KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Dilek ÜNVEREN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 191
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 29.06.2007
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) 29.06.2007
Yüksek Lisans İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 30.05.2009
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) 30.05.2009
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR) 22.09.2016
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ (DR) 22.09.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NAMLI ALTINTAŞ İREM, ÜNVEREN DİLEK, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Bildirgesi Bağlamında Çocuk Edebiyatı: Dağdaki Kaynak Romanı Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), , 49-64. (2021), (Diğer)
 • 2 BAĞCI HASAN, ÜNVEREN DİLEK, Investigation the Relationship between Metacognitive Awareness ofReading Strategies and Self-Efficacy Perception in ReadingComprehension in Mother-tongue: Sample of 8th Graders. International Journal of Educational Methodology, 6(1), , 83-98. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 3 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Analyzing Discourses of Gifted Students in Terms of Their Perspectives on Social Gender. International Journal of Instruction, 12(2), , 539-558. (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 4 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, NAMLI ALTINTAŞ İREM, An Interdisciplinary Teaching Method: Team-Teaching. International Journal of Eurasian Education and Culture, 4(7), , 62-99. (2019), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, AN INNOVATIVE APPROACH IN LANGUAGE TEACHING: USING DISCOURSE ANALYSIS METHOD IN LANGUAGE AND LITERATURE COURSES TO IMPROVE COMPREHENSION SKILLS. INTED 2018-12th annual International Technology, Education and Development Conference (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Vygostky’nin Sosyo- Kültürel ve Bilişsel Gelişim Teorisi BağlamındaTürkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(47), , 181-195. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Kaya Turhan, 11.Sınıf Öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Uygulanan Söylem Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), , 347-364. Doi: dx.doi.org/10.24106/kefdergi.427429, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE ONOMATOPİLER (YANSIMALAR). EKEV Akademi Dergisi, 23(79), , 83-99. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Türkçe Öğretiminde Anlama Becerisinin Gelişiminde Kültürel Bağlamda Bir Yöntem Önerisi: Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), , 289-310. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ÜNVEREN DİLEK, 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Bağlam ve Süreç Temelli Yazma Becerisinin Gelişiminde Söylem Çözümleme Yönteminin Etkisi: Örnek Uygulama. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), , 202-242. Doi: 10.23891/efdyyu.2019.124, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 TEKİN LEVENT, ÜNVEREN DİLEK, ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE (1960-1980) YAYIMLANMIŞ DOĞAN KARDEŞ DERGİSİNDE ÇOCUK İMAJI. Turkish Studies, 14(7), , 4003-4030. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ÜNVEREN DİLEK, Hikâye Edici Metinlerin Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri, Yöntem ve Ölçme-Değerlendirme Önerisi: Roman Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), , 343-369. (2019), (TR DİZİN)
 • 9 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDA İŞLEVSEL BİR ARAÇ OLARAK DERS KİTAPLARI: TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ. Turkish Studies, 13(27), , 1575-1592. Doi: 10.7827/TurkishStudies.14396, (2018), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÜNVEREN DİLEK, Dil Bilgisi Öğretimi(2022). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÜNVEREN DİLEK, Türkçe Öğretimi(2022). Pegem, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÜNVEREN DİLEK, Çocuk Edebiyatı(2021). Pegem, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar(2018). Gece Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÜNVEREN KAPANADZE DİLEK, Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018: Eğitim Bilimleri(2018). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!