KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDEMİR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4594
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-8610-3590
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 62
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 28.06.2009
Yüksek Lisans UNIVERSITAT WIEN 03.12.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ (DR) 11.12.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Akademik Yazı Yazma, Derlembilim, Pedagojik Çeviri
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 Şensöz Mehmet Zeki, ERDEMİR NİHAN, A systematic review of graduate studies on flipped classrooms in English language teaching in Turkey. ELT Research Journal, 11(2), , 218-232. (2022), (Diğer)
  • 2 YEŞİLÇINAR SABAHATTİN, ERDEMİR NİHAN, Are enjoyment and anxiety specific to culture? An investigation into the sources of Turkish EFL learners' foreign language enjoyment and anxiety. INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING Doi: 10.1080/17501229.2022.2063295, (2022), (SSCI)
  • 3 KARAGÖZ SIDIKA, ERDEMİR NİHAN, Reasons, views, and practices of parents as EFL teachers raising bilingual children in Turkey. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), , 1341-1358. Doi: 10.18506/anemon.1128681, (2022), (TR DİZİN)
  • 4 ERDEMİR NİHAN, YEŞİLÇINAR SABAHATTİN, Reflective practices in micro teaching from the perspective of preservice teachers: teacher feedback, peer feedback and self-reflection. Reflective Practice, 22(6), , 766-781. Doi: 10.1080/14623943.2021.1968818, (2021), (Australian Education Index)
  • 5 ERDEMİR NİHAN, Yangın Ekşi Gonca, The perceptions of student teachers about using an online learning environment ‘Edmodo’ in a ‘flipped classroom’. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), , 174-186. Doi: 10.33710/sduijes.638795, (2019), (Diğer)
  • Kitap
  • 1 ERDEMİR NİHAN, YEŞİLÇINAR SABAHATTİN, Essentials of foreign language teacher education (2022). Isres Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Dinleme I
Akademik Dinleme II
Akademik Yazma
Akademik Yazma
Akademik Yazma Becerileri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
Dinleme ve Sesletim I
Dünya İngilizceleri ve Kültür
İleri Okuma ve Yazma I
İngiliz Kültür Tarihi
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce-Türkçe Çeviri
Kitle İletişiminde İngilizce
Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Türkçe - İngilizce Çeviri
Türkçe-İngilizce Çeviri
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Yazma Becerileri I
Yazma Becerileri II
 
Bu İçeriği Paylaş!