç M. 2018. AB Su Çerçeve Direktifi Uygulamaları. International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, 26-28 October 2018.
 • 3 Kaplan Bekaroğlu Ş. Ş., Kaçıkoç M., Kitiş M. 2019. Membrane technologies for removing microplastics in water and wastewater treatment. 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, 18-20 October 2019.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kaçıkoç M., Beyhan M., 2013. Evaluation of Lake Management Plan and Importance of Water Quality Modelling and Monitoring in Lake Eğirdir, ICOEST-2013 Cappadocia, International Conference on Environmental Science and Technology, June 18 - 21 2013, Ürgüp, Nevşehir, Turkey. 106-107.
 • 2 Kaçıkoç M., Beyhan M., 2011. Evaluation of pollution in the Lake Eğirdir, AGRO-2011 8. IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, June 22 - 24 2011, Çeşme, Turkey. 693-700.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Color Removal in Textile Wastewater by Using Physical-Chemical Treatment Processes, 2004. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü Hidrodinamik ve Su Kalitesinin Delft3D Modeli ile Modellenmesi, 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Censur, 2020. Su Çerçeve Direktifi (SÇD) Kapsamında, Büyük Menderes Nehri’ndeki Öncelikli Maddelerin ve Belirli Kirleticilerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adına, "Environmental Water Management" (ENWAMA), 2008-1-CZ1-LEO04-00175-2 nolu Avrupa Birliği Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, 2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kovada Kanalı ve Kovada Gölü'nde Pestisit Kirliliğinin Ortaya Konması. SDÜ Araştırma Başlangıç Destek Projesi, Proje No: FAB-2020-8224.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Burdur Gölü Alt Havzası’nda su miktar ve kalite değişimlerinin irdelenmesi, İTÜ BAP Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ayşe Gül Tanık, İTÜ. Araştırmacı, 2018-devam ediyor.
 • 2 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) (KAMAG) Proje No: 112G021
 • 3 Eğirdir Gölü Su Kalitesinin Delft3D ile Dinamik Modellemesi, 2013. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi Doktora Projesi, Proje No: 2120-D
 • 4 Delft3D Modeli Kullanılarak Eğirdir Gölü Dinamik Su Kalite Modellemesi, 2013. SDÜ BAP Koordinasyon Birimi Münferit Proje, Proje No: 2501-M-10
 • 5 Eğirdir Gölü'nde Kirlilik Durumu ve Kirlilik Kaynakları Modelleme Çalışması, 2013. Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, Su Kaynakları Modelleme Çalışma Grubu Toplantısı’nda “Eğirdir Gölü Hidrodinamik ve Su Kalitesinin Delft3D Modeli ile Modellenmesi” konulu sunum, OSİB toplantı salonu, 22 Ocak 2014, Ankara.
 • 2 Isparta Yerel Sulak Alan Komisyon Toplantısı’nda, “Sulak Alanlar ve Eğirdir Gölü Yönetim Planı Faaliyetleri” konulu sunum, Isparta Valiliği Toplantı Salonu, 15 Ocak 2010, Isparta.
 • 3 Bilim ve Toplum Projesi (Coca-Cola Hayata Artı Vakfı), “İyi Tarım Temiz Eğirdir” projesi kapsamında, Eğirdir Gölü’nün Önemi ve Sorunları konusunda çiftçilere yönelik eğitim, Eğitmen, 2010, Eğirdir.
VERDİĞİ DERSLER
Çevresel Modelleme
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Sularda Kalite Kontrolü
Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme
 
Bu İçeriği Paylaş!