KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Sıla YAMAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-1204
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-3131-1090
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 11
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 23.06.2015
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 12.08.2014
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 07.05.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 MOHAMMADY YASİN, YAMAN SILA, GÜNDOĞAY ABDULLAH, YÜKSEL CEYHUN, ASMEROM NEGASH NEBYİ, TEKELİ KABAŞ HAMİDE, CFRP lif takviyesi ile onarılan boşluklu betonarme kirişlerin davranışının deneysel incelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(3), , 736-743. Doi: 10.28948/ngmuh.1080586, (2022), (TR DİZİN)
  • 2 YAMAN SILA, BENSAOUD MOUAD, GÜNDOĞAY ABDULLAH, TEKELİ HAMİDE, DEMİR FUAT, Kirişlerde Bindirme Boyu Değişiminin Davranış Üzerindeki Etkinliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi . Academic Perspective Procedia, 5(2), , 269-278. Doi: 10.33793/acperpro, (2022), (Diğer)
  • 3 ESEN BARIŞ, GÜNDOĞAY ABDULLAH, YAMAN SILA, TEKELİ HAMİDE, DEMİR FUAT, BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELERİN DENEYSEL İNCELENMESİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 27(3), , 1043-1060. Doi: 10.17482/uumfd.1120435, (2022), (TR DİZİN)
  • 4 Qaderi Abdulwahed, Ben Saoud Mouad, Eren Volkan, GÜNDOĞAY Abdullah, YAMAN Sıla, KABAŞ Hamide, Eğilme Etkisindeki Büyük Dairesel Boşluklu Kirişlerin Davranışının Deneysel İncelenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 12(2), , 155-165. Doi: 10.7212/karaelmasfen.1050022, (2022), (TR DİZİN)
  • 5 YAMAN SILA, TEKELİ HAMİDE, DEMİR FUAT, Betonarme Binalarda Perde Yeri Değişiminin Bina Performansına Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 194-204. Doi: 10.31590/ejosat.528665, (2019), (TR DİZİN)
  • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
  • 1 BAKHTYARİ Ali Sina, YAMAN SILA, TEKELİ HAMİDE, DEMİR FUAT, BETONARME KOLONLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ. 6. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
  • 2 YAMAN SILA, TEKELİ HAMİDE, DEMİR FUAT, PERDELİ-ÇERÇEVELİ BİNALARDA PERDE DUVARLARIN MOMENT ZORLANMASI HESABI İÇİN BASİT BİR YAKLAŞIM. 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (2018). (Tam metin bildiri)
 
Bu İçeriği Paylaş!