Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
İrem NAMLI ALTINTAŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İrem NAMLI ALTINTAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta iremaltintas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 30.6.2009
Yüksek Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 29.12.2011
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ 13.7.2016
İLGİ ALANLARI
Sosyal Bilgiler /Vatandaşlık/tarih öğretimi
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Atatürk ün Çağdaşlık ve Evrensellik Anlayışı Açısından Üniversite Reformuna Bir Bakış
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effects of History Lesson on Creating Social Awareness in Turkey and in 20th Century Example of Ziya Gökalp
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ İLEKAVRAM ÖĞRETİMİ
 • 2 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİ AÇISINDANKARŞILAŞTIRILMASI
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri: Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Kitabı Örneği
 • 2 Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri: Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Kitabı Örneği
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Toplumsal Bilinç Oluşturma Açısından İki Temel Eserin İncelenmesi Vatandaş İçin Medeni Bilgiler El Kitabı ve Türkçülüğün Esasları
 • 2 Tarih Ders Kİtaplarının Kİmlik Oluşturma Süreci Açısından İncelenmesi 1934 ve 2009 Yıllarındaki kitapların Karşılaştırılması
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ İLEKAVRAM ÖĞRETİMİ
 • 2 Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri:Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Örneği
 • 3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 4 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLARININ DÜZENLENMESİ
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Günümüz Dünya Sorunları
İnsan Hakları ve Demokrasi
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Psikoloji
Tarih Eğitimi
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Vatandaşlık Bilgisi
Yukarı çık