KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi İrem NAMLI ALTINTAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta iremaltintas@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3398-5366
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. 30.06.2009
Yüksek Lisans MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 29.12.2011
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ 13.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sosyal Bilgiler /Vatandaşlık/tarih öğretimi,eylem araştırması,araştırmacı öğretmen
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yeni ders içeriklerine göre sosyal bilgiler öğretimi I
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Eğitimde eylem araştırmaları
 • 2 Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Atatürk ün Çağdaşlık ve Evrensellik Anlayışı Açısından Üniversite Reformuna Bir Bakış
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effects of History Lesson on Creating Social Awareness in Turkey and in 20th Century Example of Ziya Gökalp
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 PROSPECTIVE TEACHERS’ PERCEPTION OF RELIGIOUS IDENTITY IN TERMS OF DIFFERENT IDENTITY TYPES
 • 2 TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN NİTEL ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ (2010-2020)
 • 3 Study on Effective Citizenship Education and Its Dimensions
 • 4 Peer Assessment and Active Learning Experiences of Social Studies Teacher Candidates
 • 5 ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİ AKTARMADAKİ İŞLEVİ
 • 6 AN INTER-DISCIPLINARY TEACHING METHOD: TEAM-TEACHING
 • 7 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLARININ BELİRLENMESİ ve DÜZENLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
 • 8 Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri: Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Kitabı Örneği
 • 9 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİ AÇISINDANKARŞILAŞTIRILMASI
 • 10 İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ İLEKAVRAM ÖĞRETİMİ
 • 11 STUDENT VIEWS ON THE LIVE SCULPTURE MUSEUM WORKSHOP
 • 12 Active learning education in Museum
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Toplumsal Bilinç Oluşturma Açısından İki Temel Eserin İncelenmesi Vatandaş İçin Medeni Bilgiler El Kitabı ve Türkçülüğün Esasları
 • 2 Tarih Ders Kİtaplarının Kİmlik Oluşturma Süreci Açısından İncelenmesi 1934 ve 2009 Yıllarındaki kitapların Karşılaştırılması
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ İLEKAVRAM ÖĞRETİMİ
 • 2 Milli Değerlerin Ders Kitaplarındaki Yeri:Cumhuriyet Çocuklarına Tarih Dersleri Örneği
 • 3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
 • 4 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF VATANDAŞLIK DEĞERLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLARININ DÜZENLENMESİ
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Günümüz Dünya Sorunları
İnsan Hakları ve Demokrasi
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Bilgiler Öğretiminde yeni yaklaşımlar
sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri
Sosyal Bilgilerin Temelleri
Sosyal Psikoloji
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Vatandaşlık Bilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!