KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Emine Seda ARSLAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-1592-5180
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 11
Alıntı Sayısı: 466
Web Of Science Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 116
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 18.06.2007
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) 20.05.2010
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) 26.06.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, peyzaj planlamada sayısal yöntemler, bilgisayar destekli tasarım ve planlama,
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Kırsal Yerleşim Alanlarında Kültürel Ekosistem Hizmetleri ve Doğal Altyapılara Dayalı Sosyal Değerin Katılımcı CBS ile Belirlenmesi, BAP, ARSLAN Emine Seda, 23.08.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Kızıldağ Milli Parkı'nda Kültürel Ekosistem Hizmetleri Ve İklim Değişikliğinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Maksimum Entropi Algoritması ile Modellenmesi, Tübitak 1001, ARSLAN Emine Seda, ÖRÜCÜ Ömer Kamil, AKCA Ümit, 01.05.2023 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Konar Göçer Keçi Yetiştiriciliğinin İklim Değişikliğine Karşı Adaptasyonunun Güçlendirilmesi, BAP, Ocak Sezen, ARSLAN Emine Seda, 10.10.2022 - 20.12.2023 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, AZADİ HOSSEİN, ARSLAN EMİNE SEDA, KAMER AKSOY ÖZGÜR, CHOOBCHIAN SHAHLA, NOOGHABI SAEEDEH NAZARI, STEFANIE HORATIU IOAN, Predicting the distribution of European Hop Hornbeam: application of MaxEnt algorithm and climatic suitability models. European Journal of Forest Research, 142(2), , 1-13. Doi: 10.1007/s10342-023-01543-2, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, SARIKAYA AYŞE GÜL, Predicting of the current and future geographical distribution of Laurus nobilis L. under the effects of climate change. Environmental Monitoring and Assessment, 195(4), , 1-18. Doi: 10.1007/s10661-023-11086-z, (2023), (SCI-Expanded)
 • 3 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, HOŞGÖR ECEM, KAYMAZ IŞIL, GÜLCÜ SÜLEYMAN, Potential distribution pattern of the Quercus brantii Lindl. and Quercus frainetto Ten. under the future climate conditions. European Journal of Forest Research, 143(1), , 1-14. Doi: 10.1007/s10342-023-01636-y, (2023), (SCI-Expanded)
 • 4 TAŞ Müjde, ARSLAN EMİNE SEDA, Kültürel Ekosistem Hizmetlerinin Maksimum Entropi Algoritması Kullanarak Modelllenmesi. Turkish Journal of Landscape Research, 5(2), , 93-101. Doi: 10.51552/peyad.1222298, (2022), (Diğer)
 • 5 ARSLAN EMİNE SEDA, Katılımcı Yaklaşım ve Halk Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri. Turkish Journal of Landscape Research, 5(2), , 87-92. Doi: 10.51552/peyad.1218814, (2022), (Diğer)
 • 6 KILIÇ EMİNE, ARSLAN EMİNE SEDA, Uzaktan algılama teknikleri ile altyapı sistemlerinin konumsal analizi: Burdur Havzası örneği. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 23(2), , 146-155. Doi: 10.18182/tjf.1056868, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 ARSLAN EMİNE SEDA, Paulina Nordström, Asko Ijäs, Reija Hietala, Nora Fagerholm, Perceptions of Cultural Ecosystem Services: spatial differences in urban and rural areas of Kokemäenjoki, Finland. Landscape Research , 828-844. Doi: 10.1080/01426397.2021.1907322, (2021), (SCI-Expanded)
 • 8 GÜLÇİN DERYA, ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Effects of climate change on the ecological niche of common hornbeam (Carpinus betulus L.). Ecological Informatics Doi: 10.1016/j.ecoinf.2021.101478, (2021), (SCI-Expanded)
 • 9 KAYMAZ IŞIL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Landsenses ecology approach for comprehensive assessment of cultural ecosystem services: preferences of students at Ankara University of Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, 28(7), , 644-652. Doi: 10.1080/13504509.2021.1920515, (2021), (SCI-Expanded)
 • 10 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, MaxEnt modelling of the potential distribution areas of cultural ecosystem services using social media data and GIS. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY , 2655-2667. Doi: DOI: 10.1007/s10668-020-00692-3, (2021), (SCI-Expanded)
 • 11 EREN ŞİRİN GÜLCEN, ARSLAN EMİNE SEDA, Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti). Journal of Planning, 30(3), , 421-446. Doi: 10.14744/planlama.2020.98704, (2020), (The Avery Index to Architectural Periodicals )
 • 12 AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Habitat suitability mapping of stone pine (Pinus pinea L.) under the effects of climate change. Biologia , 2175-2187. (2020), (SCI-Expanded)
 • 13 ARSLAN Emine Seda, Kaymaz I, Visitor perception of recreational ecosystem services and their role in landscape management of Golcuk Nature Park, Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY , 202-213. Doi: 10.1080/13504509.2019.1711247, (2020), (SCI-Expanded)
 • 14 ÇOBAN HÜSEYİN OĞUZ, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, MaxEnt Modeling for Predicting the Current and Future Potential Geographical Distribution of Quercus libani Olivier. Sustainability, 12(7), Doi: 10.3390/su12072671, (2020), (SCI-Expanded)
 • 15 ARSLAN EMİNE SEDA, AKYOL AYHAN, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, SARIKAYA AYŞE GÜL, Distribution of rose hip (Rosa canina L.) under current and future climate conditions. Regional Environmental Change, 20(3), , 1-13. (2020), (SCI-Expanded)
 • 16 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 9(4), , 787-798. Doi: 10.31407/ijees9425, (2019), (Diğer)
 • 17 EMİNAĞAOĞLU ZEHRA, ARSLAN MUHACİR EMİNE SEDA, Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Artium, 6(1), , 38-43. (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 UZUN ALMİRA, AKIN TUĞBA, ARSLAN EMİNE SEDA, ANALYSIS OF TURKISH COASTLINE BASED ON THE SPATIAL AND STATISTICAL ASSESSMENT. IArcSAS 1st International Architectural Sciences and Applications Symposium (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAMER AKSOY ÖZGÜR, ARSLAN EMİNE SEDA, Kentlerde iklim değişikliğinin olası etkilerinin azaltılmasında yeşil altyapı ve ekosistem hizmetlerinin rolü. İnsan ve İnsan, 9(3), , 53-62. Doi: 10.29224/insanveinsan.1104391, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ARSLAN EMİNE SEDA, GÜLÇİN DERYA, SARIKAYA AYŞE GÜL, ÖLMEZ ZAFER, GÜLCÜ SÜLEYMAN, ŞEN İSMAİL, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Kokulu Ardıç’ın (Juniperus foetidissima Willd.) Türkiye’de Günümüz ve Gelecekteki Potansiyel Yayılışının Makine Öğrenmesi ile Modellenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 1-12. Doi: 10.31590/ejosat.848961, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, GÜLÇİN DERYA, ÖZÇİFÇİ İREM, ARSLAN EMİNE SEDA, Mor Çiçekli Ormangülünün (Rhododendron ponticum L.) Günümüz ve Gelecekteki İklim Koşullarına Göre Yayılış Alanlarının Modellenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 22(1), , 26-41. Doi: 10.17474/artvinofd.834174, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ARSLAN EMİNE SEDA, ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği. Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi , 95-105. Doi: doi.org/10.18182/tjf.651453, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL, ARSLAN EMİNE SEDA, Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi. lnternational Journal of Geography and Geography Education , 292-318. Doi: doi.org/10.32003/igge.653647, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ARSLAN EMİNE SEDA, Burdur’da Doğa Turizmi İle İlişkili Alternatif Rotaların Belirlenmesi. lnternational Journal of Geography and Geography Education , 332-346. Doi: 10.32003/iggei.570310, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ARSLAN EMİNE SEDA, İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi , 142-148. Doi: 10.18182/tjf.559883, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ARSLAN MUHACİR EMİNE SEDA, YAVUZ ÖZALP AYŞE, Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), , 49-52. Doi: 10.24011/barofd.384215, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ARSLAN MUHACİR EMİNE SEDA, TAZEBAY HATİCE İLKDEN, Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı. Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(1), , 74-81. Doi: 10.18182/tjf.308633, (2017), (TR DİZİN)
 • 10 ARSLAN Emine Seda, YAVUZ ÖZALP AYŞE, Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin kalite kriterlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), , 220-230. Doi: 10.17474/acuofd.17110, (2016), (TR DİZİN)
 • 11 KARAŞAH BANU, ARSLAN Emine Seda, SARI DERYA, YAMAN YASİN KÜLTİĞİN, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13), , 109-119. Doi: 10.16950/iüstd.95537, (2016), (Diğer)
 • 12 ARSLAN Emine Seda, YAVUZ ÖZALP AYŞE, Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2), , 172-184. (2011), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ARSLAN EMİNE SEDA, Architectural Science and Sustainability(2021). IKSAD YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ARSLAN EMİNE SEDA, Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers Planning, Design, Applications(2021). PETER LANG, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ARSLAN EMİNE SEDA, REHİMBEYLİ SERİYYE, AKOĞLU MERT, KÜLTÜREL MIRAS DEGERI, YEREL KIMLIGI ve KÖY PLANLAMASI TASARIMI AÇISINDAN ISLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEGI(2020). ASTANA YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 01.01.2023 - 31.12.2023 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli Çizim
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Biyoçeşitlilik Yönetimi
Çevresel Etki Değerlendirmesi
İklim Değişikliği ve Uluslararası Politikalar
Kent Ekolojisi
Kıyı Alanlarında Planlama ve Tasarım Stratejileri
Mekansal Planlamada Katılımcı Yaklaşım ve Halk Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Peyzaj Algısı ve Tercih Ölçme Yöntemleri
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Planlamada Ekosistem Hizmetleri
Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
Peyzaj Yönetimi
Proje I
Proje II
Proje III
Proje V
Proje VI
Staj II
Sürdürülebilir Peyzaj Yönetimi
Tasarım Stüdyosu II
Temel Tasarım
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!