KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İrem NAMLI ALTINTAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3398-5366
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 60
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 30.06.2009
Yüksek Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 29.12.2011
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ) 29.12.2011
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ 13.07.2016
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR) 13.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Sosyal Bilgiler /Vatandaşlık/tarih öğretimi,eylem araştırması,araştırmacı öğretmen,Düşünme becerileri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NAMLI ALTINTAŞ İREM, ALKAR ELİF, Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Türk Kimliği ve Vatandaşlığı ile İlgili Algı ve Deneyimleri. Yükseköğretim Dergisi, 12(2), , 245-256. Doi: 10.2399/yod.20.736918, (2022), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 NAMLI ALTINTAŞ İREM, ÇENGEL MELTEM, Proposal to Structure Social Studies Course According to Toulmin’s Argumentation Model. Journal of Education and Learning, 10(4), , 118-128. Doi: 10.5539/jel.v10n4p118, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 NAMLI ALTINTAŞ İREM, MERTOL HÜSEYİN, ÇELİKKOL ÖMER, PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTION OF RELIGIOUS IDENTITY IN TERMS OF DIFFERENT IDENTITY TYPES. IOJET, 8(2), , 960-974. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 NAMLI ALTINTAŞ İREM, KOZANER ÇİĞDEM, Active learning education in Museum. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(1), , 120-128. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 NAMLI ALTINTAŞ İREM, KARAASLAN HÜSEYİN, Peer Assessment and Active LearningExperiences of Social Studies TeacherCandidates. RIGEO Doi: 10.33403/rigeo.615716, (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 6 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, NAMLI ALTINTAŞ İREM, An Interdisciplinary Teaching Method: Team-Teaching. International Journal of Eurasian Education and Culture, 4(7), , 62-99. Doi: 10.2399/yod.20.736918, (2019), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 7 NAMLI ALTINTAŞ İrem, Kozaner Çiğdem, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİ AÇISINDANKARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Academic Social Science, 4(34), , 505-518. Doi: 10.16992/ASOS.6548, (2016), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NAMLI ALTINTAŞ İREM, ÜNVEREN DİLEK, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi Bağlamında Çocuk Edebiyatı: Dağdaki Kaynak Romanı Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), , 49-64. (2021), (Diğer)
 • 2 NAMLI ALTINTAŞ İREM, KOZANER ÇİĞDEM, TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN NİTEL ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ (2010-2020). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 522-544. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 NAMLI ALTINTAŞ İREM, KOÇAK Zeynep, Türkiye'de Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Eylem Araştırması Tezlerinin İncelenmesi . Eurasian Journal of Teacher Education, 2(2), , 129-141. (2021), (Diğer)
 • 4 NAMLI ALTINTAŞ İREM, GÖLEN ZAFER, Ziya Gökalp’in Türkçülük Düşüncesinin Milli Tarih Ders Kitaplarına Yansıması. TUHED, 9(2), , 425-443. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 NAMLI ALTINTAŞ İREM, BUDAK LÜTFİ, BUDAK ÇİĞDEM, Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri: Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Örneği. Kırşehir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), , 9-16. (2018), (Diğer)
 • 6 NAMLI ALTINTAŞ İREM, 9 11 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYONLARDAN EDİNDİKLERİ DEĞERLER VE ROL MODEL ALMA DURUMLARI. Route Educational Social Science, 3(2), , 316-335. Doi: 10.17121/ressjournal.512, (2016), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 NAMLI ALTINTAŞ İREM, Medya Okuryazarlığı Eğitimi(2022). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 NAMLI ALTINTAŞ İREM, Eğitimde Alternatif Ölçme Araçları(2022). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 NAMLI ALTINTAŞ İREM, TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SERİSİ 1(2021). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 NAMLI ALTINTAŞ İREM, Yeni Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I(2019). Pegem AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Eğitimde Alternatif Öğrenme Araçları (Uygulamalı Örnekler), Bilimsel Kitap, Editör, 19.10.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Uygulamaları
Bilim Teknoloji ve Toplum
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çağdaş Dünya Tarihi
Eğitimde Eylem Araştırmaları
Etkili İletişim
Etkin Vatandaşlık
Girişimcilik
Günümüz Dünya Sorunları
Harita Bilgisi ve Uygulamaları
İnsan Hakları ve Demokrasi
İnsan İlişkileri ve iletişim
Kültürel Araştırmalar
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
Nitel araştırma yöntemleri
Okul Deneyimi
Öğretimde Modern Yöntem ve Teknikler
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri I
Seminer
Siyasi Coğrafya
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
Sosyal Bilgiler Öğretimi 1
Sosyal Bilgiler Öğretimi 2
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve Sözlü Tarih
Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Proje Geliştirme
Sosyal Psikoloji
Terknoloji ve Eğitim
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türkiye nin Ekonomik Yapısı
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Vatandaşlık Bilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!