KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114523
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-8958-0579
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 13
Alıntı Sayısı: 474
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 12.09.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) 15.06.2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 19.07.2012
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 10.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Tasarım tabanlı araştırma, müfredat analizi, bilimsel okuryazarlık, kavram geliştirme, görme engelli öğrencilere yönelik fen/kimya eğitimi alanında eğilimler.
YAYINLAR
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Gündüz Talha, ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının BEP’e Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi. Eurasian Journal of Teacher Education, 2(2), , 84-100. (2021), (Diğer)
 • 2 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, devecioğlu gamze, sayın idil , Uzaktan Eğitimin Öğretim Elemanları Açısından Değerlendirilmesi: Covid-19 Pandemi Süreci. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), , 1007-1025. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, çatin yasemim, Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrencilerini Değerlendirmelerine Yönelik Görüşleri . Talent, 10(1), , 95-109. (2020), (SSCI)
 • 4 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programı hakkındaki akademisyenlerin görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies Doi: 10.33710/sduijes.538114, (2019), (Diğer)
 • 5 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, şahintürk ayşe, bağrıyanık elif kübra, 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), , 1-1. (2017), (TR DİZİN)
 • 6 ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, SÖZBİLİR MUSTAFA, Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğrenmelerini Destekleyici İhtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), , 659-682. (2017), (TR DİZİN)
 • 7 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, SÖZBİLİR MUSTAFA, İyonik ve kovalent bağlar konusunda uygulanan analoji tekniğinin öğrenci başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), , 84-99. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, KIZILASLAN AYDIN, SÖZBİLİR MUSTAFA, Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), 10(1), , 260-279. (2016), (TR DİZİN)
 • 9 ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, SÖZBİLİR Mustafa , GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), , 218-241. (2015), (SSCI)
 • 10 ÇİKRIKCİ ÖZKAN, TOPKAYA YAVUZ, YILAR MURAT BAYRAM, ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, Structural validity of Turkish version of the error oriented motivation scale eoms for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 3(4), , 1-16. (2014), (Diğer)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!