Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta seraceddinzorluoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 12.9.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) 15.6.2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 19.7.2012
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 10.2.2017
İLGİ ALANLARI
Tasarım tabanlı araştırma, müfredat analizi, bilimsel okuryazarlık, kavram geliştirme, görme engelli öğrencilere yönelik fen/kimya eğitimi alanında eğilimler.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Structural validity of Turkish version of the error oriented motivation scale eoms for university students
 • 2 Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında öğretmen eğitimcilerinin görüşleri
 • 3 GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARI
 • 4 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİKFEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER
 • 5 Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci
 • 6 Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi
 • 7 İyonik ve kovalent bağlar konusunda uygulanan analoji tekniğinin öğrenci başarısına etkisi
 • 8 GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN BİLİMSEL OKURYAZARLIKLARI HAKKINDA AKADEMİSYEN Öğretmen Eğiticileri GÖRÜŞLERİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar
 • 2 Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi
 • 3 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi
 • 4 Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Örneği: 2017 Taslak Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A cooperative computational and experimental investigation onelectrochemical behavior of metoprolol and its voltammetricdetermination
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Engelsiz Fen Eğitimi EFE İlköğretim 6 Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Ve Değerlendirme
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students
 • 2 Teaching Concepts Of ’Matter and Heat’ Unit To Students With Visual Impairments
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 An activity for teaching heat concept to visually impaired students
 • 2 Teaching Science to Visual Impaired Students What They Need
 • 3 An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students
 • 4 A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students
 • 5 An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Yalıtım ve Yalıtım Malzemeleri’ Konusuna Yönelik Hazırlanan Öğretim Tasarımının Görme Engelli Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atık kağıdın geri dönüşümüne uygulamalı yaklaşım ile ilköğretim öğrencilerinde çevre bilincinin oluşturulması
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık