KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Emine Seda ARSLAN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta sedaarslan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 18.06.2007
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ) 20.05.2010
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (DR) 26.06.2014
İLGİ ALANLARI
Peyzaj tasarımı, peyzaj ekolojisi, peyzaj planlamada sayısal yöntemler, bilgisayar destekli tasarım ve planlama,
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arslan Muhacir, E.S., Karaşah, B. 2017. Topography as a factor in landscape design process. Current Researches in Geopraphy, IASSR Publications, 114-121.
 • 2 Arslan Muhacir, E. S. 2017. Cultural Ecosytem Services and Human Well- Being. Sustainable Landscape Planning and Design, Peter LANG Publications,173-182
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eminağaoğlu, Z., Arslan Muhacir, E.S. 2018. Artvin Çoruh Üniversitesi Kampüs Alanlarının Planlama ve Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Artium, 6(1), 38-43.
 • 2 Arslan Muhacir, E.S. ,Yavuz Özalp A. 2015. Determining potential of coastal areas in producing ecosystem services by using AHP method: a case study in Artvin. Asian Journal of Applied Science, 3(4), 779-788.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arslan, E. S. 2019. İklim değişimi senaryoları ve tür dağılım modeline göre kentsel yol ağaçlarının ekosistem hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi: Robinia pseudoacacia L. örneği. Turkish Journal Of Forestry. 20(2);142-148
 • 2 Arslan, E.S. 2019. Burdur’da Doğa Turizmi İle İlişkili Alternatif Rotaların Belirlenmesi. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 332-346.
 • 3 Arslan, E. S., Örücü, Ö.K. 2019. Present and future potential distribution of the Pinus nigra Arnold. And Pinus sylvestris L. Using MaxEnt model. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 9(4),787-798
 • 4 Arslan Muhacir, E.S., Yavuz Özalp A. 2018. Kıyı Alanlarının Rekreasyonel Amaçlı Alternatif Kullanımının Artvin Örneğinde İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(1), 43-52.
 • 5 Arslan Muhacir, E. S., Tazebay, İ. 2017. Kırsal turizm türlerinin belirlenmesinde bir araç: Ekosistem hizmetleri yaklaşımı. Türkiye Ormancılık Dergisi, 18(1), 74-81.
 • 6 Arslan Muhacir, E. S., Özdemir, M. 2017. Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 11-18.
 • 7 Arslan Muhacir, E.S., Yavuz Özalp A. 2016. Planlama ve tasarım süreçleri bağlamında çocuk oyun alanlarına ilişkin temel kalite kriterlerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 220-230.
 • 8 Arslan Muhacir, E. S., Yavuz Özalp, A. 2011. Artvin kenti ilköğretim okul bahçelerinin nitelik ve niceliksel durumunun coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,12 (2):172-184.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuz-Özalp, A., Arslan Muhacir, E.S., Ada, Ö., Akkaya, U., 2012. Artvin kenti çocuk oyun alanlarının yeterlilik açısından irdelenmesi. Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, 223-243, Artvin.
 • 2 Koyuncu, İ., Arslan, E.S., 2010. Sürdürülebilir ekolojik yaşam konusunda bir değerlendirme: Ekolojik mimarlık. Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 218-227, Konya Mimarlar Odası Şubesi, Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E.S. 2013. Ekosistem servisleri ve toplum refahı. Ekoloji 2013 Sempozyumu Özetler Kitabı, 44, Tekirdağ.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karasah, B., Sarı, D., Arslan Muhacir, E.S. 2013. Kamusal ve yarı kamusal alanlarda bitkilerin estetik ve işlevsel kullanımlarının değerlendirilmesi: Artvin kenti örneği. 5. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Örücü, Ö. K., Uzun, A. 2019. Kovada Gölü Milli Parkı’nın Görsel Peyzaj Kalitesi Açısından İrdelenmesi. AGRIFOR Tam Metin Bildiriler Kitabı, 351-361.
 • 2 Arslan Muhacir, E.S., Yaman, Y. 2016. Turizmin çeşitlendirilmesi stratejisi bağlamında Artvin’de kış turizmi odaklı rekreasyon faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 381-388, Erzurum.
 • 3 Talay, İ., Arslan, E.S., 2010. Kültürel peyzaj değerlerinin saptanmasında delphi tekniğinden yararlanma olanakları: Ankara kenti örneğinde bir değerlendirme. "22.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bildiriler Kitabı, 153-158, Bursa.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tulek, B., Arslan Muhacir, E. S. 2018. An Examination of the global climate change in terms of climate regulation services in urban landscapes. Landscape architecture: Towards Sustainable Urban Environments Conference Proceedings, 19-20, Rusya.
 • 2 Arslan Muhacir, E. S., Eraslan, Ş. 2018. An Assessment about urban landscapes in the context of biodiversity and ecosystem services: a case study in Isparta Çayboyu District. Landscape architecture: Towards Sustainable Urban Environments Conference Proceedings, 20, Rusya
 • 3 Rehimbeyli, S., Arslan Muhacir, E. S. 2018. An Assessment about aesthetic and visual perception in the urban city centre of Isparta. Landscape architecture: Towards Sustainable Urban Environments Conference Proceedings, 49, Rusya.
 • 4 Arslan Muhacir, E. S., Surat, H., Sarı, D., Karaşah, B. 2017. Contributions of the urban-green spaces to the recreational necessity: a case study of Artvin Çoruh Park. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 990, Nevşehir.
 • 5 Karaşah, B., Sarı, D., Surat, H., Arslan Muhacir, E. S. 2017. Determination of recreational potential of botanic gardens ‘Case of Batumi Botanic Garden’. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 438, Nevşehir.
 • 6 Surat, H, Arslan Muhacir, E. S., Karaşah, B, Sarı, D. 2017. Determination of recreational use and visitor trends of the protected areas of ‘Karagöl-Sahara National Park’. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 975, Nevşehir.
 • 7 Sarı, D., Karaşah, B., Arslan Muhacir, E. S., Surat, H. 2017. Some native grass species that potential for ornemental plants; case of Artvin region. International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies Abstract Proceeding Book, 973, Nevşehir.
 • 8 Arslan Muhacir, E. S. , Yavuz Özalp, A. 2017. An assesment of potential for coastal ecosystem services in Artvin. ISFOR Proceedings and Abstracts Book, 193, Isparta
 • 9 Arslan Muhacir, E.S., Yaman, Y.K., Kamer Aksoy, Ö. 2013. Peyzaj tasarımı eğitimine bilişim teknolojilerinin entegrasyonu. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özetler Kitabı, 45-46, Erzurum.
 • 10 Örücü,Ö.K., Arslan, E. S., Uzun, A., Gonca, F. 2019. Kentsel Açik ve Yeşil Alanlarinin Yoğunluk Ve Erişebilirlik Analizi, Karaman Kenti Örneği. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, 23-24 Kasım, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arslan Muhacir, E. S., Yavuz Özalp, A., Özdemir, M. 2017. Karadeniz Kıyısının Turizm Amaçlı Alternatif Kullanımı, Artvin Çoruh Üniversitesi BAP, Proje No: 2016.F12.02.01
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kültürel turizm, peyzaj ve geleneksel konut mimarisi açısından tasarım rehberinin oluşturulması Isparta İslamköy Örneği
 • 2 Yavuz Özalp, A., Arslan Muhacir, E. S., Tazebay, İ. 2013. Ekosistem servislerine dayalı kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi BAP, Proje No: 2013. F41.02.09
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu- 12 ay- Finlandiya Turku Üniversitesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 TÜBİTAK, 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı, Arslan Muhacir, E.S. 2013. Ekosistem servisleri ve toplum refahı. Ekoloji 2013 Sempozyumu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 3187
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Environment, Development and Sustainability
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 lnternational Journal of Geography and Geography Education
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 • 2 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
 • 3 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Karasah, B., Arslan Muhacır, E.S., Sarı, D., Yaman, Y.K. (2016). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi peyzaj tasarımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13), 109-119.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Kent Ekolojisi
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Planlamada Ekosistem Hizmetleri
Peyzaj Yönetimi
Proje I
Proje III
Proje V
Sürdürülebilir Peyzaj Yönetimi
Temel Tasarım
 
Bu İçeriği Paylaş!