KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114523
E-Posta seraceddinzorluoglu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8958-0579
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 12.09.2011
GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ) 15.06.2009
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA (YL) (TEZLİ) 19.07.2012
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 10.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tasarım tabanlı araştırma, müfredat analizi, bilimsel okuryazarlık, kavram geliştirme, görme engelli öğrencilere yönelik fen/kimya eğitimi alanında eğilimler.
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Fiziksel Yetersizliği Olan Öğrenciler ve Fen eğitimi
 • 2 Öğrenme Güçlüğü Çeken Özel Yetenekli Öğrencilere İlişkin Örnek Uyarlamalar
 • 3 Fen Bilimleri Eğitiminin Ülkemizde Tarihsel Gelişimi
 • 4 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Fen Bilgisi Öğretimi
 • 5 Görme Yetersizliği Olan Bireylere Fen Öğretimi
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğrenmelerini Destekleyici İhtiyaçlar
 • 2 Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İyonik ve Kovalent Bağlar Konusunda Uygulanan Analoji Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Science for Students with Visual Impairment: An Analysis of Hands-on Activity
 • 2 Görme Yetersizliği olan Öğrencilerin Fen Kavramları Öğrenme Düzeyleri ve Öğretim İhtiyaçları: Madde ve Isı
 • 3 CHANGE OF TEACHERS' METAPHORS TOWARDS STEM AND 21ST CENTURY SKILLS WITH STEM COURSE
 • 4 A hands-on classroom activity to teach scienceconcepts for students with visual impairment
 • 5 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı
 • 6 The analysis of 9th grade chemistry curriculum and textbook according to revised Bloom’s taxonomy
 • 7 Analysis of 5th Grade Science Learning Outcomes and Exam Questions According to Revised Bloom Taxonomy
 • 8 FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE İLGİLİ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ
 • 9 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 6., 7. ve 8. Sınıf Kazanımlarının SOLO Taksonomisine Göre İncelenmesi
 • 10 Opinions of Science Teachers about the Assessment of Talented Students in Science and Arts Centers
 • 11 Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenimine Etkisi: Madde ve Isı
 • 12 Eğitsel Oyuncak ve Eğitsel Oyun İçerikli Araştırmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi
 • 13 CONTRIBUTION OF ACTIVITIES DEVELOPED FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS TO SCIENTIFIC PROCESS SKILLS
 • 14 GÖRME YETERSiZLiĞi OLAN ÖĞRENCiLERE FEN EĞiTiMi: iLKELER VE STRATEJiLER
 • 15 The Opinions of Academicians on the Updated Science Education Undergraduate Program
 • 16 Analysis of 10th Chemistry Curriculum According to Revised Bloom Taxonomy
 • 17 Analyze of the Science and Technology Course TEOG Questions based on the Revised BloomTaxonomy and their Relation between the Learning Outcomes of the Curriculum
 • 18 Learning probability of 4th grade science curriculum learningoutcomes among visually impaired students
 • 19 Learning probability of 4th grade science curriculum learningoutcomes among visually impaired students
 • 20 STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları
 • 21 Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar
 • 22 Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi
 • 23 2013 Yılı Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Değerlendirilmesi
 • 24 Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Örneği: 2017 Taslak Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı
 • 25 Structural validity of Turkish version of the error oriented motivation scale eoms for university students
 • 26 Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin bilimsel okuryazarlıkları hakkında öğretmen eğitimcilerinin görüşleri
 • 27 GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARI
 • 28 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİKFEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER
 • 29 Yeti yitimi modellerinin tarihsel süreci
 • 30 Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi
 • 31 İyonik ve kovalent bağlar konusunda uygulanan analoji tekniğinin öğrenci başarısına etkisi
 • 32 Teacher Educators’ Views On Scientific Literacy Of Visually Impaired Students
 • 33 Science for Students with Visual Impairment: An Analysis of Hands-on Activity
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Improve learning with hands-on classroom activities: science instruction for students with visual impairments
 • 2 Making Science Accessible to Students with Visual Impairments:Insulation-Materials Investigation
 • 3 A cooperative computational and experimental investigation onelectrochemical behavior of metoprolol and its voltammetricdetermination
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ GRAFİK OKUMA, YORUMLAMA VE HAZIRLAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Engelsiz Fen Eğitimi EFE İlköğretim 6 Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Etkili Fen Öğretimine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Ve Değerlendirme
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Developing material for effective learning the concept of particulate nature of matter to visually impaired students
 • 2 Teaching Concepts Of ’Matter and Heat’ Unit To Students With Visual Impairments
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Teaching Science to Visual Impaired Students What They Need
 • 2 An activity for teaching heat concept to visually impaired students
 • 3 An instructional design for teaching particulate nature of matter to visually impaired students
 • 4 A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students
 • 5 An activity for teaching thermal insulation concept to visually impaired students
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Yalıtım ve Yalıtım Malzemeleri’ Konusuna Yönelik Hazırlanan Öğretim Tasarımının Görme Engelli Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atık kağıdın geri dönüşümüne uygulamalı yaklaşım ile ilköğretim öğrencilerinde çevre bilincinin oluşturulması
 • 2 Atık kağıdın geri dönüşümüne uygulamalı yaklaşım ile ilköğretim öğrencilerinde çevre bilincinin oluşturulması
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 3. uluslararası bilimsel çalışmalar kongresi kongre özet kitapçığı
VERDİĞİ DERSLER
enstrümantal analiz
Fizikokimya
Genel Kimya I
Genel Kimya I Lab.
Genel Kimya II
Genel Kimya II Lab.
İlköğretimde Kaynaştırma
Kimya 1
Kimya 2
Kimyada Özel Konular
Nitel Araştırma Yöntemleri
Nitel Veri Analizi
Okul Deneyimi
Öğretmenlik Uygulaması
Topluma Hizmet Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!