KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114523
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-8958-0579
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 15
Alıntı Sayısı: 652
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 12.09.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) 15.06.2009
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 12.09.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (5 YILLIK) 15.06.2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 19.07.2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 19.07.2012
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 10.02.2017
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 10.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Tasarım tabanlı araştırma, müfredat analizi, bilimsel okuryazarlık, kavram geliştirme, görme engelli öğrencilere yönelik fen/kimya eğitimi alanında eğilimler.
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YALÇINKAYA ÖNDER EYLEM, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, TİMUR BETÜL, TİMUR SERKAN, Güvenç Elif, ÖZERGUN ILGIM, ÖZDEMİR MUZAFFER, Investigation of Science Textbooks in terms of Science Process Skills. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(2), , 432-449. Doi: 10.33200/ijcer.1031338, (2022), (Journals Indexed in Eric)
 • 2 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, YALÇINKAYA ÖNDER EYLEM, TİMUR BETÜL, TİMUR SERKAN, Güvenç Elif, ÖZERGUN ILGIM, ÖZDEMİR MUZAFFER, THE SCOPE OF SCIENCE PROCESS SKILLS AND THE 5E EDUCATIONAL MODEL IN SCIENCE EDUCATION. Journal of Baltic Science Education, 21(6), , 1101-1118. Doi: 10.33225/jbse/22.21.1101, (2022), (SSCI)
 • 3 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, Devecioğlu Gamze, KIZILASLAN AYDIN, Content Analysis of Science Education Research in Special Education Journals. Journal of Science Learning, 5(2), , 266-276. Doi: 10.33200/ijcer.1031338, (2022), (Journals Indexed in Eric)
 • 4 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, TAŞDEMİR İBRAHİM HÜDAİ, ece abdulillah, KILIÇ ESMA, A cooperative computational and experimental investigation onelectrochemical behavior of metoprolol and its voltammetricdetermination. Canadian Journal Chemistry , 951-959. (2013), (SCI-Expanded)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ULUSOY TUĞBA, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, BAKIR SELDA, BEYİN VE ÖĞRENME. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 Kirazlı Elif Sare, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, Examination of Chemistry Textbooks in Terms of Scientific Process Skills. International LET-IN 2022 Conference (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 OKCU BETÜL, KIZILASLAN AYDIN, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, SÖZBİLİR MUSTAFA, ÖZEL EĞİTİM DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN KİŞİLERE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEME. 13. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Durmaz Esra, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, OKCU BETÜL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, 12(1), , 172-194. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 DEVECİOĞLU Gamze, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, DOĞRU MUSTAFA, Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Konularının Eğitsel Oyunla Öğretilmesi Hakkında Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), , 60-71. Doi: 10.17556/erziefd.795465, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 AYDINCI Merve, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19, YÜZ YÜZE EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM ALGILARI. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(2), , 1253-1267. Doi: 10.30783/nevsosbilen.1064883, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 Gündüz Talha, ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının BEP’e Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(2), , 84-100. (2021), (Diğer)
 • 5 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, devecioğlu gamze, sayın idil , Uzaktan Eğitimin Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi: Covid-19 Pandemi Süreci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), , 1007-1025. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programı hakkındaki akademisyenlerin görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies Doi: 10.33710/sduijes.538114, (2019), (Diğer)
 • 7 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, şahintürk ayşe, bağrıyanık elif kübra, 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), , 1-1. (2017), (TR DİZİN)
 • 8 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, SÖZBİLİR MUSTAFA, Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğrenmelerini Destekleyici İhtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), , 659-682. (2017), (TR DİZİN)
 • 9 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, SÖZBİLİR MUSTAFA, İyonik ve kovalent bağlar konusunda uygulanan analoji tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), , 84-99. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, KIZILASLAN AYDIN, SÖZBİLİR MUSTAFA, Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), 10(1), , 260-279. (2016), (TR DİZİN)
 • 11 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, KIZILASLAN AYDIN, SÖZBİLİR MUSTAFA, Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında öğretmen eğitimcilerinin görüşleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(2), , 209-242. (2016), (TR DİZİN)
 • 12 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, SÖZBİLİR Mustafa , GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), , 218-241. (2015), (SSCI)
 • 13 ÇİKRIKCİ ÖZKAN, TOPKAYA YAVUZ, YILAR MURAT BAYRAM, ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Structural validity of Turkish version of the error oriented motivation scale eoms for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 3(4), , 1-16. (2014), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 KÜÇÜK TANER, BAYIR EYLEM, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR(2022). Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, MERTOL HÜSEYİN, Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Akademik Becerilerin Desteklenmesi(2022). Eğitien Kitap, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 KIZILASLAN AYDIN, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, Özel Eğitimde Fen veSosyal Bilgiler Öğretimi(2019). nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 SÖZBİLİR MUSTAFA, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, OKCU BETÜL, KIZILASLAN AYDIN, GÜL ŞEYDA, BÜLBÜL MUSTAFA ŞAHİN, yazıcı fatih, FEN BILIMLERI ÖĞRETIMINDE YENI YAKLAŞIMLAR(2017). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!